ไม่มีเงินเดือนประจำ ทำบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?


ผู้ที่ไม่มีเงินเดือนประจำ อาทิเช่น ผู้ที่ทำอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือ SME ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ แต่อาจจะมีรายละเอียดในส่วนของการสมัครที่แตกต่างไปจากผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทอยู่พอสมควร เพราะในส่วนของพนักงานบริษัทนั้นจะมีรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอ และมีสลิปเงินเดือนซึ่งเป็นเอกสารชี้แจงรายได้ โดย “รายได้ประจำ” ในที่นี้หมายถึง การมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน อีกทั้งต้องสามารถแสดงเอกสารถึงแหล่งที่มาและความสม่ำเสมอของรายได้ เนื่องจากเอกสารนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องการันตีว่า ผู้ถือบัตรเครดิตจะมีความสามารถในการชำระหนี้

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้น อาจจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครบัตรเครดิตมากหน่อย เนื่องจากต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงความสม่ำเสมอของรายได้ด้วย ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้น จะมีเอกสารเหล่านี้มากมายเนื่องด้วยรับเงินจากหลาย ๆ บริษัท หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะรับค่าจ้างเป็นเงินสด

โดยเอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียมในการสมัครบัตรเครดิตของพวกเราที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • statement บัญชีส่วนตัวย้อนหลังประมาณ 6 เดือน
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด

ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนที่เป็นเอกสารยืนยันถึงที่มาและความมั่นคงของรายได้ ซึ่งในกรณีนี้ก็ให้ใช้เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเอกสารส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของประเภทธุรกิจที่สามารถใช้ยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ได้เช่นกัน โดยเอกสารเบื้องต้นที่เจ้าของกิจการจะต้องเตรียมในการสมัครบัตรเครดิตมีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนา Statement บัญชีที่ใช้ในธุรกิจ ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน
  • สำเนา Statement บัญชีส่วนตัว ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน

ทั้งนี้ เอกสารและเงื่อนไขในการสมัครอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสถาบันการเงิน ขอแนะนำให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางสถาบันการเงินที่คุณต้องการสมัครบัตรเครดิตก่อนทำการสมัคร