ขยายเวลาจ่ายภาษีแบบออนไลน์

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน,ไลฟ์สไตล์"

May 25, 2021


ขยายเวลาจ่ายภาษีแบบออนไลน์ หลังจากราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ฉบับที่ 5) เหตุสถานการณ์โควิดยังระบาดรุนแรงในเวลานี้


วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน


ขยายเวลาจ่ายภาษีแบบออนไลน์

ขยายเวลาจ่ายภาษีแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง ลงนามโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(ฉบับที่ 5)  โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีความรุนแรง และกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และส่งเสริมการคงระยะห่างทางสังคม

สำหรับการสนับสนุนให้ประชาชนทำธุรกรรมทางภาษีที่บ้านTAX from Home รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่ง หรือการชำระภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ออกไปตามความจำเป็นแก่กรณีให้แก่ผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

กรณีขยายเวลาจ่ายภาษีแบบออนไลน์

ขยายเวลาจ่ายภาษีแบบออนไลน์

ข้อ 1. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษีตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ขยายเวลาจ่ายภาษีแบบออนไลน์

ข้อ 2. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนำส่งภาษี และการชำระภาษีตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ขยายเวลาจ่ายภาษีแบบออนไลน์

ข้อ 3. แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีได้รับการขยายกำาหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษี มีดังนี้

  • (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ ภ.ง.ด.๕๔
  • (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.พ.๓๖

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

  • (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ ภ.ง.ด.๕๔
  • (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.พ.๓๖

พิเศษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 5% พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี 500 บาท เพื่อรับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ส่วนลดทำประกัน

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

ที่มาประชาชาติธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน