วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้ ในช่วงโควิดระลอก 2

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน"

December 25, 2020


ประกันโควิด19 MoneyGuru

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอก 2 ในเวลานี้ทำให้แบงก์ชาติได้ทำการร่วมกับเหล่าสถาบันการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เต็มที่ในเวลานี้เพื่อที่จะมาช่วย กลุ่มคนที่จ่ายหนี้ไม่ไหว โดยเฉพาะ โครงการคลินิกแก้หนี้ ที่ช่วยให้ท่านที่ประสบปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหว ดังนั้นสำหรับท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้ ในช่วงโควิดระลอก 2 เพื่อแก้ปัญหาคนที่จ่ายหนี้ไม่ไหว ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้  หรือ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1213 อีเมล fcc@bot.or.th หรือหน้าเว็บไซต์ www.1213.or.th


วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินรอบ 2 ผ่านแอป MyMo วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติง่าย

วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับคนเงินเดือนน้อยอายุงานน้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำ


วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้ ในช่วงโควิดระลอก 2

วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้--ในช่วงโควิดระลอก-2

จากการที่เจ้าเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ที่ได้กลับมาอีกครั้งส่งผลให้รายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจปรับลดลงอย่างมาก ดังนั้น การที่ผู้ให้บริการทางการเงิน (ผู้ให้บริการ) และลูกค้าสามารถตกลงและได้ข้อสรุปร่วมกัน ในเรื่องการผ่อนชำระหนี้ที่สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทำให้เวลานี้ทางแบงก์ชาติได้ทำการกำชับเหล่าสถาบันการเงินในประเทศไทยให้ทำการเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึงใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสม ได้แก่

  • การลดอัตราดอกเบี้ย
  • การพักชำระค่างวด
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

แต่ถึงแม้ว่าสถาบันการเงินได้เริ่มดำเนินการช่วยลูกหนี้แล้ว สะท้อนจากตัวเลขการจัดชั้นหนี้เสื่อมคุณภาพและ NPL ที่ผ่านมายังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย NPL ของธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3 อยู่ที่ 3.14% เทียบกับไตรมาส 2 ที่ 3.09% อย่างไรก็ดี ขอให้สถาบันการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีก ขณะเดียวกันลูกหนี้ SMEs ที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอจ่ายหนี้ หรือคาดว่าอาจติดขัดเพราะรายได้ยังไม่ฟื้นตัว ขอให้รีบติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ นอกจากนี้ด้านสินเชื่อซอฟต์โลนที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกจำนวนมาก ขณะนี้ บสย. ได้เข้ามาช่วยค้ำประกันในปีที่ 3-10 ในวงเงิน 57,000 ล้านบาท ทำให้ลูกหนี้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อซอฟต์โลนได้ง่ายขึ้น โดยลูกหนี้ที่เคยขอซอฟต์โลนไปแล้วแต่สถาบันการเงินไม่มีความมั่นใจที่จะปล่อยกู้ก็สามารถกลับมาติดต่อขอสินเชื่อใหม่ได้ และในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับให้ประชาชนหรือธุรกิจแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้ โดย ธปท. จะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยท่านสามารถดูวิธีสมัครได้ดังต่อไปนี้    

moneyguruwebboard

วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้

สำหรับผู้ที่พลาดพลั้งเป็น NPL ท่านสามารถสมัครคลินิกแก้หนี้ หากได้รับอนุมัติจะได้รับสิทธิจ่ายน้อย ผ่อนนาน ยกดอกค้างให้ จ่ายงวดแรกปุ๊บ ประวัติทางการเงินดีขึ้นทันที เพียงทำตามข้อมูลต่อไปนี้

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

เข้าไปที่เว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ หรือ กดที่รูปภาพด้านบน จากนั้น อ่านข้อตกลงต่างๆอย่างละเอียดจากนั้นไปกดติ๊กถูกที่ช่องข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน
วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

กรอกข้อมูลให้ครบจากนั้นกด เพื่อขอรับรหัสติดตามเรื่อง

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

จากนั้นท่านจะได้ช่องทางรับข้อมูลสำหรับการตรวจสอบรหัสติดตามเรื่อง  โดยข้อความจะระบุตามรูปตัวอย่างด้านบน จากนั้น กดตกลง

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

นำรหัสที่ท่านได้มาใส่แล้วกดส่งข้อมูล หลงัจากส่งคำขอแล้วทางด้าน ศคง. จะจัดส่งข้อมูลคำขอแก้หนี้ไปยังสถาบันการเงินที่ระบุไว้ ตามปกติจะใช้เวลาพิจารณาแต่ละกรณีประมาณ 7-10 วัน ซึ่งผู้ให้บริการจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ให้ข้อมูลไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ภายใน 15 วัน หลังจากยื่นเรื่อง หากลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อ สามารถโทร. ตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้ที่ ศคง. หมายเลข 1213

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

อย่างไรก็ตาม ให้ทุกท่านเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ สอบถามข้อมูลความคืบหน้าต่าง ๆ ของทางด่วนแก้หนี้ โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยกดที่รูปภาพด้านบน

สุดท้ายนี้หากท่านประสงค์จะร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือสอบถามเรื่องอื่น สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1213 อีเมล fcc@bot.or.th หรือหน้าเว็บไซต์ www.1213.or.th

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

พิเศษสำหรับท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมันฟรี สูงสุด 1,500 บาท รับปีใหม่ง่ายๆแค่ซื้อประกันรถยนต์ทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมันฟรีสูงสุด 1,500 บาท รับปีใหม่ง่ายๆแค่ซื้อประกันรถยนต์กับ MoneyGuru ยิ่งซื้อมาก ยิ่งได้มาก

ท่านที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์วันนี้ทางสามารถเทียบราคากับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น…

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน