เก็บเงินคืนเจ้าของ เรียกค่าตอบแทนได้ 10% ตามกฎหมาย

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "News and Current Events,เคล็ดลับการเงิน"

July 26, 2017


เก็บเงินคืนเจ้าของ
จากกรณี กระเป๋ารถเมล์และคนขับรถเมล์ ปอ. 511 เก็บกระเป๋าของคุณหมอสูตินารีคนหนึ่งที่ลืมไว้บนรถ โดยในกระเป๋านั้นมีเงินสดเกือบ 1.2 ล้านบาท และ เก็บเงินคืนเจ้าของ ต่อมามีกระแสในโลกออนไลน์ว่า คุณหมอท่านนี้ได้เดินทางมารับเงินคืนแล้ว และได้ให้เพียงขนม 2 ห่อ แก่กระเป๋ารถเมล์ตอบแทนน้ำใจ
ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๒๔ บัญญัติว่า
ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย อาจเรียกร้องเอารางวัล จากบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนร้อยละสิบแห่งค่าทรัพย์สิน ภายในราคาสามหมื่นบาท และถ้าราคาสูงกว่านั้นขึ้นไปให้คิดให้อีกร้อยละห้าในจำนวนที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้า ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายได้ส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ให้เสียเงินอีกร้อยละสองครึ่งแห่งค่าทรัพย์สินเป็นค่าธรรมเนียมแก่ทบวงการ นั้นๆ เพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่ง ต่างหากจากรางวัลซึ่งให้แก่ ผู้เก็บได้ แต่ค่าธรรมเนียมนี้ให้จำกัดไว้ไม่ให้เกินหนึ่งพันบาท
ถ้าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตราก่อนไซร้ ท่านว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิจะรับรางวัล
เมื่อย้อนดูมาตรา ๑๓๒๓ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ระบุว่า ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ จึงจะสามารถเรียกรับเงินรางวัลได้ตามกฎหมาย

บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดดั่งต่อไปนี้

(1) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ ผู้ของหาย หรือ เจ้าของ หรือ บุคคลอื่น ผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น
(2) แจ้งแก่ผู้ของหายหรือ เจ้าของ หรือ บุคคลอื่น ผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น โดยมิชักช้า
(3) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ภายในสามวัน และแจ้งพฤติการณ์ตามที่ทราบ อันเป็นเครื่องช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น
ดังนั้น หากคุณไปบังเอิญพบเจอทรัพย์สิน หรือเงินของผู้อื่น และ เก็บเงินคืนเจ้าของ หรือแจ้งเจ้าของ หรือดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามหาเจ้าของต่อไป ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน จึงจะสามารถเรียกรับเงินรางวัลร้อยละ 10 จากค่าทรัพย์สินนั้นภายในราคา 30,000 บาท ถ้าราคาสูงกว่านั้นขึ้นไปให้อีกร้อยละ 5 จากเจ้าของหรือบุคคลผู้มีสิทธิ์จะรับทรัพย์นั้นได้ตามกฎหมายนะคะ
แต่หากเจ้าของทรัพย์สิน ไม่มารับคืนภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เก็บได้ กรรมสิทธิ์นั้นจะตกเป็นของผู้เก็บได้ ตามมาตรา ๑๓๒๕ และที่สำคัญหากถือครองทรัพย์สินนั้น ๆ โดยที่ไม่แจ้งแก่เจ้าของ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็ว อาจจะกลายเป็นได้รับโทษแทนรับรางวัล ฐานยักยอกทรัพย์สินหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒

เคล็ดลับการเงิน

สนับสนุนเนื้อหา ข่าวสด

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน