รถยนต์มีเฉพาะ พรบ. ได้ไหม ?


พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อย่อว่า พรบ. คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี คำถามคือถ้าจะเลือกมีเฉพาะแค่ พรบ. โดยที่ไม่ต้องทำประกันรถยนต์เพิ่มได้ไหม คำตอบคือได้ แต่อย่างไรก็ดี พรบ. นั้นคุ้มครองเพียงแค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล ไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ ดังนั้น การทำประกันรถยนต์เพิ่มเติมจึงถือเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากว่า หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประกันรถยนต์จะช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายมากมายที่เกิดขึ้นแทนคุณ