สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล


1. รายงานเครดิต

ในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะตรวจสอบรายการเครดิตของคุณกับทางเครดิตบูโร เพื่อดูประวัติการชำระหนี้ในอดีตของคุณ ว่าคุณมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน สามารถจะชำระเงินคืนได้หรือไม่ มีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้สูญหรือไม่ ผู้ที่มีรายงานเครดิตที่ไม่ดีมากนัก อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ หรือหากโชคดีอนุมัติก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ๆ ดังนั้น รายงานเครดิตถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

2. อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยจำนวนดอกเบี้ยจะลดลงตามจำนวนยอดเงินต้นที่คงเหลืออยู่ ยิ่งยอดเงินต้นลดลงมากเท่าไหร่ ยอดดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายก็จะน้อยลงไปเท่านั้น เพราะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระ สำหรับผู้ที่ต้องการจะปิดบัญชีหนี้โดยเร็ว เช่น ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น สามารถทำการผ่อนชำระมากกว่าค่างวดที่กำหนดเอาไว้ได้

3. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ

การตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่คุณอาจจะถูกเรียกเก็บ ก่อนที่จะกู้สินเชื่อนั้นสำคัญมาก อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมอากรณ์แสตมป์ ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ และค่าตรวจสอบรายการเครดิต คุณจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณจะต้องชำระในการขอกู้สินเชื่อนั้นมีอะไรบ้าง และจะได้เตรียมเงินจำนวนนั้นได้ครบถ้วน