บัตรเครดิตยูโอบี ช้อป กิน เที่ยว รับคะแนนเพิ่ม 80% ถึงมิถุนายนนี้

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "บัตรเครดิต"

May 28, 2021


อัพเดทโปรโมชั่น บัตรเครดิตยูโอบี สุดคุ้ม เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีสะสมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป นับจากวันนี้ ถึง สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ก็สามารถรับคะแนนเพิ่มไปเลย 80%

โปรเด็ดบัตรเครดิตยูโอบี

สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือ บัตรเครดิตยูโอบี ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UOB2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS

โดยคะแนนสะสม หรือเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ที่สำคัญคือการรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ผู้ถือบัตรได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป ซึ่งจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว ผู้ถือบัตรจึงควรเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนไว้ใช้อ้างอิงเมื่อมีความจำเป็น

บัตรเครดิตUOB

เงื่อนไขใช้ บัตรเครดิตยูโอบี รับคะแนนสะสมเพิ่ม 80% มีดังต่อไปนี้

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสม / เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 30,000 บาทต่อผู้ถือบัตร ต่อเดือน สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมส่วนที่เกิน 30,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัสในอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
  • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ธนาคารจะคำนวณเป็นเครดิตเงินคืนเพิ่ม 0.4% เพิ่มจากอัตราปกติ 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
  • ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่ม ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อท่านขอใช้เกินกว่าวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
  • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมเพิ่ม /เครดิตเงินคืนเพิ่ม เข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, รายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ, รายการผ่อนชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการ PAY ANYTHING, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือนในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, ยอดใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, รายการซื้อขายเงินดิจิตอล (คริปโตเคอเรนซี), รายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทผ่านร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น Amazon, Google, Facebook เป็นต้น, รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าในต่างประเทศที่ผู้ถือบัตรเลือกจ่ายเงินที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการต่างๆเป็นสกุลเงินบาท ณ จุดขาย (DCC Transactions), ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/ยอดเครดิตเงินคืนเพิ่ม ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ข้อดีของการมีบัตรเครดิต

ใช้แทนเงินสด ผ่อนจ่ายสบายๆ ได้ทุกที่

มีบัตรเครดิตหนึ่งใบ ไม่เพียงแต่ไม่ต้องพกเงินสด แต่ยังไม่ต้องเสียเงินก้อนในเวลาเดียวกันด้วย เพราะสามารถใช้บัตรเครดิตผ่อนจ่าย 0% ตามระยะเวลาที่ธนาคารผู้ออกบัตรกำหนด เรียกว่าต่อให้ยังไม่มีความพร้อมที่จะซื้อสินค้านั้นๆ แต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องซื้อแล้ว เราก็สามารถใช้บัตรเครดิตผ่อนจ่ายไปก่อนได้นั่นเอง

นอกจากนี้ ใช่ว่าจะต้องใช้จ่ายบัตรเครดิตไปกับเรื่องใหญ่ๆ เท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว เรายังสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการอื่นๆ ตามรอบบิล อย่าง ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร หรือแม้แต่ใช้จ่ายในการช้อปปิ้งออนไลน์สินค้าที่สอยค้างไว้ในตะกร้าได้ด้วย

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

สำหรับท่านที่ สนใจสมัครบัตรเครดิตไว้ใช้ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของบัตรเครดิตได้ ที่นี่ หรืออ่านต่อกับบทความที่เราเลือกสรรมาไว้ให้คุณได้เลยที่:

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน