ภาวะเงินฝืดคืออะไร มีหลักการคิดอย่างไร


ภาวะเงินฝืดคืออะไร-มีหลักการคิดอย่างไร

หลายๆท่านรู้หรือไม่ว่า ภาวะเงินฝืดคืออะไร มีหลักการคิดอย่างไร  มันสามารถทำให้สินค้าต่างๆและบริการลดต่ำลงเรื่อยๆได้จริงหรือ แล้วหากเกิดภาวะเงินฝืดนี้ในประเทศไทย จะทำให้การจ้างงานลดต่ำลงจริงหรือ…? เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย

 

ภาวะเงินฝืดคืออะไร มีหลักการคิดอย่างไร

ภาวะเงินฝืดคืออะไร-มีหลักการคิดอย่างไร

สำหรับ ภาวะเงินฝืด นั้นเป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการลดต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตออกมามีมากกว่าความต้องการซื้อสินค้าของคนในประเทศ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องลดราคาสินค้าเพื่อที่จะทำให้ขายได้ และลดการผลิตลง เพราะถ้าผลิตออกมาเท่าเดิมก็ขายได้ไม่หมดผลที่ตามมาคือ การจ้างงานและการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตก็จะลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวแต่หากมองภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ก็ยังไม่เข้าข่ายภาวะเงินฝืด ตามนิยามของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไข 4 ข้อ คือ

 

นิยามของธนาคารกลางยุโรป สำหรับ ภาวะเงินฝืด

  • 1. อัตราเงินเฟ้อติดลบเป็นเวลานานพอสมควร (prolonged period)
  • 2. อัตราเงินเฟ้อติดลบกระจายในหลาย ๆ หมวดสินค้าและบริการ
  • 3. การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาว (ปกติดูที่ระยะ 5 ปี) ต่ำกว่าเป้าหมายระยะปานกลางอย่างมีนัย
  • 4. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบ และอัตราว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดเงินฝืด

สาเหตุใหม่ๆ คือ ความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตได้หรืออุปสงค์มวลรวมน้อยกว่าอุปทานมวลลรวม (AD<AS) ซึ่งทำให้เกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) หรือสินค้าขายไม่ออก ส่งผลให้โรงงานหรือธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องลดปริมาณการผลิต ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมาด้วย จนสุดท้ายทำให้รายได้ประชาชาติลดลงในที่สุด

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

ผลของภาวะเงินฝืด

หากเกิดภาวะ เงินฝืด จะทำให้ประชาชนมีความสามารถที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ลดลงจนรวมไปถึงหยุดซื้อ จนทำให้ปริมาณสินค้าและบริการที่มีอยู่เมื่อสินค้าที่ผลิตได้ขายไม่ออก เหล่าโรงงานและเหล่าผู้ผลิตจะต้องลดราคาสินค้าและบริการจนขาดทุนหรือได้รับกำไรน้อยลงทุนแล้วไม่คุ้ม จนทำให้ผู้ผลิตบางส่วนอาจเลิกการผลิตหรือลดปริมาณการผลิตลง จคนตกงานเป็นจำนวนมาก รวมเกิดเป็นปัญหาลูกโซ่เพราะกลุ่มคนที่ว่างงานเหล่านี้จะไม่มีรายได้พอที่จะจับจ่ายใช้สอยตามปกติ ทำให้สินค้าและบริการที่ผลิตได้ก็ขายไม่ออก นอกจากการจ้างงานจะลดต่ำลงลง รายได้ของคนส่วนรวมจะลดต่ำลงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศภาวะเงินฝืดจึงมีผลกระทบต่อประชาชนแต่ละอาชีพ ดังนี้

  • ลูกจ้าง,พนักงานบริษัท
  • พ่อค้าและนักธุรกิจ
  • เกษตรกร
  • ผู้มีรายได้ประจำ
  • ลูกหนี้และเจ้าหนี้
  • รัฐบาล

 

แก้ไขภาวะเงินฝืด ได้อย่างไร

เมื่อเกิดภาวะเงินฝืดสามารถแก้ไขได้ โดย รัฐบาลจะต้องออกมาตรการหรือนโยบายการเงินการคลังต่าง  เพราะนโยบายทั้งสองนี้ นอกจากจะมีมาตรการในการลดการใช้จ่ายมวลรวมแล้ว (ในกรณีแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ) ก็ยังมีมาตรการในการช่วยให้การใช้จ่ายมวลรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจัดอุปทานส่วนเกินให้หมดไปได้ภาวะเงินฝืดก็จะสินสุดลง มาตรการที่แก้ไขภาวะเงินฝืด 

 

แล้วในระยะข้างหน้า จะมีโอกาสเกิดภาวะเงินฝืดหรือไม่?

ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้ หากเศรษฐกิจไทยหดตัวลึกหรือฟื้นตัวช้ากว่าที่ประเมินมาก ซึ่งแบงก์ชาติมีการดูแลเสถียรภาพราคา และติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

 

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand