วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 กลุ่มตกหล่น 7 หมื่นราย

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน,ไลฟ์สไตล์"

August 13, 2020


สำหรับท่านผู้อ่านที่เป็นกลุ่มตกหล่น 7 หมื่นราย   ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันได้โดยดู วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 กลุ่มตกหล่น 7 หมื่นราย แม้มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ปิดโครงการไปแล้ว แต่ว่ายังมีผู้ตกหล่นกว่า 7 หมื่นรายที่ยังไม่มารับสิทธิ์ โดยรายละเอียดมีดังนี้

 

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 กลุ่มตกหล่น 7 หมื่นราย

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย1

โดยความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มาตรการเราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ้นแล้วและผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่ปัจจุบันคงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ จำนวนประมาณ 70,000 คน โดยกลุ่มตกหล่นส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีการรับเงินที่บ้างคนยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีที่ใช้โดนปิดไปบ้างแล้ว ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้เปิดปุ่มสีเขียวเข้ม เพื่อให้กลุ่มตกหล่นตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000 บาท โดยท่านผู้อ่านสามารถดู สิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

 

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย

 

เข้าไปในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือ คลิกที่รูป

 

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย
เห็นหน้าเว็บ มาตรการเยียวยา คลิกที่ปุ่มสีเขียวเข้มที่เขียนว่า ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ

 

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย

หลังจากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย

เมื่อกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก  หากขึ้นดังรูปแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จหรือเรียกง่ายๆว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินนั้นเอง

 

ส่วนท่านที่ได้รับสิทธิ แต่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจาก เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง บัญชีธนาคารถูกปิด  บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี  ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน หรือ เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์  วิธีแก้คือให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ จะทำการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคาร

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

 

ขั้นตอนและช่องทางการลงทะเบียนพร้อมเพย์ธนาคาร ธ.ก.ส. ออมสิน และ  กรุงไทย

ธนาคาร ออมสิน

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย

บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Internet Banking Mobile Banking (MyMo) ATM ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัยนะคะ
เอกสารในการลงทะเบียน
1. สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. โทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียน

ช่องทางการลงทะเบียน
1. ธนาคารออมสินทุกสาขา
2. Internet Banking
3. Application MyMo
4. ตู้ ATM

 

ธนาคาร ธ.ก.ส.

บริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ใช้ในการโอนเงิน และรับเงิน โดยใช้ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก แทนเลขบัญชีเงินฝาก

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย

 

ธนาคาร กรุงไทย
วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย
วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย
วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย
วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย
วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย
วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย
วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน-15000-กลุ่มตกหล่น-7-หมื่นราย
สุดท้านนี้ทางกระทรวงการคลังยังคงยื่นยันว่ายังคงไม่ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่ได้แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด การเปิดให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนั้น เป็นการตรวจสอบว่าท่านมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่เท่านั้น เพื่อให้สามารถโอนเงินถึงมือผู้มีสิทธิ์ได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ สามารถเข้าไป ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนเงินเยียวยา ได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru สิคะ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน