การแต่งกายไว้ทุกข์ ที่เหมาะสมในช่วงเดือนตุลาคม 2560

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

October 4, 2017


การแต่งกายไว้ทุกข์
เข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคม เดือนแห่งความเศร้าโศกของปวงชนชาวไทย เนื่องด้วยเป็นเดือนแห่งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งการถวายความอาลัย ในวันนี้ MoneyGuru.co.th จึงได้รวบรวมข้อมูลคร่าว ๆ ใน การแต่งกายไว้ทุกข์ อย่างเหมาะสม โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากพสกนิกรชาวไทยในการแต่งกายสุภาพ ในช่วงวันที่ 1-27 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการไว้ทุกข์และถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
1. ช่วงวันที่ 1-12 ตุลาคม เป็นช่วงแห่งการรำลึกถุงพระมหากรุณาธิคุณ
2. ช่วงวันที่ 13-24 ตุลาคม ช่วงวันคล้ายวันสวรรณคตและการถวายความอาลัย
3. ช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
4. 28-29 ตุลาคม วันออกทุกข์

เพิ่มวันหยุดราชการ

ในปีนี้ได้เพิ่มวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรณคตเป็นวันหยุดราชการถาวร เพื่อเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันที่ 26 ตุลาคม วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นวันหยุดราชการพิเศษในปี 2560 นี้

แนวทางปฏิบัติใน การแต่งกายไว้ทุกข์

การแต่งกายของพสกนิกรชาวไทย ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควรแต่งกายด้วยสีดำเป็นพื้นฐาน โดยใช้สีขาวหรือสีเทาสลับได้ โดยกลัดริบบิ้นสีดำไว้บริเวณหน้าอกด้านซ้าย หรือหากสามารถสวมใส่เสื้อคลุมแบบสุภาพสีดำคลุมทับเสื้อสีเทาหรือขาวก็จะเป็นการดี

รูปแบบเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม

เสื้อผ้าควรมีรูปแบบที่สุภาพ เป็นสีพื้นไม่มีลวดลาย โดยหลักควรเป็นสีดำ แต่สามารถใส่สีขาวหรือสีเทาสลับได้ ไม่ควรใส่เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก เสื้อเปิดไหล่ เสื้อคอกว้างเกินไป หากจำเป็นต้องสวมใส่เสื้อที่เปิดไหล่ สามารถสวมผ้าคลุมสีดำคลุมทับ หรือสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคาร์ดิแกนสีดำทับได้เช่นกัน กางเกงไม่ควรเป็นกางเกงขาสั้น หรือกางเกงรัดรูป สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น โดยกางเกงยีนส์สามารถสวมใส่ได้ แต่ต้องเป็นกางเกงยีนส์สีเข้ม ไม่ฟอกสี ไม่ขาด

เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ถือเป็นการมิควร

สำหรับเสื้อดำที่มีตราสัญลักษณ์ประจำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้น ไม่ควรนำมาสวมใส่เพื่อแสดงความอาลัย ถือว่าเป็นการมิควรเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต และถือว่าเป็นการผิดกาลเทศะ

พนักงานบริษัทที่มีเครื่องแบบ

เครื่องแบบพนักงานถือเป็นชุดสุภาพ และถือเป็นชุดไว้ทุกข์ได้โดยปริยาย โดยควรติดริบบิ้นสีดำเอาไว้บริเวณแขนเสื้อด้านซ้าย ทั้งนี้ แต่ละบริษัทอาจจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของสีของเครื่องแบบพนักงาน หากเครื่องแบบมีสีที่ฉูดฉาดไม่เหมาะสมเกินไป อาจจะเปลี่ยนไปใส่เครื่องแต่งกายสีดำแทนได้

การแต่งกายของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ

เครื่องแบบข้าราชการนั้นถือเป็นชุดสุภาพอยู่แล้ว สามารถสวมใส่ในช่วงไว้ทุกข์ได้ โดยต้องทำการติดริบบิ้นสีดำเอาไว้บริเวณแขนเสื้อด้านซ้าย โดยสามารถสลับสับเปลี่ยนไปสวมเครื่องแต่งกายที่มิใช่เครื่องแบบราชการได้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้
– ข้าราชการชาย การแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการชายให้แต่งด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนกไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำพันแขนเสื้อเบื้องบนได้ตามสมควร
– ข้าราชการหญิง การแต่งกายทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ข้าราชการหญิงให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ก็ให้แต่งกายตามนั้น

การแต่งกายวันออกทุกข์ วันที่ 28-29 ตุลาคม

ในช่วงวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ถือเป็นช่วงวันออกทุกข์ ให้ประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีอื่น ๆ ได้ โดยเน้นสีโทนอ่อนสุภาพ โดยยังยึดเครื่องแต่งกายที่มีความสุภาพตามหัวข้อข้างต้น

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน