แนวทางสมัครบัตรเครดิตสำหรับคนเงินเดือนน้อย

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "บัตรเครดิต,เคล็ดลับการเงิน"

March 16, 2021


สำหรับท่านที่อยากมีบัตรเครดิตสักใบ แต่ติดปัญหาที่ท่านเงินเดือนไม่สูงมากอาจจะเริ่มที่ 15,000 บาท หรือบ้างคนอาจไม่ถึง 15,000 บาท ด้วยซ้ำ ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะสมัครบัตรเครดิตผ่าน ดังนั้นวันนี้ Moneyguru จะมาแนะนำ แนวทางสมัครบัตรเครดิตสำหรับคนเงินเดือนน้อย ให้สามารถทำบัตรเครดิตได้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย


วิธีสมัครสินเชื่อเกียรตินาคิน สินเชื่ออนุมัติไว วงเงินสูง ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ


แนวทางสมัครบัตรเครดิตสำหรับคนเงินเดือนน้อย ให้สามารถทำบัตรเครดิตได้

แนวทางสมัครบัตรเครดิตสำหรับคนเงินเดือนน้อย

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนที่จะทำการสมัครบัตรเครดิต สำหรับบัตรเครดิตจริงๆมีประโยชน์มากเพราะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย แต่นั้นก็คือดาบสองคมเพราะอาจจะล่อหลอกใช้เงินในด้านความต้องการมากกว่าความจำเป็นได้หากท่านบริหารการใช้จ่ายไม่ดี โดยเฉพาะท่านที่เงินเดือนน้อยทุกๆท่านทางเราไม่ขอแนะนำให้ใช้ เพราะยอดต่อเดือนของท่านมีไม่มาก เสี่ยงต่อการเสียวินัยทางการเงิน แต่หากใครมั่นใจหรือต้องการทราบเพื่อเป็นวิทยาทานก็ลองอ่านต่อได้เลย…

ท่านที่เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท โดยปกติจะไม่สามารถทำบัตรเครดิต ในฐานะ รายได้ประจำ ได้ก็ยังพอมีอยู่ 2 วิธี ดังนี้

สมัครบัตรเครดิต แบบใช้บัญชีออมทรัพย์

สำหรับวิธีนี้ท่านต้องมีเงินในบัญชีออมทรัพย์ หรือ ประจำ 500,000 บาท  อยู่ในบัญชีนานหรือเทียบเท่าระยะเวลา 6 เดือน  และหากท่านมีบัญชีเงินฝากที่ทำธุรกรรมกับธนาคารนาน 6 เดือน ท่านยิ่งสมัครบัตรกับทางธนาคารที่ท่านมีบัญชีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการสมัครเพียงแค่ท่าน มีเงินในบัญชีออมทรัพย์ หรือ ประจำ 500,000 บาท ทิ้งไว้ 6 เดือนขึ้นไป (เทียบเท่า รายได้ 15,000 บาท) หรือออมทรัพย์ (1ล้านบาท) แล้วนำ Statement พร้อม สำเนาบัตรประชาชน มายื่นสมัครบัตรเครดิต ได้เลย

ตัวอย่างข้อกำหนดของธนาคาร กสิกรไทย

  • สำหรับการสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย สำหรับผู้มีเงินออม มีบัญชีเงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท หรือ มีเงินลงทุน + เงินฝากประจำ + ออมทรัพย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000,000 บาท มีเงินฝากคงอยู่ในบัญชี 6 เดือนขึ้นไป หรือ มีบัญชีเงินฝากประจำธนาคารพาณิชย์อื่นๆ มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000,000 บาท หรือ มีเงินลงทุน + เงินฝากประจำ + ออมทรัพย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000,000 บาท มีเงินฝากคงอยู่ในบัญชี 6 เดือนขึ้นไป สามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาได้ค่ะ
  • กรณีสนใจสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย สำหรับผู้มีเงินออม เป็นผู้ที่มีเป็นบัญชีเงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนค่ะ อายุ 20-80 ปี สามารถยื่นเอกสารเข้ามาให้ธนาคารพิจารณาได้ดังนี้ค่ะ
    1. ใบสมัครบัตรเครดิต และหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    3. Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/บัญชีกองทุน ของธนาคารพาณิชย์ใดๆก็ได้ ย้อนหลัง 6เดือน กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
  • ผู้สมัครจะทราบผลพิจารณาอนุมัติและได้รับบัตร ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน ธนาคารแจ้งผลให้ทราบผ่านทาง SMS

วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำ เช่นฟรีแลนซ์  พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่รับเงินเดือนเป็นเงินสด


วิธีสมัครสินเชื่อยูโอบี i-Cash สินเชื่ออนุมัติไว แก้ปัญหาเงินขาดมือช่วงไวรัสโควิด19 รับเงินใน 3 วัน


สมัครบัตรเครดิต แบบค้ำประกันเงินฝาก

โดยปกติแล้ว หากท่านสมัครบัตรเครดิตท่านต้องใช้เอกสารหลายอย่าง เพื่อยืนยันที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน  สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน ของท่าน เป็นต้น แต่การสมัครแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน เราจะใช้แค่บัตรประชาชนกับเงินในบัญชี เท่านั้น นอกจากนี้การค้ำประกันเงินฝาก  ต้องสอบถามกับทางธนาคารผู้ให้บริการบัตรว่า ขั้นต่ำของเงินฝากเพื่อค้ำประกัน ในการทำบัตรเครดิตนั้น ใช้เท่าไหร่ เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันเช่น ท่านสามารถใช้เงินค้ำได้ตั้งแต่ 10,000ไปจนถึง 1 ล้าน (ไม่นับรวมบัตรเครดิตแบบผู้มีเงินออม/เงินฝาก/เงินลงทุน)

ตัวอย่างข้อกำหนดของธนาคาร กสิกรไทย

สำหรับการสมัครบัตรเครดิตโดยใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน เงินฝากขั้นต่ำ 15,000 บาท สำหรับวงเงินบัตรเครดิตเป็นไปตามเงินฝากที่จำนำสิทธิ และประเภทบัตรที่ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร จะต้องมีอายุ 20-80 ปี เงื่อนไขการสมัครในเบื้องต้น มีดังนี้ค่ะ
1. บัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำประเภท 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน (บัญชีที่นำมาเป็นหลักประกันกับธนาคารแล้ว ห้ามเปลี่ยน Term การฝาก และไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากประจำพิเศษมาเป็นหลักประกัน )
2. บัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันต้องเป็นบัญชีเงินฝากของผู้สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่ติดภาระค้ำประกันใด ๆ หรือไม่ติดภาระอื่นอยู่ก่อนแล้ว
3. ไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้จนกว่าจะยกเลิกบัตรเครดิต
4. ยอดเงินฝากในบัญชีที่นำมาเป็นหลักประกัน ต้องเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนวงเงินบัตรเครดิตที่ลูกค้าได้รับ

โดยท่านที่สนใจสามารถนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชน ติดต่อสาขาของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติบัตรและจัดส่งบัตร 15 วัน นับจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน โดยธนาคารแจ้งผลทาง SMS 

 

บัตรเครดิตไม่ได้ใช้เพื่อเป็นหนี้

สรุปสุดท้าย บัตรเครดิตไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ท่านเป็นหนี้ ไม่ใช่ประเภทเงินเดือนออกมาเพื่อทำการจ่ายหนี้บัตรจนหมดแล้วยืมใหม่แบบเดือนชนเดือน อย่าคิดทำบัตรเครดิตเพื่อเป็นหนี้แล้วค่อยผ่อนจ่าย ดังนั้นอย่าใช้จ่ายเกินรายได้ ไม่อย่างงั้นจะเป็นงูกินหางและตามมาด้วยดอกเบี้ยบานตะไท เพราะเสียดายค่าดอกเบี้ยที่จะต้องเสียไปฟรีๆเมื่อเราจ่ายไม่เต็มจำนวน

บัตรเครดิตควรมีเพื่อเวลาที่ท่านไม่ต้องพกเงินสดมากๆติดกระเป๋าเวลาไปซื้อของเพราะมันมีความเสี่ยงสูง หรือเอาไว้ใช้จ่ายเวลาจำเป็นจริงๆเท่านั้นจะดีที่สุดสำหรับท่านไหนที่เงินเดือนไม่สูง ด้วยความปรารถนาดีจาก Moneyguru

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษ…!! ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% ❗ เพียงแค่ท่านลงทะเบียนซื้อประกันกับ MoneyGuru ที่ลิงค์นี้ : http://bit.ly/3p4wf1l เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

 

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน