พรบ. กับ ประกันภัยรถยนต์ ต่างกันอย่างไร ?


พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อย่อว่า พรบ. คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี เพื่อให้มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พรบ. รถยนต์จะให้ความคุ้มครองทั้งเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้าที่ได้รับความเสียหายจนถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกายและอนามัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์คันที่มี พรบ.

โดย พรบ. นั้นจะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดประกันภัยรถยนต์ขึ้นมา

ประกันภัยรถยนต์ คือ ประกันภัยภาคสมัครใจ รถคันใดจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำเหมือนกับ พรบ. ประกันภัยรถยนต์นั้นมีข้อดีคือมีความคุ้มครองบุคคลเพิ่มเติมจาก พรบ. และที่สำคัญคือช่วยคุ้มครองตัวรถคันเอาประกัน หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น เจ้าของรถจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หรือหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็เพียงส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครองที่มีในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เท่านั้น ไม่จำเป็นจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด