สำหรับท่านที่ติดหนี้บัตรเครดิตและเวลานี้กำลังจะโดนดำเนินคดีอาจจะเพราะท่านตกเป็นผู้ผิดนัดในการชำระเงินค่าบัตรเครดิต ทำให้ท่านตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต จนทำให้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตทำการฟ้องร้องได้ ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหากท่านติด หนี้บัตรเครดิตมีอายุความกี่ปี และเป็นคดีประเภทใด เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…


วิธีขอสินเชื่อเกียรตินาคินภัทร สินเชื่ออนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับท่านที่ต้องการเงินสด


หนี้บัตรเครดิตมีอายุความกี่ปี และเป็นคดีประเภทใด มีโอกาสติดคุกหรือไม่

หนี้บัตรเครดิตมีอายุความกี่ปี

การที่เราติดหนี้ บัตรเครดิต เริ่มแรกทางธนาคารจะเปลี่ยนสถานะของท่านจากเดิมเป็นลูกหนี้ชั้นดีมาเป็นลูกหนี้ค้างชำระหรือเรียกกันจนติดปากว่า แบล็กลิสต์ จากนั้นทางธนาคารก็จะรายงานข้อมูลการค้างชำระของท่านไปยังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร ที่ส่งผลเสียเพิ่มเติมที่จะทำให้ท่านเสียประวัติด้านการเงินจนทำให้ท่านอาจจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ยากขึ้นมาก ยิ่งท่านค้างจ่ายไว้นานจนในที่สุด ธนาคารก็จะทำการฟ้องร้องและนำเดินคดีได้ในที่สุด โดยหากท่านถูกธนาคารเจ้าหนี้ฟ้องร้อง…

ติดหนี้บัตรเครดิต ถือเป็นคดีประเภทใด

หากท่านเป็นหนี้บัตรเครดิต ตามกฎหมายนั้นจะถือว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่ง โดยธนาคารเจ้าของบัตรจะสามารถบังคับคดีการชำระหนี้และชดใช้ค่าเสียหายได้เท่านั้น ไม่มีสิทธิจับท่านเข้าคุกเด็ดขาด โดยเมื่อท่านโดนดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต ธนาคารเจ้าของบัตรสามารถยื่นฟ้องได้ดังนี้

 • ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
 • ศาลที่มูลคดีเกิด (ที่ตั้งของสถาบันการเงินที่ลูกหนี้ได้ไปรับบัตรเครดิต)

คดีบัตรเครดิตมีอายุความกี่ปีและจะเริ่มนับอายุความเมื่อใด

สำหรับคดีบัตรเครดิตโดยทั่วไปแล้วหากท่านได้รับเอกสารจากเจ้าหนี้ ที่ได้แจ้งกำหนดการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทราบแล้ว เมื่อถึงกำหนดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด อายุความจะเริ่มนับทันทีในวันถัดไปและจะมีอายุความทั้งสิ้น 2 ปีนับจากผิดนัดชำระหนี้ และถ้าหากธนาคารไม่ได้ฟ้องร้องในเวลา 2 ปี คดีก็เป็นอันขาดอายุความ ซึ่งส่งผลให้ธนาคารหมดสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ แต่ถึงขาดอายุความไปแล้ว ทางฝ่ายเจ้าหนี้ก็ยังสามารถยื่นฟ้องได้ โดยศาลก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป โดยท่านสามารถต่อสู้ได้ ดังนี้

ธนาคารเจ้าของบัตรทำการฟ้องศาล โดยให้ศาลหยิบยกเอาเรื่องการขาดอายุความขึ้นมาพิจารณานั้น ลูกหนี้ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีในเรื่องของการขาดอายุความ ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาล ซึ่งศาลก็จะนำมาพิจารณาตรวจสอบดูข้อเท็จจริง และถ้าหากเป็นจริงตามที่ลูกหนี้ยื่นคำให้การต่อสู้มา ทางศาลก็จะทำการ”ยกฟ้อง” คือพิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคําฟ้องของเจ้าหนี้ต่อไป

ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 193/29 กำหนดไว้ว่า เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้นั้นเอง

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาสำหรับคดีบัตรเครดิต

การชำระหนี้บางส่วน เท่ากับยอมรับสภาพหนี้ทำให้ อายุความสะดุดหยุดลง

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7729/2557 จำเลยชำระหนี้ 2,000 บาท แก่โจทก์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 โดยผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของโจทก์ ถือได้ว่าจำเลยรับสภาพหนี้
  ต่อโจทก์และเป็นเหตุทำให้อายุความใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์สะดุดหยุดลงและเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/15 อายุความจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2549 อันเป็นวันที่โจทก์อาจบังคับให้จำเลยชำระหนี้ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/12 ซึ่งอายุความของมูลหนี้บัตรเครดิตมีกำหนด 2 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7) โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งยังไม่เกิน 2 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3896/2560 การชำระหนี้ครั้งแรกในบัตรเครดิตทั้งสามใบกระทำขึ้นหลังจากครบกำหนดชำระหนี้ที่โจทก์กำหนดไม่เกินสองปี ซึ่งอยู่ในกำหนดอายุความ
  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7) และการชำระหนี้ในครั้งต่อมาแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างจากครั้งก่อนไม่เกินสองปี การชำระหนี้ในแต่ละครั้งจึงทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้น ไม่อาจนับเข้าในอายุความ และเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น การนับอายุความจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นวันชำระหนี้ในครั้ง สุดท้าย ตาม ป.พ.พ. มาตรา193/14 (1) และมาตรา 193/15 ฟ้องโจทก์จึงครบกำหนดอายุความในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 16 กันยายน 2552 จึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความสองปี

 เรียกร้องให้ชำระหนี้ ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนก่อน และใช้พยานบุคลนำสืบได้

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4573/2561 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบริโภค โดยกำหนดว่า ในการเรียกให้ชำระหนี้และติดตามทวงถามให้ ชำระหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมี หนังสือแจ้งเตือนผู้บริโภคที่ผิดนัดชำระหนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนดำเนินการบังคับชำระหนี้ตามกฎหมายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ปฏิบัติตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริง เมื่อโจทก์นำสืบว่า จำเลยเป็นหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อพร้อมใช้ตามสำเนาใบแจ้งยอด
  บัญชีโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้โดยชอบ และครบกำหนดจำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงฟ้องจำเลยได้

เป็นหนี้บัตรเครดิตและสัญญาบัญชีเดินสะพัด

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6541/2555 หนี้ตามสัญญาที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตและหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด รวมอยู่ในบัญชีกระแสรายวัน ข้อความในหนังสือ
  ที่จำเลยรับรองว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่จริง จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ทั้งหนี้ตามสัญญาที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตและหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด ย่อมทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (1) ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้น ไม่นับเข้าในอายุความ ต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันรับสภาพหนี้ตามมาตรา 193/15 ซึ่งเมื่อนับถึงวันฟ้องเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี หนี้ตามสัญญาที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตซึ่งมีอายุความ 2 ปี จึงขาดอายุความ ส่วนหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดซึ่งมีอายุความ 10 ปียังไม่ขาดอายุความ
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2484/2556 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน เป็นการใช้ชำระหนี้บัตรเครดิตทั้งสิ้น แม้จะมีข้อตกลงให้ธนาคารหักบัญชี หรือโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันไปชำระหน จะถือว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดที่มีอายุตวาม 10ปีมิได้ ยังคงเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่เช่นเดิมซึ่งมีอายุความ 2 ปี

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย..เป็นข้อเท็จจริง

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่13756/2556 การวินิจฉัยข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองนั้น ต้องเป็นข้อกฎหมายที่ได้มาจากข้อเท็จจริงในการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยชอบ คดีนี้จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและไม่ได้สืบพยาน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 หยิบยกเอาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน
  2545 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมาวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้มีหนังสือเตือนจำเลยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนดำเนินการบังคับชำระหนี้ตามกฎหมาย จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เนื่องจากประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงเมื่อไม่ปรากฏในสำนวนคดี ศาลไม่อาจรับฟังมาวินิจฉัยข้อกฎหมายตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ได้

ผู้ใช้บัตรหลักและบัตรเสริมมีฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 271/2552 สัญญาการใช้บัตรเครดิตระบุไว้ว่า ในกรณีที่ธนาคารโจทก์อนุมัติให้ออกบัตรเสริมแก่ผู้ถือบัตรหลักรายใด ผู้ถือบัตรทั้งสองจะต้องร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมในหนี้อัน เกิดจากการใช้บัตรเครดิตนั้น ซึ่งข้อสัญญาดังกล่าวจำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อรับทราบแล้วย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมตนเข้าร่วมรับผิดกับความรับผิดของจำเลยที่ 1 ในการใช้บัตรเครดิตสมาชิกบัตรหลักด้วยตั้งแต่วันสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตโจทก์ จำเลยทั้งสองจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมในหนี้ที่แต่ละคนเป็นผู้ก่อขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตโดยไม่อาจแบ่งแยกได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 297.

ทางออกสำหรับคนเป็นหนี้บัตรเครดิต

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับให้ประชาชนหรือธุรกิจแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้ โดย ธปท. จะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

 • การลดอัตราดอกเบี้ย
 • การพักชำระค่างวด
 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย
 • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย

วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้

สำหรับผู้ที่พลาดพลั้งเป็น NPL ท่านสามารถสมัครคลินิกแก้หนี้ หากได้รับอนุมัติจะได้รับสิทธิจ่ายน้อย ผ่อนนาน ยกดอกค้างให้ จ่ายงวดแรกปุ๊บ ประวัติทางการเงินดีขึ้นทันที เพียงทำตามข้อมูลต่อไปนี้

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

เข้าไปที่เว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ หรือ กดที่รูปภาพด้านบน จากนั้น อ่านข้อตกลงต่างๆอย่างละเอียดจากนั้นไปกดติ๊กถูกที่ช่องข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

กรอกข้อมูลให้ครบจากนั้นกด เพื่อขอรับรหัสติดตามเรื่อง

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

จากนั้นท่านจะได้ช่องทางรับข้อมูลสำหรับการตรวจสอบรหัสติดตามเรื่อง  โดยข้อความจะระบุตามรูปตัวอย่างด้านบน จากนั้น กดตกลง

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

นำรหัสที่ท่านได้มาใส่แล้วกดส่งข้อมูล หลงัจากส่งคำขอแล้วทางด้าน ศคง. จะจัดส่งข้อมูลคำขอแก้หนี้ไปยังสถาบันการเงินที่ระบุไว้ ตามปกติจะใช้เวลาพิจารณาแต่ละกรณีประมาณ 7-10 วัน ซึ่งผู้ให้บริการจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ให้ข้อมูลไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ภายใน 15 วัน หลังจากยื่นเรื่อง หากลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อ สามารถโทร. ตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้ที่ ศคง. หมายเลข 1213

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตด้วยการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนรายเดือน

อย่างไรก็ตาม ให้ทุกท่านเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ สอบถามข้อมูลความคืบหน้าต่าง ๆ ของทางด่วนแก้หนี้ โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยกดที่รูปภาพด้านบน

รายชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วม

วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้ เพื่อคนจ่ายหนี้ไม่ไหว

วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้ เพื่อคนจ่ายหนี้ไม่ไหว

วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้ เพื่อคนจ่ายหนี้ไม่ไหว

วิธีสมัครโครงการทางด่วนแก้หนี้ เพื่อคนจ่ายหนี้ไม่ไหว

สุดท้ายนี้หากท่านประสงค์จะร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือสอบถามเรื่องอื่น สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1213 อีเมล fcc@bot.or.th หรือหน้าเว็บไซต์ www.1213.or.th

สุดท้ายนี้หากท่านใช้บัตรเครดิตโดยใช้อย่างเหมาะสมกับรายได้ของตัวท่านเรื่องการเป็นหนี้จนโดนฟ้องร้องก็จะหมดไปเพราะว่าท่านสามารถชำระคืนได้ อย่างใช้บัตรเครดิตเพื่อสนองตอบความต้องการของท่านโดยไม่จำเป็นและเกินกว่ารายได้ อาจกลายเป็นการสร้างหนี้เกินตัวแล้วอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถกู้ยื่นเงินในเวลาจำเป็นในอนาคตได้นั้นเอง

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันรถยนต์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นสามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันรถยนต์ได้ทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ย 5% พร้อมรับบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท  รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ซื้อประกันรถยนต์ กับ MoneyGuru คุ้ม 2 ต่อ รับส่วนลดและบัตรเติมน้ำมันฟรี