ใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินได้ไหม สามารถขอเพิ่มวงเงินได้หรือไม่ ?


เมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจนเกือบเต็มวงเงินและคุณต้องการจะรูดซื้อสินค้า หากราคาสินค้านั้นมีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนวงเงินที่ยังเหลือในบัตรเล็กน้อย อาจเป็นไปได้ว่าการรูดซื้อสินค้าชิ้นนั้นจะได้รับการอนุมัติ หรือหากราคาสินค้านั้นสูงกว่าวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตไปมาก บัตรเครดิตใบนั้นจะรูดชำระสินค้าไม่ผ่านทันที

ดังนั้น ก่อนที่คุณจะทำการซื้อสินค้า คุณจำเป็นต้องโทรไปยังสถาบันการเงินผู้ออกบัตร และขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว แต่จะได้รับอนุมัติเพิ่มวงเงินหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินของคุณที่ผ่านมาด้วย ว่าคุณเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่ ผ่อนชำระหนี้ตรงตามกำหนดทุกงวดหรือเปล่า