ถ้าสมัครบัตรเครดิตจะได้วงเงินเท่าไหร่ ?


วงเงินบัตรเครดิตที่คุณจะได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตเป็นผู้กำหนด บางท่านอาจจะได้วงเงินเท่ากับรายได้ต่อเดือน หรือบางท่านได้มากกว่านั้น แต่อย่างไรก็ดี วงเงินนั้นได้มีการกำหนดเพดานสูงสุดเอาไว้ตามกฎหมายด้วย โดยยึดตามรายได้ต่อเดือนของผู้สมัครบัตรเครดิต ดังนี้

1. หากมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

2. หากมีรายได้ต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของรายได้

3. หากมีรายได้เกิน 50,000 บาทขึ้นไป จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้