ดอกเบี้ยบัตรเครดิต เขาคิดกันอย่างไรนะ - MoneyGuru.co.th

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต เขาคิดกันอย่างไรนะ


วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต คือสิ่งจำเป็นเที่เราต้องรู้หรือไม่ คนที่ใช้บัตรเครดิตหรือคนที่กำลังศึกษาข้อมูลเพื่อทำบัตรเครดิตย่อมทราบดีว่าบัตรเครดิตนั้นย่อมมีดอกเบี้ย ซึ่งเจ้าดอกเบี้ยนี่แหละที่เป็นตัวเพิ่มให้มูลค่าหนี้ของผู้ใช้บัตรเครดิตสูงขึ้น บทความนี้จะพามาทำความเข้าใจว่า ดอกเบี้ยบัตรเครดิต เขาคิดกันอย่างไรนะ

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต เขาคิดกันอย่างไรนะ

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต เกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี

ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าโดยปกติถ้าผู้ใช้บัตรเครดิตมีการจ่ายชำระค่างวดตรงตามยอดและกำหนดเวลา ก็จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยของบัตรเครดิตสามารถเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี ได้แก่ 

  • กรณีที่ชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวนหรือทยอยผ่อนชำระ (และไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ย 0%) 
  • กรณีที่มีการเบิกถอนเงินสดมาใช้จ่ายล่วงหน้า แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 20% ต่อปี

สูตรการคำนวณภาษีโดยทั่วไป

สูตรการคำนวณดอกเบี้ย = (จำนวนเงินค่าสินค้าหรือบริการ x % อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน) / 365

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

กรณีชำระคืนค่าสินค้าหรือบริการขั้นต่ำ หรือ บางส่วน (Interest on Revolving Credit)

ตัวอย่าง วันที่ 5 ตุลาคม 2554 นาย ค. ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าที่ร้านค้าแห่งหนึ่งจำนวน 18,000 บาท ธนาคาร ส่งใบแจ้งหนี้ที่ระบุรายละเอียด ดังนี้

จะเห็นได้ว่า ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 นาย ค. ชำระเงินขั้นต่ำ คือ ร้อยละ 10 ของยอดค่าสินค้าทั้งหมด หรือเท่ากับ 1,800 บาท ดังนั้น ในรอบบัญชีถัดไป ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดยอดคงค้าง เท่ากับ 18,000-1,800 = 16,200 บาท และดอกเบี้ยอีกจำนวน  298.84 บาท

ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก ดอกเบี้ยจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีที่แล้ว หรือ 18,000 บาท โดยจำนวนวัน จะนับจากวันที่สรุปยอดรายการ (25 ต.ค. 2554) จนถึงวันก่อนที่ธนาคารได้รับชำระเงินขั้นต่ำ (8 พ.ย. 2554) หรือเท่ากับ 15 วัน  (ทั้งนี้ ธนาคารหรือผู้ประกอบการบางราย อาจนับจำนวนวันจากวันที่เกิดรายการนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้ คือ วันที่ 5 ต.ค. 2555)

ส่วนที่สอง ดอกเบี้ยจะคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ หรือ 16,200 บาท โดยจำนวนวัน จะนับจากวันที่ชำระเงิน ขั้นต่ำ (9 พ.ย. 2554) จนถึงวันสรุปยอดรายการเดือนถัดไป (25 พ.ย. 2554) หรือเท่ากับ 17 วัน 

กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า (Interest on Cash Advance)

ตัวอย่าง : วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นาย ค. ใช้บัตรเครดิตเบิกเงินสดล่วงหน้ามาจำนวน 20,000 บาท ต่อมาได้รับใบแจ้งหนี้จากธนาคารพาณิชย์ซึ่งสรุปยอดรายการถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 และกำหนดชำระเงินในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 (กรณีนี้วันสรุปยอดรายการถึงก่อนวันชำระเงิน) โดยธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ย 20% ต่อปี นาย ค. ต้องเสียดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดล่วงหน้าเป็นจำนวนเท่าไร

การเบิกเงินสดล่วงหน้า นอกจากต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้ว ยังอาจจะมีค่าธรรมเนียมตามอัตรา ที่ผู้ออกบัตรแต่ละรายกำหนดด้วย แต่แบงก์ชาติกำหนดให้ผู้ออกบัตรเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

อ่านเพิ่มเติม : จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ แน่ใจหรือว่าสบายจริง

นี่ก็เป็น วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต ในแบบมาตรฐานทั่วไป อย่างไรก็ตามแต่ละธนาคารและแต่ละบัตรเครดิตก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นต้องตรวจสอบธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ดีว่ามีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยกี่วัน รุ้อย่างนี้แล้วจะได้ไม่รูดบัตรเพลิน 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับ MoneyGuru ก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ ทุกท่านสามารถเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตที่โดนใจและเหมาะกับท่านได้ที่นี่ 

ช่วงเวลาแบบนี้จะออกไปช้อปปิ้งหรือทานอาหารอร่อยนอกบ้านก็ดูจะเสี่ยงไปน่อย MoneyGuru เป็นห่วงสุขภาพของทุกท่านจึงมีตัวช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยมีสภาพคล่องได้อย่างเต็มที่ จะซื้อของออนไลน์หรือจะสั่งอาหารมาส่งที่บ้านก็สะดวกแถมไม่เสี่ยงโรคถ้ามีบัตรเครดิต สามารถเปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่และเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะที่สุด จะช่วยให้การใช้จ่ายของคุณสะดวกแถมไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อด้วย

เปรียบเทียบบัตรเครดิต