เก็บเงิน กับประกันชีวิต vs ฝากแบงก์ อย่างไหนดีกว่า

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน"

January 9, 2017


เก็บเงิน

เชื่อได้ว่า มีหลายคนเลยนะคะที่เข้าใจว่าการทำประกันชีวิต เหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร แต่อันที่จริงแล้ว การทำประกันชีวิตและการฝากเงินในธนาคารนั้น มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้านเลยทีเดียว ซึ่งหากคุณผู้อ่านอยากรู้ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง วันนี้ MoneyGuru.co.th มีคำตอบค่ะ

เก็บเงิน กับประกันชีวิต

ในการทำประกันชีวิตนั้น หากคุณมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ คุณก็จะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือหากคุณเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวนงวดที่กำหนดไว้ บริษัทประกันฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่คุณระบุไว้ในสัญญาค่ะ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้ว ในขณะที่คุณไปฝากเงินกับธนาคารนั้น คุณหรือทายาท (หากคุณเสียชีวิต) จะได้รับจำนวนเงินเท่าที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ยค่ะ

ประโยชน์ของประกันชีวิต

ความคุ้มครองชีวิต หากคุณทำประกันชีวิต ประกันชีวิตนั้นจะช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้คุณและครอบครัว ยิ่งโดยเฉพาะหากคุณเป็นหัวหน้าของครอบครัว เงินที่ได้รับจากประกันจะช่วยให้ครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ข้างหลังใช้ดำรงชีวิตต่อไปได้หากปราศจากคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเพื่อขยายความคุ้มครอง เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้อีกด้วยนะคะ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คุณไปฝากเงินกับธนาคาร แน่นอนว่าการฝากเงินจะไม่มีเรื่องความคุ้มครองชีวิต ยกเว้นเงินฝากบางประเภทที่ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองชีวิตหรืออุบัติเหตุ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้น ๆ เช่น การกำหนดยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี หรือกำหนดอายุของผู้ฝากเงิน เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และมีเงินคืนระหว่างสัญญาไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละปี คุณก็สามารถนำเงินที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละปีไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนเงินฝากธนาคาร คุณจะไม่สามารถนำเงินฝากดังกล่าวไปหักลดหย่อนภาษีได้ค่ะ

เก็บเงิน ด้วยการฝากธนาคาร

หากคุณฝากเงินกับทางธนาคาร คุณสามารถฝากเงิน ถอนเงิน หรือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ โดยที่คุณจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย ในขณะที่การทำประกันชีวิต คุณจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้ ไม่เช่นนั้นกรมธรรม์ที่ทำไว้จะสิ้นผลบังคับ และหากต้องการยกเลิกสัญญาประกันชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา คุณก็จะไม่ได้รับเงินที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวนค่ะ โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มมีมูลค่าเวนคืนหรือมูลค่าเงินสดเมื่อกรมธรรม์มีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป ดังนั้น หากคุณต้องการใช้เงินหรือต้องการยกเลิกสัญญากรมธรรม์ในปีแรก คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนเลย หรือหากยกเลิกกรมธรรม์เมื่อกรมธรรม์เริ่มมีมูลค่าเงินสดคืนให้ จำนวนเงินที่ได้รับคืน อาจน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้วก็ได้ค่ะ

ประโยชน์ของการฝากเงินกับธนาคาร

หากคุณฝากเงินกับธนาคาร ผลตอบแทนของเงินฝากจะอยู่ในรูปแบบของดอกเบี้ย ซึ่งคุณจะทราบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างแน่นอน เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลา หรือทำการปิดบัญชี คุณจะได้รับเงินคืนเท่ากับเงินต้นที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดค่ะ 

ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างกันของการทำประกันและการฝากเงิน การเลือกว่าควรทำประกันหรือฝากเงินธนาคาร จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินของแต่ละบุคคลนะคะ หากคุณต้องการความคุ้มครองชีวิต และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี คุณก็ควรเลือกทำประกันชีวิต แต่ถ้าหากคุณต้องการสภาพคล่อง คุณก็ควรเลือกฝากเงินกับทางธนาคารค่ะ และหากท่านใดอยากจะติดตามบทความและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ การเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ ก็สามารถกด blog เพื่อรับสาระความรู้แบบนี้จาก MoneyGuru.co.th ได้เลย … และนอกจากสาระความรู้แล้ว คุณยังไม่พลาดสิทธิพิเศษ ข้อเสนอดีๆ จาก ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล อีกด้วย

เคล็ดลับการเงิน

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน