ช่องทางในการชำระหนี้ มีอะไรบ้าง ?


จากที่สมัยก่อนต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อชำระหนี้เท่านั้น ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ได้หลากหลายช่องทางได้มากขึ้น ดังต่อไปนี้

  1. เดินทางไปชำระด้วยตนเองที่สาขาของธนาคารผู้ออกสินเชื่อ
  2. ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารผู้ออกสินเชื่อ
  3. เครื่อง ATM ของธนาคารผู้ออกสินเชื่อ
  4. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง
  5. แอพพลิเคชันของธนาคารผู้ออกสินเชื่อ

โดยนอกเหนือจากช่องทางที่ธนาคารผู้ออกสินเชื่อมีให้บริการแล้ว ยังมีช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารผู้ออกบัตรอีก ดังนี้

  1. เคาน์เตอร์ธนาคารอื่น ๆ ที่ระบุเอาไว้ว่าสามารถชำระได้
  2. เคาน์เตอร์ชำระเงินจากองค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-eleven เคาน์เตอร์เทสโกโลตัส เป็นต้น (อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการรับชำระเงิน)
  3. แอพพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ ที่มีให้บริการชำระค่างวดสินเชื่อต่างธนาคาร
  4. แอพพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิตอล เช่น ทรู มันนี่ วอลเลต เป็นต้น