เลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับชาวฟรีแลนซ์

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "บัตรเครดิต"

May 28, 2020


คนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ก็สามารถเลือกทำ บัตรเครดิต ฟรีแลนซ์ ก็มีรายได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายได้เป็นเดือนๆ เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไป แล้วฟรีแลนซ์จะมีบัตรเครดิตได้อย่างไร ควรเลือกบัตรเครดิตแบบไหน เลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับชาวฟรีแลนซ์

เลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับชาวฟรีแลนซ์

 บัตรเครดิต ฟรีแลนซ์

สำหรับคนทำงานฟรีแลนซ์ แน่นอนว่าไม่มีสลิปเงินเดือน เพราะไม่ได้ทำงานประจำ และยังไม่มีตัวการันตีอีกด้วยว่าเงินแต่ละเดือนจะได้เท่าไหร่แน่ บางเดือนมือขึ้นก็งานเข้าเยอะได้เงินเยอะ บางเดือนมือตกงานน้อยเงินก็น้อยตาม บางเดือนเจอผู้จ้างนิสัยไม่ดี เบี้ยวจ่ายช้าก็มี นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หรือสถาบันการเงินต่างๆ ไม่ค่อยอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเท่าไหร่ 

ฟรีแลนซ์ทำบัตรเครดิตได้หรือไม่

ถ้าหากถามว่าอาชีพอิสระทำบัตรเครดิตได้หรือไม่ ต้องบอกว่าสามารถทำได้อย่างแน่นอน โดยบัตรเครดิตสำหรับอาชีพอิสระที่สามารถทำได้มีอยู่ทั้งสิ้น 2 ประเภท 

 • บัตรเครดิตทั่วไป โดยจำเป็นที่จะต้องมีเงินหมุนวเวียนในการทำธุรกิจโดยเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด
 • บัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน เป็นการใช้บัญชีเงินฝากทำการค้ำประกันบัตรเครดิต ยิ่งมีจำนวนเงินในบัญชีมากแค่ไหนก็จะยิ่งทำให้ได้รับยอดจำนวนเงินที่มากขึ้นตามไปด้วย

การขอสมัครบัตรเครดิตของฟรีแลนซ์

ในการยื่นขอสมัครบัตรเครดิตอาชีพอิสระนั้น เอกสารที่จำเป็นจะต้องทำการจัดเตรียมอาจจะค่อนข้างแตกต่างจากพนักงานประจำสีกหน่อย แต่ไม่ต้องห่วงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของบัตรเพราะสิ่งที่ได้รับนั้นมีความเหมือนกันทุกประการ สำหรับเอกสารสำคัญที่ควรจัดเตรียมเอาไว้ไม่ให้พร้อมสำหรับยื่นขอสมัครบัตรเครดิตอาชีพอิสระมีดังต่อไปนี้

เอกสารในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับคนทำงานอาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนาพาสปอร์ต หรือวีซ่า กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องใช้เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 2. สำเนา statement บัญชีที่ใช้ในการทำธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ. และบจก.)
 2. สำเนา statement บัญชีที่ใช้ดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการจดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. สำเนาใบคำขอจดทะเบียน และหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
 2. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 3. สำเนา statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือในนามคณะบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน

บัตรเครดิตที่เหมาะกับฟรีแลนซ์

บัตรเครดิตสำหรับฟรีแลนซ์

ขั้นตอนการสมัครนั้นไม่ซับซ้อนเลยเพียงใช้หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน รวมไปถึงหลักฐานการเงินอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 1 ปีล่าสุด พอถึงตรงนี้อาจจะต้องชี้แจงกันก่อนว่าหลักฐานการสมัครที่เรายกมาในที่คือหลักฐานที่ผู้ทำงานอิสระต้องใช้เท่านั้น ส่วนใครที่เป็นเจ้าของบริษัทอาจจะต้องยื่นหลักฐานอื่นๆ ประกอบเพิ่มเติม เช่น สำเนาทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

บัตรเครดิตแบบฝากค้ำประกัน

บัตรประเภทนี้แตกต่างจากบัตรประเภทแรก คือ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานการเงินประกอบการสมัคร เพียงแค่ไปที่ธนาคารแล้วแจ้งเจตจำนงว่าต้องการสมัครบัตรเครดิตแบบฝากค้ำประกัน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ผู้สมัครเปิดบัญชีแล้วนำวงเงินขั้นต่ำที่ต้องการไปฝากไว้ในกับธนาคาร (วงเงินขั้นต่ำส่วนใหญ่มักเริ่มต้นที่ 15,000 บาท) เมื่อธนาคารอนุมัติแล้ว ผู้สมัครสามารถนำบัตรไปใช้ได้ทันทีและหากในอนาคตผู้ถือบัตรอยากเพิ่มวงเงินก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงฝากเงินเข้าไปในบัญชีเพิ่ม ถึงแม้ว่าการสมัครบัตรเครดิตด้วยวิธีนี้จะทำให้เรามีสมุดบัญชีอีกใบเก็บไว้กับตัว แต่ทั้งนี้เราไม่สามารถถอนเงินออกจากสมุดเล่มดังกล่าวมาใช้จ่ายได้ โดยเราจะได้เงินทั้งหมดในบัญชีคืนก็ต่อเมื่อเราทำการยกเลิกบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม : รีวิวบัตรเครดิตน่าใช้สำหรับเด็กจบใหม่ ในปี 2020

บัตรเครดิต ฟรีแลนซ์ สามารถทำได้ จะว่าไปการเป็นคนทำงานฟรีแลนซ์มีข้อดีที่มีอิสระในการทำงานสูง รายได้ขึ้นอยู่กับผลงานและความขยัน ได้ทำงานที่ตัวเองรัก บริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ แต่ก็มีบางเรื่องอย่างการสมัครบัตรเครดิตที่คนทำงานฟรีแลนซ์ก็ไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นัก แต่ไม่ว่าจะทำงานเป็นพนักงานมีเงิรเดือนประจำหรือคนทำงานอิสระสิ่งหนึ่งที่ต้องรักษาให้ดีเหมือนๆ กันก็คือ ประวัติทางการเงิน เพราะหากเคยเสียประวัติแม้จะมีการชำระหนี้สินครบแล้วก็เป็นรอยด่างที่ทางสถาบันการเงินอาจไม่ผ่านการพิจารณาได้

ที่มา : กระปุกดอทคอม

ถ้าถามว่าเลือกบัตรเครดิตแบบไหนดี ก็ต้องตอบว่าเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ให้มากที่สุด จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละธนาคารก็ออกบัตรครดิตออกมามากมายหลายประเภทให้เลือกใช้กันอยู่แล้ว ดังนั้นก่อนที่จะทำบัตรเครดิตสักใบ MoneyGuru อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบบัตรเครดิตให้แน่ใจก่อน เพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำบัตรเครดิตที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด 

ใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย 

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน