วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชิลๆ สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท - MoneyGuru.co.th

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชิลๆ สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท


สำหรับท่านที่ต้องการซื้อ รถยนต์ใหม่ หรือ มอเตอร์ไซต์BIG BIKE  วันนี้ ธนาคารกสิกรไทย เปิดบริการสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนครบได้กรรมสิทธิ์รถในทันที ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชิลๆ สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชิลๆ สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ-ผ่อนชิลๆ-สำหรับคนเงินเดือน-15000-บาท

ท่านที่ต้องการออก รถยนต์ หรือ  มอเตอร์ไซต์BIG BIKE วันนี้เรามีสินเชื่อสุดพิเศษที่จะให้ท่านผู้อ่านสามารถออกรถยนต์ในฝันได้อย่างง่ายๆ สำหรับ สินเชื่อออกรถใหม่ โดยลีสซิ่งกสิกรไทยเป็นผู้ให้บริการ ท่านผู้อ่านที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชำระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยผู้เช่าซื้ อจะผ่อนชำระเงินโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่(อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินเช่าซื้อหรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี) ชำระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้ ธนาคารพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวให้ผู้เช่าซื้อเมื่อชำระะเงินค่างวดครบตามที่กำหนดไวในสัญญา

 

 

จุดเด่นสำหรับ สินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดง ธนาคารกสิกรไทย

 • เลือกเงินดาวน์ที่ต้องการ ผ่อนง่าย จ่ายสบายๆ ดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ผ่อนครบได้กรรมสิทธิ์รถในทันที
 • คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นทันที   ประเมินสินเชื่อรถ
 • สามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อให้ผู้อื่นได้โดยผู้รับสิทธิ์โอนจะได้เป็นผู้เช่าซื้อรถแทน
 • เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามใจ สูงสุด ตั้งแต่ 12 – 72 เดือน
 • ไม่เสียค่าปรับเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด พร้อมรับส่วนลดดอกเบี้ย 50%*

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-70 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ​รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

สำหรับนิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดตั้งในประเทศไทย
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

 

วิธีสมัคร สินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดง ธนาคารกสิกรไทย

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ

ท่านผู้อ่านที่สนใจสมัครแค่คลิกที่รูปภาพด้านบน หรือคลิกที่ลิงค์นี้ สินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดง

 

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ

 

จากนั้นให้ท่านผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบ จากตัวอย่างด้านบน โดยหากท่านต้องตรวจสอบความสามารถในการขอสินเชื่อเบื้องต้น ให้กดที่ ต้องการ หาไม่ กดไม่ต้องการ เมื่อกรอกครบแล้วจากนั้นกดคลิกที่ปุ่มฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเมื่อกดคลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

 

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ

เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นท่านแค่รอทางเจ้าหน้าที่ ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกลับมาโดยเร็วที่สุด

 

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด /เอกสารประกอบอาชีพ (กรณีเจ้าของกิจการ)

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/เอกสารประกอบอาชีพ (กรณี​เจ้าของกิจการ)

สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านของ

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด

 

อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจลีสซิ่งกสิกรไทย เบอร์  02-6969999  พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาท ฟรี..!! เพียงแค่ท่านซื้อประกันรถยนต์กับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

 

แจกบัตรเติมน้ำมัน-1500-บาท-ฟรี..-ยิ่งซื้อมาก-ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand