แนวทางช่วงเหลือลูกหนี้นอกระบบตามกฎหมาย ใครมีหนี้นอกระบบต้องการความช่วยเหลือเช็กด่วน - MoneyGuru.co.th

แนวทางช่วงเหลือลูกหนี้นอกระบบตามกฎหมาย ใครมีหนี้นอกระบบต้องการความช่วยเหลือเช็กด่วน


สำหรับท่านที่เป็นลูกหนี้นอกระบบที่เวลานี้กำลังหาทางออกไม่ได้วันนี้มาดู แนวทางช่วงเหลือลูกหนี้นอกระบบตามกฎหมาย ใครมีหนี้นอกระบบต้องการความช่วยเหลือเช็กด่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

แนวทางช่วงเหลือลูกหนี้นอกระบบตามกฎหมาย ใครมีหนี้นอกระบบต้องการความช่วยเหลือเช็กด่วน

แนวทางช่วงเหลือลูกหนี้นอกระบบตามกฎหมาย

สำหรับท่านที่เวลานี้กำลังติดหนี้นอกระบบและกำลังโดนเจ้าหนี้นอกระบบทำสัญญาไม่เป็นธรรมบีบบังคับลูกหนี้ หรือ โดนเจ้าหนี้นอกระบบเอาเปรียบลูกหนี้ ดังนั้นวันนี้เราจะข้อมารวบรวมแนวทางช่วงเหลือลูกหนี้นอกระบบตามกฎหมาย ไปดูกันว่ามีหน่วยงานไหนที่สามารถดูแลช่วยเหลือและสามารถอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ท่านที่เป็นลูกหนี้ นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยหน่วยงานตามกฎหมายมีดังต่อไปนี้

หน่วยงานตามกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

กระทรวงยุติธรรม

มีหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลซึ่งทำหน้าที่ในการช่วยเหลืออำนวยความเป็นธรรม ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ลูกหนี้อยู่ 4 หน่วยงาน ได้แก่

 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” ช่วยลูกหนี้ตรวจสอบ-สืบสวน-แสวงหาข้อเท็จจริง ดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการภาษีกับเจ้าหนี้นอกระบบ และ เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ นอกจากนี้ยังอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อมิให้ลูกหนี้ตกเป็นเหยื่อในการทำสัญญากู้ยืม ที่ผ่านมาดีเอสไอ ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 โดยเพิ่มโทษทั้งจำคุกและปรับให้สูงขึ้น และกำหนดให้การอำพรางการกู้เงินเป็นความผิดตามกฎหมาย จนมาเป็นพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมากขึ้น โดยลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 2 โทร 02-575-3344 หรือ 02-831-9888 ต่อ 1033, 1202, 1033
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ : เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทขึ้น หากลูกหนี้ต้องการ “คนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย” สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ในพื้นที่ หรือที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือติดต่อไปได้ที่หมายเลข 1111 กด 77
 • กรมบังคับคดี :  แม้ทำหน้าที่ยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ดำเนินการประกาศขายทอดตลาด และชำระบัญชีคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ แต่ในชั้นบังคับคดีคู่ความก็ยังสามารถ “เจรจาไกล่เกลี่ย” กันได้อีก ดังนั้นแม้จะมาถึงในชั้นนี้ลูกหนี้ก็ยังมีความหวังที่จะรักษาทรัพย์ของตนไว้ โดยติดต่อไปที่ 1111 กด 79
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัด : ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนกระทรวงยุติธรรมที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด ประชาชนที่มีปัญหาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมประจำจังหวัดได้โดยตรง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • เป็นสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) ช่วย “ปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนให้แก่ลูกหนี้” หรือหากเกษตรกรที่เช่าที่ดินทำการเกษตรประสงค์จะซื้อที่ดิน ก็สามารถยื่นขอกู้วงเงินสูงสุดถึง 2.5 ล้านบาท โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตามภูมิลำเนาและที่ สกร. โทร. 02-280-7750 หรือ 02-280-7753

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ ธนาคารที่ดิน

 • สำหรับเหล่าเกษตรกรและผู้ยากจนแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ด้วยการให้สินเชื่อเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาที่เกี่ยวกับที่ดินในชั้นบังคับคดีและขายทอดตลาด หรือสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดหรือหลุดขายฝากไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ติดต่อได้ที่ 02-278-1244 หรือ 02-278-1648 ต่อ 601, 602, 610 และ 092-659-1689

สำนักงานอัยการสูงสุด

 • สำหรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยหนี้สินให้ลูกหนี้ตั้งแต่ชั้นก่อนฟ้อง จนถึงชั้นบังคับคดี โดยลูกหนี้นอกระบบที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด โทร. 02-142-1444 หรือสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ (ส่วนกลาง) โทร. 02-142-2034 ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานนี้ในแต่ละจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

 • สำหรับกระทรวงมหาดไทยจะมีมีศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อปราบปรามและไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทร. 1567

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ในหน่วยงานจะมีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่พร้อมช่วยประสานงานกับตำรวจทุกท้องที่ สามารถขอความช่วยเหลือที่โทร. 1599

พิโกไฟแนนซ์ (PICO Finance)

 • เพื่อให้อยู่ในกำกับ โดยต้องจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงมีสิทธิปล่อยกู้กับประชาชนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและปล่อยกู้ฉุกเฉินได้ สนใจติดต่อโทร. 1359

ภาคเอกชนที่พร้อมให้คำปรึกษากับลูกหนี้ได้แก่

มูลนิธิสุภา วงค์เสนา

 • เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ลูกหนี้สามารถติดต่อที่เบอร์โทร. 081-776-3606

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ติดต่อ 02-522-7124 ถึง 27 หรือ 02-522-7143 ถึง 47

moneyguruwebboard


รวมเบอร์ติดต่อหากท่านต้องการคำปรึษาโดยเร่งด่วนสำหรับหนี้นอกระบบ

 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โทร 02-575-3344 หรือ 02-831-9888 ต่อ 1033, 1202, 1033
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร 1111 กด 77
 • กรมบังคับคดี โทร 1111 กด 79
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โทร. 02-280-7750 หรือ 02-280-7753
 • สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ ธนาคารที่ดิน โทร 02-278-1244 หรือ 02-278-1648 ต่อ 601, 602, 610 และ 092-659-1689
 • สำนักงานอัยการสูงสุด โทร  02-142-1444 หรือ 02-142-2034
 • กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 1599
 • พิโกไฟแนนซ์ (PICO Finance) โทร. 1359
 • มูลนิธิสุภา วงค์เสนา โทร. 081-776-3606
 • สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 02-522-7124 ถึง 27 หรือ 02-522-7143 ถึง 47

แต่สำหรับท่านไหนที่ต้องการสินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อนอกระบบวันนี้เรามีสินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร สินเชื่อวงเงินสูงสุดถึง 1,500,000 บาท ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ท่านที่สนใจสามารถดูวิธีสมัคร สินเชื่อ อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ รับเงินทันที ภายใน 1 วัน ต้องธนาคารเกียรตินาคินภัทรเท่านั้น…!!  โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้

สินเชื่อ อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ รับเงินทันที ภายใน 1 วัน ต้องธนาคารเกียรตินาคินภัทร

จุดเด่นของ สินเชื่อส่วนบุคคลเกียรตินาคินภัทร

 • ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง
 • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
 • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
 • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)
 • ผู้สมัครที่มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานรายเดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อเกียรตินาคินภัทร

วิธีสมัครสินเชื่อเงินก้อนเกียรตินาคิน อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ สินเชื่อ เกียรตินาคิน หรือ คลิกที่รูปภาพด้านบน

วิธีสมัครสินเชื่อเงินก้อนเกียรตินาคิน อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

กรอกรายละเอียดให้ครบตามรูปภาพประกอบโดยข้อมูลต้องเป็นความจริง จากนั้นอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดจากนั้นกด ตกลง

วิธีสมัครสินเชื่อเงินก้อนเกียรตินาคิน อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อยืนยันแล้วท่านก็แค่รอการติดต่อกลับมาจากทาง ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 02 165 5555 (ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน ภายใน 3 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

วิธีสมัครสินเชื่อเงินก้อนเกียรตินาคิน อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

ท่านที่สนใจเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองสามารถติดต่อได้ทุกวันทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหน หรือจังหวัดอะไรก็เดินทางสะดวก เพราะเรามีจุดบริการให้คุณเลือกมากมายในพื้นที่กรุงเทพฯ หากคุณต้องการค้นหาสาขาในต่างจังหวัด เรามีสาขาในเขตตัวเมืองทั่วทุกภูมิภาคในหลายจังหวัดเพื่อครอบคลุมการให้บริการแก่คุณ คลิกค้นหาสาขาได้ที่รูปด้านบน หรือโทร 02 165 5555


อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่อเงินก้อนเกียรตินาคิน อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment Fee) 2% ของยอดเงินที่จ่ายเกินกว่า 2 เท่าของค่างวดในแต่ละเดือน (เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชำระ ไม่ถึง 2 ปี)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

* สำหรับในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

ขอบคุณข้อมูลที่จากหนังสือ : แก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว ตอน : ลูกหนี้นอกระบบ โดดเดี่ยวจริงหรือ? โดย : อุมาพร แพรประเสริฐ DSI – จักรินทร์ พลอยสีสวย ธปท. และ PPTV