ขับรถช้า…ใครว่าปลอดภัย

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

September 14, 2015


TH_BLOG_SlowDriving

การใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ถึงเราไม่ได้ขับเอง แต่เราอาจจะเป็นผู้โดยสารที่นั่งไปด้วย หรือต้องใช้รถโดยสารประจำทาง หรือแม้กระทั่งเดินบนทางเท้า ดังนั้น ชีวิตของเราย่อมมีความเสี่ยงสูงเสมอครับ หากเราต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนท้องถนน
และจากการสำรวจพบว่า กว่า 80% ของอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ถูกต้อง และหนึ่งในสาเหตุนั้นคือ การขับรถเร็ว และ การขับรถช้า ครับ

การ ขับช้า ก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ?

การขับรถด้วยความเร็วสูงๆ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มาก เพราะเวลาในการตัดสินใจมีอยู่น้อยมาก แต่เชื่อไหมครับว่า การขับรถช้า ทิ้งระยะไกล ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เช่นกัน เพราะการที่เราขับรถทิ้งระยะมากๆ รถคันหลังที่ตามมาก็จะหาทางแซง บางครั้ง อาจจะกลายเป็นการเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
จากผลการสำรวจของ ธนชาติ ประกันภัย พบว่า การขับรถช้ามากๆ จะทำให้รถคันที่มาเร็วกว่าต้องคอยหลบหลีกเปลี่ยนเลนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้เกิดการเฉี่ยวชน หรือรถอาจเสียหลัก เพราะหลบไม่ทัน จนเกิดการชนท้ายกันขึ้นมาก็ได้ครับ

กฎหมายระบุ…ขับช้าชิดซ้าย

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. การจราจรทางบก มาตรา 35 ก็ได้ระบุไว้ว่า รถที่มีความเร็วช้ากว่าคันอื่น ผู้ขับขี่จะต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินทางรถซ้ายให้มากที่สุดด้วยเช่นกันครับ และหากเลนซ้ายถนนขรุขระ ก็เปลี่ยนมาขับเลนขวา โดยเพิ่มความเร็วขับให้เว้นระยะจากรถคันหน้าได้พอดีๆ ก็พอครับ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ในต่างประเทศก็มีระบุไว้เช่นกันครับ แต่จะกำหนดชัดเจนเลยว่า ห้ามขับเร็วเกินกำหนดเท่าไหร่ และห้ามขับช้าเท่าไหร่ครับ

วิธีแก้…เว้นระยะห่างให้พอดี

ดังนั้น หากเรารู้ตัวว่าเป็นคนชอบขับรถช้า วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ เว้นระยะห่างให้พอดีกับคันข้างหน้าครับ หรือไม่ก็ให้เปลี่ยนมาขับเลนกลาง หรือเลนซ้ายแทน ในทำนองเดียวกัน หากคุณขับรถตามหลังรถที่ขับช้า คุณอาจจะกะพริบไฟสูงบอกได้ แต่หากเขาไม่หลบ เราก็สามารถเปลี่ยนเลนได้ครับ โดยค่อยๆ ขับนำไปแล้วค่อยเบี่ยงกลับเข้าเลนขวา ตอนที่เราขับผ่านเขามาระยะหนึ่งแล้วก็ได้ครับ
วิธีป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด คือ การเริ่มจากตัวเราครับ โดยการปฎิบัติตามกฎจราจร และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมทาง ไม่ใช้อารมณ์ในการขับรถ เมาไม่ขับ และมีสติอยู่เสมอครับ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ธนชาตประกันภัย

TH_Blog_Thanachart_CTA