9 คำถามที่พบบ่อยของคนที่ใช้บัตรกดเงินสด

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "บัตรกดเงินสด,บัตรเครดิต"

January 18, 2021


คำถามที่พบบ่อยของคนใช้บัตรกดเงินสด หลายคนอาจจะเคยใช้บัตรกดเงินสดแล้ว บางคนก็กำลังใช้อยู่ ส่วนบางคนก็กำลังตัดสินใจว่าจะทำดีหรือไม่ ซึ่งก่อนที่จะใช้บัตรกดเงินสดนั้นก็ต้องทำความรู้จักกับบัตรกดเงินสดกันก่อน เรามาดู 9 คำถามที่พบบ่อยของคนที่ใช้บัตรกดเงินสด คนใช้บัตรกดเงินสดต้องรู้อะไรบ้าง ไปดูกันเลย 

9 คำถามที่พบบ่อยของคนที่ใช้บัตรกดเงินสด

คำถามที่พบบ่อยของคนที่ใช้บัตรกดเงินสด

อ่านเพิ่มเติม : เคล็ดไม่ลับ ใช้บัตรกดเงินสดให้คุ้ม สุดๆ

บัตรกดเงินสดคืออะไร?

บัตรกดเงินสดคือ บัตรที่เราได้รับอนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินเจ้าของบัตร โดยใช้สำหรับถอนเงินสดเป็นจำนวนมาก จากตู้ ATM ของธนาคารใดก็ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการกดเงินแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร หรือบางธนาคารอาจจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการกดเงินให้เรา แต่จะไม่สามารถนำมารูดใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเหมือนบัตรเครดิตได้

ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอนุมัตินั้นจะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน แต่โดยรวมแล้วมักจะมีการกำหนดฐานรายได้ขั้นต่ำในการสมัครไว้น้อยกว่าการสมัครบัตรเครดิต แต่ก็แลกมากับความเสี่ยงในส่วนของดอกเบี้ยที่แพงกว่าบัตรเครดิตพอสมควรเลยทีเดียว

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรกดเงินสดเป็นอย่างไร?

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสด จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและรายละเอียดของแต่ละธนาคาร ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

·  ผู้ที่มีรายได้ประจำและมีรายได้เริ่มต้นประมาณ 8,000บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ทีกำหนดรายได้ต่ำสุดไม่เท่ากัน) เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และต้องการใช้บัตรกดเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับการใช้จ่าย

·  สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้ในธุรกิจเริ่มต้น 20,000 บาท/เดือน

·  มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

·  ผู้สมัครจะต้องมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 4-6 เดือน

·  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

·  ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ของที่บ้านหรือที่ทำงานที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถติดต่อได้

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้สมัครบัตรกดเงินสดมีอะไรบ้าง?

1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญที่สุดที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดดังนั้นควรตรวจสอบบัตรประชาชนของคุณให้ดีว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ บัตรประชาชนของคุณจะต้องไม่บัตรหมดอายุ หรือชำรุด บัตรประชาชนของคุณต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน

2. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันให้กับทางธนาคารว่าคุณได้รับเงินเดือนตามจำนวนที่แจ้งไว้ และทำงานที่บริษัทนั้นๆ ตามข้อมูลที่คุณกรอกในใบสมัครจริง

3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลังจะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาเรื่องแหล่งรายได้ของคุณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรกดเงินสด ปกติแล้วการขอเอกสารนี้จะได้รับภายใน 1 วัน โดยระยะเวลาที่เราขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ เนื่องจากเป็นเวลาที่มักจะระบุไว้ในเงื่อนไขในการสมัครบัตรกดเงินสดเกือบทุกธนาคาร

4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร สามารถถ่ายเอกสารได้จากสมุดบัญชีที่เรามีอยู่ อาจจะเป็นเล่มเดียวกันกับที่ใช้ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังก็ได้ เพื่อแสดงถึงแหล่งเงินฝากของเรา

จุดเด่นของบัตรกดเงินสด มีอะไรบ้าง?

จุดเด่นหลักๆ ของบัตรกดเงินสดจะมีดังนี้
  • สามารถถอนเงินสดเป็นจำนวนมาก จากตู้ ATM ของธนาคารใดก็ได้ (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)
  • สามารถผ่อนจ่ายค่าสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการได้ (สอบถามเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเจ้าของบัตร)
  • ฐานเงินเดือนในการสมัครไม่สูงมาก (ฐานเงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาทก็สามารถสมัครได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรที่ตั้งไว้)
  • วงเงินที่ได้รับสูงกว่าบัตรเครดิต (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเจ้าของบัตร)
  • ให้ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนนานกว่าบัตรเครดิต (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเจ้าของบัตร)
  • มีค่าธรรมเนียมการกดและดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง (สอบถามเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเจ้าของบัตร)
  • อื่นๆ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินเจ้าของบัตร)
ใช้บัตรเครดิตให้คุ้ม

บัตรกดเงินสด ผ่อนชำระคิดดอกเบี้ยอย่างไร?

สำหรับอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด ผ่อนชำระจะคิดแบบรายวัน คือคุณใช้ในจำนวนวันที่น้อยแล้วทำการชำระคืน ดอกเบี้ยก็จะถูกคิดที่น้อยวัน แต่หากคุณใช้ระยะยาว ดอกเบี้ยก็จะคิดไปตามจำนวนวันนั้น ๆ จนกว่าคุณจะชำระหมด โดยหากมียอดที่มีการชำระเข้ามาเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ที่ในแต่ละรอบบัญชีแล้ว ก็จะหยุดคิดดอกเบี้ยตามจำนวนยอดเงินนั้น ๆ ซึ่งคงคิดแต่ยอดเงินที่ยังค้างชำระอยู่เท่านั้น

สำคัญที่สุดของบัตรกดเงินสด ผ่อนชำระคือ ไม่ว่าคุณจะกดเงินสดจากตู้ไหน ๆ หรือธนาคารใด ทางธนาคารผู้ออกบัตรฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น บางธนาคาร สามารถใช้กดเงินได้จากตู้ ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น และบัตรกดเงินสด ผ่อนชำระ ของบางธนาคารสามารถกดได้จากทุกตู้ATM ทั่วประเทศไทย และมีธนาคารอีกจำนวนหนึ่งสามารถ กดได้จาก ATM ทุกตู้ ที่มีสัญลักษณ์ในกลุ่ม Pool ของแต่ละกลุ่มทั่วโลก

ธนาคารจะอนุมัติวงเงินในบัตรกดเงินสดเท่าไหร่?

สำหรับบัตรกดเงินสดนั้น เมื่อเราได้ทำการสมัครกับธนาคารไปแล้ว ธนาคารจะอนุมัติบัตรกดเงินสดให้กับเราประมาณ 1 สัปดาห์ หรือบางแห่งอาจจะประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนวงเงินที่จะได้รับอนุมัติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร บางแห่งอาจจะให้ 2-3 เท่าของรายได้ปัจจุบัน และบางแห่งให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ปัจจุบัน

บัตรกดเงินสดมีค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่?

บัตรกดเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อกดเงินสดเท่านั้น โดยหลังจากกดเงินสดจะต้องเสียดอกเบี้ยเป็นรายวัน ซึ่งต่างจากบัตรเครดิตตรงที่บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมบัตรรายปี แต่ถ้าใช้งานบัตรเครดิตจนถึงยอดที่ธนาคารกำหนดก็สามารถขอลดค่าธรรมเนียมรายปีได้ หรือบัตรเครดิตบางใบก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้ายอดการใช้งานถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ติดเครดิตบูโรสมัครบัตรกดเงินสดได้หรือไม่?

หากคุณมีประวัติว่าเคยค้างชำระหนี้อยู่ในเครดิตบูโร ก็ยังสามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้ แต่ก็ต้องอยู่ที่ทางธนาคารพิจารณาว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ แล้วจึงจะอนุมัติ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่มีประวัติเครดิตบูโรจะไม่ค่อยได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสดดีต่อการใช้ผ่อนสินค้าอย่างไร?

ในส่วนของการใช้งานบัตรเงินสดในการผ่อนสินค้า บัตรเงินสดช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายโดยการให้สิทธิ์ผ่อนชำระสินค้าและบริการในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น 0% เมื่อซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า หรือร้านพันธมิตรของสถาบันการเงินเจ้าของบัตร การผ่อน 0% นี้นับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของเงินสดในกระเป๋าของเราในแต่ละเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนที่ต้องมีการซื้อของชิ้นใหญ่ เช่น แทนที่จะซื้อเครื่องซักผ้าในราคา 10,000 บาทด้วยเงินสด เราสามารถเลือกผ่อน 0% 10 เดือน ซึ่งหมายถึง การจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน ทำให้เราลดภาระรายจ่ายก้อนโตในหนึ่งเดือนลง

อ่านเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทั้งหมดนี้ก็เป็น คำถามที่พบบ่อยของคนใช้บัตรกดเงินสด การใช้บัตรกดเงินสดนั้นต้องระวังในเรื่องของดอกเบี้ยและระยะเวลาในการผ่อนชำระ 

ใครที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

ใช้บัตรกดเงินสดให้เป็นประโยชน์ในช่วงปลายปี บัตรกดเงินสด
;

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน