ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน"

June 30, 2020


ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร ขึ้นชื่อว่าประกัน บางคนอาจจะยังแยกไม่ออกว่ามันเป็นแบบไหน อะไร ยังไง ต่างกันมั้ย เหมือนกันหรือเปล่า ความจริงแล้วประกันก็มีหลากหลายประเภท แต่บทความนี้จะพูดถึงประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล 

ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร

ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม : ยังเรียนไม่จบ ทำประกันสะสมทรัพย์ ได้หรือไม่

รู้จักประกันแบบกลุ่ม

ประกันกลุ่ม คือ การรับทำประกันภัยบุคคลแบบหลายคนภายใต้กรมธรรม์เดียวกันโดยมีผู้ใดผู้ถึงทำให้ เช่น นายจ้างหรือบริษัทฯ ที่ทำประกันกลุ่มให้กับพนักงาน โดยมีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันชีวิตกลุ่มที่นิยมทำเพื่อให้สวัสดิการพนักงานกัน และจะมีวงเงินดูแลมากกว่าประกันสังคมอยู่หน่อยๆ สำหรับการเอาประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างได้นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น 

  • การประกันชีวิตกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของลูกจ้างที่ระบุไว้
  • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย
  • การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
  • การประกันสุขภาพกลุ่ม: ประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งประกันสุขภาพกลุ่มจากเจนเนอราลี่จะเป็นประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน และสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือเลือกซื้อแพ็กเกจเสริมของประกันสุขภาพกลุ่มได้ทั้งประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก และประกันสุขภาพกลุ่มที่มีการรักษาทันตกรรมเพิ่มเติมได้อีกด้วย

เปรียบเทียบบัตรเครดิตครบทุกธนาคาร

ประกันชีวิตส่วนบุคคล

ประกันชีวิตประเภทนี้ก็เป็นแบบที่เราซื้อประกันกับตัวแทนประกันจากบริษัทต่างๆ นั่นเอง โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อกรมธรรม์ (ซึงก็คือตัวเราเอง) และผู้ที่รับประโยชนที่เราระบุไว้เมื่อตอนซื้อประกัน ประกันส่วนบุคคลมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น 

  • แบบคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ แบบประกันที่เน้นคุ้มครองชีวิต และมีเงินครบกำหนดตามที่กรมธรรม์ระบุ โดยจะให้ความคุ้มครองระยะยาว เช่น คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปีขึ้นไป เหมาะสมกับการเป็นมรดกให้ลูกหลาน หากเกิดเหตุคาดฝันในอนาคต คนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่ลำบาก
  • แบบประกันที่เน้นคุ้มครองชีวิตอย่างเดียว โดยระยะเวลาจะสั้น ๆ เช่น คุ้มครอง 10 ปี เป็นต้น ส่วนใหญ่แบบนี้เบี้ยประกันถูก เน้นความคุ้มครองชีวิต มีระยะเวลาคุ้มครองสั้น เช่น ประกันโคโรน่าไวรัส ประกันอุบัติเหตุที่เน้นคุ้มครองแบบปีต่อปี เป็นต้น 
  • แบบสะสมทรัพย์ แบบประกันที่เน้นการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการออมอย่างต่อเนื่อง ปกติแล้วจะมีเงินคืนระหว่างทาง พร้อมทั้งอาจจะนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเก็บเงินระยะสั้นและระยะยาว คนที่มีเป้าหมายและวางแผนการเงิน เพื่อในอนาคตเช่น ให้ลูกค้าในอนาคต, เป็นเงินเก็บให้ลูก เป็นต้น 
  • แบบบำนาญ แบบประกันที่เน้นการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ เมื่อถึงวัยเกษียณ จะได้รับบำนาญคืน จนสิ้นสุดกรมธรรม์ เหมาะสำหรับที่บุคคลที่ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ยามเกษียณ สามารถนำสิทธิเพื่อลดหย่อนภาษีได้
  • แบบประกันควบกับการลงทุน แบบประกันที่เน้นคุ้มครองชีวิตควบกับการลงทุน โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกกองทุนได้ ภายใต้ที่บริษัทกำหนด สามารถกำหนดเบี้ย หรือความคุ้มครองเองได้ มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าประกันประเภทอื่น ซึ่งเหมาะกับคนที่เข้าใจในการลงทุน

ทีนี้ก็ทราบกันแล้วว่า ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร บางคนสวัสดิการดี บริษัททำประกันกลุ่มให้ ก็สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมสำหรับตนเองได้ ตามแบบที่ต้องการ ส่วนใครที่ไม่มีประกันกลุ่ม จะทำประกันของตัวเองไว้ ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน 

แม้หนี้สินจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนไม่อยากจะมี แต่บางสถานการณ์มันก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่จะเข้ามาช่วยผ่อนปรนภาระทางการเงินของคุณได้ หรือช่วยทำให้ความปรารถนาของคุณสำเร็จได้ไวขึ้น หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนั้น คุณสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลที่ moneyguru.co.th ได้เลย

ที่มา : generali 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน