บัตรเครดิตหายต้องทำอย่างไร ?


สิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อรู้ว่าบัตรเครดิตหายไปก็คือ แจ้งสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ทราบ เพื่อให้ทำการอายัดบัตรเครดิตของคุณโดยด่วนที่สุด ซึ่งส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินอาจจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์บัตรเครดิตหายนี้ เช่น สถานที่ที่ทำบัตรหาย รายการล่าสุดที่คุณใช้งานบัตรเครดิต วันเวลาที่ทำบัตรหาย เป็นต้น

เมื่อทำการแจ้งอายัดบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันการเงินแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องรีบทำก็คือ แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณทำบัตรเครดิตหาย และการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากการแจ้งความนี้ ไม่ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ เมื่อได้ใบแจ้งความมาแล้วให้นำไปใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันอายัดบัตรเครดิตของคุณกับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรอีกครั้ง

นอกจากนี้ หากทางสถาบันการเงินส่งใบแจ้งหนี้มาให้คุณ ให้หยุดการชำระหนี้ทั้งหมด รอจนกว่ากระบวนการเรื่องบัตรเครดิตหายจะเสร็จสิ้น จึงค่อยทำการติดต่อเคลียภาระหนี้สินตามที่ใช้จ่ายไปจริงกับสถาบันการเงินในภายหลัง