รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2564


รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี มีใครใช้บัตรเครดิตยูโอบีหรือไม่ ตอนนี้ก็ได้เวลาอัเดตโปรโมชั่นใหม่ๆ ของบัตรเครดิตยูโอบีกันแล้ว บอกเลยว่าจัดเต็มเช่นเคย ส่วนใครที่อยากได้สิทธิพิเศษเหมือนสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีบ้าง ก็สามารถสมัครผ่านทที่เว็บไซต์นี้ได้เลย 

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2564

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี

อ่านเพิ่มเติม : รวมลิสต์ รีวิวบัตรเครดิต UOB ใบไหนเหมาะ ใบไหนใช่ เข้ามาดูเลย

รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษสูงสุด 8 บาท = 1 คะแนน

เมื่อใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศสะสมต่อเดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 10 บาท = 1 คะแนน 

พิเศษ! เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ 8 บาท = 1 คะแนน เงื่อนไขเพิ่มเติม www.uob.co.th/UOB1

ตั้งแต่ 1 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64  

*เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

*จำกัดการรับคะแนนสะสมอัตราพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายรวมไม่เกิน 30,000 บาท/ลูกค้า/เดือน 

*ลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่ง SMS พิมพ์ UOB1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่าอินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน

สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม

เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%

เงื่อนไขต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ยกเว้นสมาชิก Privilege Banking ที่ถือบัตรเครดิตยูโอบี และผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS 

เครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และพรีวิไมลส์ เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการนำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลส์สลิป เฉพาะสถานีที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 30,000 บาทขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน

เครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ทุกประเภท เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป เฉพาะสถานีที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดอื่นๆ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี 3,000 บาทขึ้นไป/ลูกค้า/เดือน ภายในเดือนเดียวกัน

จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์สูงสุด 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีรายการใช้จ่าย

ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, รายการซื้อกองทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง

เงื่อนไขต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ทุก 800 คะแนน

รายการนี้ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม

ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง)

ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ทุกๆ 800 คะแนน จากยอดเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลส์สลิป และเครดิตเงินคืน 15% (800 คะแนน เท่ากับ 120 บาท) สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และพรีวิไมลส์ หรือเครดิตเงินคืน 10% (800 คะแนน เท่ากับ 80 บาท) สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ เข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เพียงพอสำหรับยอดใช้จ่ายรวมจากการเติมน้ำมันของเดือนนั้นๆ ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน

จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,200 คะแนน/ลูกค้า/เดือน (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบี)

คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้

สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม

ช้อปเพลิน รับคืนหนักต่อเนื่อง ทุกวัน ทุกห้าง แลกรับเครดิตเงินคืน 15%* เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ 

*จำกัดยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท/ท่าน/เดือน 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

เงื่อนไขรายการ

รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2564 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุกๆ  2,000 บาท/เซลล์สลิป โดยใช้คะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ทุก 2,000 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนนสะสม 30,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท/ ลูกค้า/ เดือน/ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ

จำกัดการแลกคะแนนสะสม 60,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท/ ลูกค้า/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ/ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ MG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2564 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายภายที่ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการเท่านั้น * ยกเว้นการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าในห้างและศูนย์การค้า, กูร์เมต์มาร์เก็ต, โฮมเฟรชมาร์ท, เพาเวอร์มอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, มูจิ, บ้านแอนด์บียอนด์, สินค้าผ่อนชำระ, บัตรเติมเงิน และการซื้อบัตรกำนัลห้างฯ, สุรา, ยา, และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)

ผู้ถือบัตรหลักต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละครั้ง จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

ธนาคารจะตัดคะแนนสะสมบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักและจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง

ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก

คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้

ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้

สมัครบัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์

รับส่วนลด 5% เมื่อสั่งอาหารที่ JQ ปูมานึ่ง

เงื่อนไขรายการ

  • เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตยูโอบี รับส่วนลด 5% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม และค่าจัดส่ง
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการกรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง         
  • เงื่อนไขอื่นๆ กรุณาสอบถามที่ร้านค้า

แบ่งชำระสินค้าเครื่องประดับ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 45,000 บาท

เงื่อนไขรายการ

รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ทุกประเภทและบัตรยูโอบีแคชพลัสที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ชำระเงินผ่านร้านค้าตัวแทนบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส (UOB I-Plan) หมวดสินค้าเครื่องประดับเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาการแบ่งจ่ายด้วยบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 3-10 เดือน,ระยะเวลาการแบ่งจ่ายด้วยบัตรยูโอบี แคชพลัส ตั้งแต่ 3 -36 เดือน สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการผ่อนชำระ ณ จุดขาย

ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ UJW21 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ

ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของรายการส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

ยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้จะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date)

ยอดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน

กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืน

การคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม

การคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิ ไมลส์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% กับ JD Central เมื่อผ่อนชำระ 0% ด้วยบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW

เงื่อนไขรายการ

รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีและบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสม / เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต

รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระผ่าน Application JD Central และ jd.co.th เท่านั้น

รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายแบบแบ่งชำระ 0% อื่นๆของธนาคาร

ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน

ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น

กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% กับ Lazada เมื่อผ่อนชำระ 0% ด้วยบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW

เงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีและบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสม / เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต

รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระผ่าน Application LAZADA และ lazada.co.th เท่านั้น

รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายแบบแบ่งชำระ 0% อื่นๆของธนาคาร

ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน

ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิเครดิตเงินคืน และเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น

กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อช้อปที่ Mega Bangna

เงื่อนไขรายการ

รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2564 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

แลกรับเครดิตเงินคืน15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ทุกๆ  2,000 บาท/เซลส์สลิป โดยใช้คะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ทุก 2,000 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนนสะสม 20,000 คะแนน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ ลูกค้า/ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์MB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2564 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว

ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ( ยกเว้นการใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, IKEA, สินค้าผ่อนชำระ,รายการผ่อนชำระ, บัตรเติมเงิน และการซื้อบัตรกำนัลห้างฯ, สุรา, ยา, และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง) โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date)

ผู้ถือบัตรหลักต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละครั้ง จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

ธนาคารจะตัดคะแนนสะสมบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักและจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง

ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก

คะแนนสะสม UOB Rewards ที่ถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้

ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

กรณีมีข้อโต้แย้งในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555 

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี ของช่วงเดือนมีนาคม 2564 ก็จะเป็นประมาณนี้ แต่บอกเลยว่าโปรโมชั่นของบัตรเครดิตยูโอบีมีเยอะกว่านี้ จัดเต็มกว่านี้ รออยู่เพียบ ติดตามบล็อกของเราให้ดีเพราะเราจะอัพเดตตลอด ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิตยูโอบี และอยากได้รับสิทธิพิเศษ ดีลสุดเด็ดตลอดทั้งปี ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตยูโอบีและติดตาม รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี ได้ที่นี่เลย

ถ้าถามว่าเลือกบัตรเครดิตแบบไหนดี ก็ต้องตอบว่าเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ให้มากที่สุด จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละธนาคารก็ออกบัตรเครดิตมากมายหลายประเภทให้เลือกใช้กันอยู่แล้ว ดังนั้นก่อนที่จะทำบัตรเครดิตสักใบ MoneyGuru อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบบัตรเครดิตให้แน่ใจก่อน เพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำบัตรเครดิตที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด

ใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี