สามารถซื้อ พรบ. กับ ประกันรถยนต์ จากคนละบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ ?


สามารถทำได้ แต่อาจจะมีปัญหาตอนเกิดอุบัติเหตุและมีการเคลมเกิดขึ้น ทางบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้ออก พรบ. จะต้องทำการชดเชยค่าเสียหายทางร่ายกายและอนามัยให้แก่ผู้ประสบเหตุ โดยหากมีค่าเสียหายที่เกินมาจากความคุ้มครอง พรบ. นั้น บริษัทที่เป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ เหตุนี้เอง ทำให้ในบางครั้งจะเกิดความล่าช้าในการชดเชยค่าสินไหมต่าง ๆ เนื่องจากบริษัทประกันภัยทั้งสอง จะต้องทำการประสานงานกันก่อนจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ หากเป็นไปได้ขอแนะนำให้เลือกซื้อ พรบ. และประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัยเดียวกันจะดีที่สุด เพื่อตัดปัญหาความล่าช้าจากการเคลมประกันดังที่กล่าวไปข้างต้น