ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย คืออะไร ?


ระยะปลอดดอกเบี้ย คือช่วงระยะเวลาที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะเรียกเก็บเฉพาะเงินต้น โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยหากคุณชำระหนี้แบบ “เต็มจำนวน” ซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าระยะปลอดดอกเบี้ยนี้ จะเริ่มนับจากวันที่รูดใช้จ่ายบัตรเครดิต แต่แท้จริงแล้วระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน จะเริ่มนับตั้งแต่วันสรุปรอบบัญชี จนถึงวันครบกำหนดชำระเงินของรอบบัญชีถัดไป

ตัวอย่างเช่น วันสรุปรอบบัญชีคือทุกวันที่ 15 คุณรูดใช้จ่ายไปวันที่ 20 กันยายน เป็นจำนวน 2,000 บาท ยอดนี้จะถูกสรุปวันที่ 15 ตุลาคม และครบกำหนดชำระในวันที่ 30 ตุลาคม หากคุณชำระคืนแบบเต็มจำนวนภายในวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งก็คือระยะปลอดดอก 45 วัน (นับจากวันที่ 15 กันยายน – 30 ตุลาคม) จะทำให้คุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใด ๆ เลยแม้แต่บาทเดียว