วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน"

May 20, 2020


มาดู วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว เพียง3 ขั้นตอน จากโครงการทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ที่จะทำให้ท่านสามารถได้รับ เงินคืนเร็วฟ้าฝ่า ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น


วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ออนไลน์ด้วยตัวเองไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล


วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

ในเวลาที่สถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดโควิด-19 ยังมีการระบาดอยู่ทั่วโลก ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานั้นเวลานี้จะ สถานการณ์ผ่อนคลายบ้างแล้วก็ตาม แต่ทาง กรมสรรพากรได้จัดทำโครงการทำธุรกรรมภาษีที่บ้านTAX from Home” โดยมีวิธียื่นภาษี  3 ขั้นตอนในการลงทะเบียนผ่าน www.rd.go.th มีดังนี้

  • 1.ทำการลงทะเบียน e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำแบบออนไลน์ และสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที
  • 2.การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก
  • 3.การชำระภาษี e-Payment ธนาคารเกือบทั้งหมดร่วมมือกัน ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม การใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึงสิ้นปี 2563
  • 4.การคืนเงินภาษี e-Refund ผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการ คืนเงินให้ผูกระบบพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 แบบละเอียด

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

ให้ท่านเข้าไปที่ www.rd.go.th หรือคลิกที่รูปภาพด้านบน

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

จากนั้นไปคลิกที่ ยื่นแบบ ภ.ง.ค. 90/91

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

เมื่อเข้ามาที่หน้า Login ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 โดย ผู้สำหรับท่านที่ยังไม่มีหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ ลงทะเบียน ส่วนคนที่มีรหัสแล้วก็สามารถ Login ได้เลย

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

หน้าลงทะเบียนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91/94 ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับท่านที่ยังไม่มีหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ท่านไปคลิกที่ สัญชาติไทย

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

จากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามภาพด้านบน โดยจุดที่หลายๆคนสงสัยคือ เลขประเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรท่านสามารถใช้เลยประชาชนที่กรมการปกครองออกให้ ส่วนวิธีใส่วันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 1 เมษายน 2510 กรอกวันเดือนปีเกิด ดังนี้ 01042510 ส่วนชื่อกลางถ้าไม่มีไม่ต้องใสก็ได้ เมื่อกรอกครบแล้วให้ท่านคลิกที่ ทำรายการต่อไป

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

 

กรอกข้อมูลจากรูปนี้ให้ครบ โดยข้อสังเกตุ ด้านหลังช่องกรอกข้อความที่มี * ปรากฏ เเสดงว่าช่องนั้นจำเป็นต้องกรอกข้อความลงไปไม่สามารถปลอยว่างได้ ส่วนช่องไหนที่ไม่มี * ท่านจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ จากนั้นให้ไปติ๊ก ที่ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อความใน ข้อตกลง

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

 

 

เมื่อ ติ๊ก ที่ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อความใน ข้อตกลง ให้ท่านอ่านข้อตกลงให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วให้ท่าน คลิกไปที่ ยอมรับ จากนั้นเมื่อกลับไปหน้ากรอกข้อมูลลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94 ทางอินเทอร์เน็ต ให้ท่านไปคลิกที่ ทำรายการต่อไป

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

จากนั้นตรวจสอบ คำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภ.อ.01 หากถูกต้องแล้วให้ไปคลิกที่ ยืนยันการลงทะเบียน หากไม่ถูกต้องให้ท่านกดออกจากระบบเพื่อย้อนกลับไปแก้ข้อความที่ผิดใหม่อีกครั้ง

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

 

เมื่อคลิก ยืนยันการลงทะเบียน แล้วจะปรากฎข้อความ การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยท่านสามารถ คลิกที่ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ได้เลยทันที

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

ในหน้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลือกวิธีการยื่นแบบ ติ๊ก ไปที่ ยื่นแบบ Online หรือ Upload File ข้อมูลจากโปรแกรมช่วยคำนวณ ภ.ง.ด.90/91 จากนั้นคลิก ทำรายการต่อ

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

หน้าหลัก ให้เลือกสถานภาพผู้มีเงินได้ สถานะการยื่นแบบ  ติ๊กทีโสค หรือ ติ๊กข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี)  กรอกข้อมูลให้ครบจากนั้น คลิกไปที่ ทำรายการต่อ

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

หน้าเลือกเงินได้/ลดหย่อนให้ท่าน เลือก ติ๊ก รายการเงินได้พึงประเมิน  หากเป็นพนักงานบริษัทที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลียง หรือโบนัส ให้เลือก มาตรา 40(1)  หรือ ติ๊ก เลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน ตามรายกาที่เกิดขึ้นในปี 2562 เช่น เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบริจาค หรือในกรณีที่เคยซื้อกองทุน LTF หรือ RMF จากนั้น คลิกทำรายการต่อไป

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

หน้า บันทึกเงินได้  ให้กรอกข้อมูลตาม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ให้ดูจากใน 50 ทวิ หรือคิดง่ายๆ เงินเดือนปีที่แล้วเราเท่าไหร่เอามารวม 12 เดือน แต่ถ้าเรามีเงินอื่นอีก อันนี้ต้องเช็คกับที่ทำงาน  ในส่วนตัวเลขของบริษัทซึ่งเป็นนายจ้าง หากมีการเปลี่ยนงานระหว่างปีให้เลือกใช้ตัวเลขของบริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินมากที่สุด เมื่อกรอกครบแล้วให้กด ทำรายการต่อไป

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว-

หน้าบันทึกลดหย่อน ให้กรอกข้อมูลที่ท่านสามารถลดหย่อนและยกเว้น ภาษี เมื่อกรอกครบแล้วกด ทำรายการต่อไป ส่วนท่านไหนไม่มีรายการลดหย่อนและยกเว้น ก็กดทำรายการต่อไปได้เลย

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

หน้าคำนวนภาษี ตรง การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองของผู้มีเงินได้ หากท่านไม่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษี ติ๊กที่ ไม่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษี หากท่านประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษี ติ๊กที่ ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษี จากนั้นใส่จำนวนเงินที่จะอุดหนุนเงินภาษีจากนั้นท่านผู้มีเงินได้มีสิทธิขอแบ่งชำระภาษีเป็น 3 งวด งวดละเท่าๆกัน ถ้าต้องการก็ ติ๊กที่ ประสงค์ ถ้าไม่ก็ ติ๊ก ที่ไม่ประสงค์ จากนั้นกดทำรายการต่อไป

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว-

ในกรณีที่ได้ชำระภาษีไว้เกิน หากเลือกช่อง “มีความประสงค์ขอคืนเงินภาษี” ระบบจะขึ้นข้อความเพิ่มเติม พร้อมคําแนะนําเกี ยวกับการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว-

 

ในหน้ายื่นยันการยื่นแบบนี้ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้เรียนร้อย เมื่อถูกต้องแล้วให้คลิกที่ ยืนยันการลงทะเบียน หากมีข้อความผิดให้ท่านคลิกล้างข้อความเพื่อกลับไปแก้ไขข้อความที่ผิด

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว-

หลังจากทำการยืนยันแล้ว ระบบจะแจ้งว่าในเวลานี้ทางกรมสรรพากรได้รับการยื่นแบบเรียบร้อย ท่านสามารถเลือก พิมพ์แบบ เพื่อเซฟไฟล์เป็นหลักฐาน หรือเลือก เลือกนําส่งเอกสารขอคืนภาษี ในกรณีขอภาษีคืน เพื่อทำการอัพโหลดเอกสารที ต้อง

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว-

หน้าตรวจสอบสถานะการยื่นภาษี เป็นตรวจเช็คสถานะการยื่นภาษี ที่ ลิงค์ ตรวจสอบสถานะการยื่นภาษี หรือ คลิกที่ภาพด้านบน  เป็นอันเสร็จสิ้น

*เพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินคืนผ่านระบบการโอนเงินแบบพร้อมเพย์ ขอแนะนำให้ท่านลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วย เลขประจำตัวประชาชนก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี-63-เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว-

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน