โปรดรอสักครู่...

บัตรเครดิต คือบัตรที่ทำให้คุณสามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินมาใช้ล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า เช่น อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณยังสามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าบริการต่าง ๆ เช่น จองเที่ยวบิน จ่ายค่าน้ำมัน ค่าบริการทั่วไป และจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ Read More..
วิธีการ สมัครบัตรเครดิต มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. ค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต คุณจำเป็นต้องรู้ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการใช้บัตรเครดิต ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ บัตรเครดิตที่คุณควรมองหาคือบัตรเครดิตที่มีการสะสมไมล์เพื่อนำไปแลกรับตั๋วเครื่องบิน Read More..
คุณสมบัติของผู้ของผู้สมัครบัตรเครดิตนั้น มีดังต่อไปนี้

  1. มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปีบริบูรณ์

  2. มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท (แล้วแต่สถาบันการเงินกำหนด)

  3. ต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น

  4. หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมี work permit ในการทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย

  5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้กำหนดเอาไว้


Read More..
คุณสามารถใช้บัตรเครดิตในการเบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM โดยเงินสดที่ถูกถอนออกมานั้นจะถูกนับรวมอยู่ในวงเงินเครดิตที่คุณได้รับ แต่ทว่า เมื่อกดเงินสดด้วยบัตรเครดิตคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกดจำนวน 3% จากยอดเงินที่กด (ไม่รวม VAT 7%)

ส่วนอัตราดอกเบี้ยของยอดเงินที่กดนั้นจะถูกเรียกเก็บอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในการรูดชำระสินค้า แต่จะถูกคำนวณเป็นรายวันตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสดออกมา จนถึงวันที่ชำระคืนครบ

Read more >>> เทคนิคน่ารู้ ใช้บัตรเครดิตไม่ให้ดอกเบี้ยบาน 
วงเงินบัตรเครดิตที่คุณจะได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิตเป็นผู้กำหนด บางท่านอาจจะได้วงเงินเท่ากับรายได้ต่อเดือน หรือบางท่านได้มากกว่านั้น แต่อย่างไรก็ดี วงเงินนั้นได้มีการกำหนดเพดานสูงสุดเอาไว้ตามกฎหมายด้วย โดยยึดตามรายได้ต่อเดือนของผู้สมัครบัตรเครดิต ดังนี้ Read More..
เมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจนเกือบเต็มวงเงินและคุณต้องการจะรูดซื้อสินค้า หากราคาสินค้านั้นมีจำนวนมากเกินกว่าจำนวนวงเงินที่ยังเหลือในบัตรเล็กน้อย อาจเป็นไปได้ว่าการรูดซื้อสินค้าชิ้นนั้นจะได้รับการอนุมัติ หรือหากราคาสินค้านั้นสูงกว่าวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตไปมาก บัตรเครดิตใบนั้นจะรูดชำระสินค้าไม่ผ่านทันที Read More..
สิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อรู้ว่าบัตรเครดิตหายไปก็คือ แจ้งสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ทราบ เพื่อให้ทำการอายัดบัตรเครดิตของคุณโดยด่วนที่สุด ซึ่งส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินอาจจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์บัตรเครดิตหายนี้ เช่น สถานที่ที่ทำบัตรหาย รายการล่าสุดที่คุณใช้งานบัตรเครดิต วันเวลาที่ทำบัตรหาย เป็นต้น Read More..
ผู้ที่ไม่มีเงินเดือนประจำ อาทิเช่น ผู้ที่ทำอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือ SME ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ แต่อาจจะมีรายละเอียดในส่วนของการสมัครที่แตกต่างไปจากผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทอยู่พอสมควร เพราะในส่วนของพนักงานบริษัทนั้นจะมีรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอ และมีสลิปเงินเดือนซึ่งเป็นเอกสารชี้แจงรายได้ Read More..
ระยะปลอดดอกเบี้ย คือช่วงระยะเวลาที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะเรียกเก็บเฉพาะเงินต้น โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยหากคุณชำระหนี้แบบ "เต็มจำนวน" ซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าระยะปลอดดอกเบี้ยนี้ จะเริ่มนับจากวันที่รูดใช้จ่ายบัตรเครดิต แต่แท้จริงแล้วระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน จะเริ่มนับตั้งแต่วันสรุปรอบบัญชี จนถึงวันครบกำหนดชำระเงินของรอบบัญชีถัดไป Read More..