ต้องทำงานมาอย่างน้อยกี่เดือน จึงจะ สมัครบัตรเครดิตได้

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "บัตรเครดิต"

August 21, 2018


สมัครบัตรเครดิตได้
การได้รับอนุมัติบัตรเครดิตจากทางสถาบันการเงิน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ คนที่สมัครบัตรเครดิตอยากได้ยินเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะนั่นหมายถึงว่าเรานั้นจะมีบัตรเครดิตไว้ใช้งานแล้ว เนื่องจากผ่านการพิจารณาและอนุมัตินั่นเอง แต่กว่าจะถึงในส่วนนั้นก็ต้องผ่านด่านสำคัญอย่างการสมัครเสียก่อน ซึ่งหนึ่งในคำถามยอดฮิตของการสมัครบัตรเครดิตก็คือ ต้องทำงานมาอย่างน้อยกี่เดือน จึงจะ สมัครบัตรเครดิตได้ เพราะบางคนนั้นอาจจะพึ่งเปลี่ยนงาน หรือเป็นน้องใหม่ที่พึ่งเริ่มทำงาน แล้วต้องการสมัครบัตร ว่าแล้ววันนี้ MoneyGuru.co.th ก็จะพาไปดูในส่วนนี้กัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพวกเราที่สนใจจะสมัครบัตรเครดิตกัน เพื่อให้มีโอกาสในการผ่านการอนุมัติมากขึ้นครับ

ต้องทำงานมาอย่างน้อยกี่เดือน จึงจะ สมัครบัตรเครดิตได้

อ้างอิงจากประกาศจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดกฏเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตไว้ว่า
“จะต้องเป็นผู้มีรายได้ โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินที่สามารถรับฝากเงินจากประชาชนได้ตามกฏหมาย ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอย่างน้อยจะต้องมีกระแสเงินสดเข้า เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีฐานะทางการเงินเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ที่จะเกิดจากการใช้บัตรเครดิตได้”
จากข้อกำหนดที่ว่านี้ทำให้เราสรุปได้ว่า จะต้องทำงานมาแล้วมากกว่าหรืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป นั่นเอง นอกจากนี้เรายังต้องเตรียมเอกสารที่ใช้แสดงแหล่งที่มาของรายได้และระยะเวลาของเงินหมุนเวียนในบัญชีของเรามาฝากอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานประจำ , พนักงานบริษัท , ลูกจ้าง

เอกสารทางการเงินที่ต้องเตรียม
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และ(หรือ) หนังสือรับรองเงินเดือนจากทางบริษัท (จะเตรียมไว้ทั้งสองอย่างเลยก็ได้)
 • สำเนา Statement บัญชีธนาคารย้อนหลังที่แสดงเงินเดือนเข้าและออก รวมถึงมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ , ฟรีแลนซ์ , ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว(กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า)

เอกสารทางการเงินที่ต้องเตรียม
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนา Statement บัญชีธนาคารย้อนหลังที่แสดงรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนของเรา รวมถึงต้องมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด

ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่จดทะเบียนการค้า

เอกสารทางการเงินที่ต้องเตรียม
 • เอกสารแสดงรายได้ของบริษัท ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนา Statement บัญชีธนาคารที่ใช้ในธุรกิจย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อแสดงถึงกระแสเงินสดเข้าออกในแต่ละเดือน หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบครึ่งปี และ(หรือ) แบบประจำปี
 • สำเนา Statement บัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลังที่แสดงรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนของเรา รวมถึงต้องมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

ผู้มีรายได้จากการเป็นผู้ถือหุ้น

เอกสารทางการเงินที่ต้องเตรียม
 • เอกสารแสดงรายได้ของบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนา Statement บัญชีธนาคารที่ใช้ในธุรกิจย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อแสดงถึงกระแสเงินสดเข้าออกในแต่ละเดือน
 • สำเนา Statement บัญชีส่วนตัวที่แสดงรายได้จากเงินปันผล รวมถึงต้องมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด
*** เอกสารที่ใช้ในการสมัครอาจเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของแต่ละสถาบันการเงินที่เรายื่นสมัครบัตรเครดิตไปครับ ขอแนะนำให้ลองสอบถามรายละเอียดจากทางสถาบันการเงินก่อนการสมัครครับ ***
นอกจากระยะเวลาในการทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปแล้ว Statement บัญชีธนาคารส่วนตัวก็ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นอย่าลืมดูแลและเตรียมเอกสารในส่วนนี้ให้ดีก่อนการสมัครบัตรด้วยนะครับ

กรณีที่ระยะเวลาการทำงานไม่ถึง 6 เดือน แต่อยากสมัครบัตรเครดิตจะทำอย่างไรได้บ้าง?

กรณีที่พึ่งเปลี่ยนงานและมีระยะเวลาในการทำงานที่เก่าเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • หากเป็นกรณีนี้ก็สามารถสมัครได้ เนื่องจากสถาบันการเงินจะพิจารณานับระยะเวลาทำงานของเราต่อเนื่องจากที่เก่า โดยดูจาก Statement บัญชีธนาคารย้อนหลังที่แสดงรายได้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของเรา
กรณีที่พึ่งเริ่มทำงานและระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 6 เดือน
 • หากเป็นกรณีนี้แนะนำว่าให้อดทนทำงานให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ครับ เพราะหากฝืนสมัครบัตรไปแล้วสถาบันการเงินปฏิเสธการอนุมัติ ก็อาจจะส่งผลให้ประวัติเครดิตเสีย จนกระทบกับการสมัครธุรกรรมอื่นๆ กับทางสถาบันการเงินก็เป็นได้ครับ
กรณีที่เปิดธุรกิจส่วนตัวแต่มีระยะเวลาการเปิดน้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีนี้แนะนำให้ลองพิจารณาสินเชื่อทางการเงินอื่นๆ เช่น ขอวงเงินกู้เป็นก้อนเพื่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : เอกสารสมัครบัตรเครดิต เตรียมให้ดีมีโอกาสสมัครผ่านมากขึ้น
อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : สมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เกิดจากสาเหตุใดบ้าง
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราที่กำลังสนใจจะสมัครบัตรเครดิตนะครับ นอกจากจะเตรียมเอกสารล่วงหน้าแล้ว ก็อย่าลืมหาบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ โดยคลิกมาที่ บัตรเครดิต พร้อมกับการฝึกวินัยในการใช้จ่ายของเราให้ดีอยู่เสมอด้วยนะ เพื่อที่เราจะได้ห่างไกลจากหนี้สินด้วยนะครับ

เคล็ดลับการเงิน

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน