วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชิลๆ สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "Car News,ประกันรถยนต์"

October 21, 2020


สำหรับท่านที่ต้องการซื้อ รถยนต์ใหม่ หรือ มอเตอร์ไซต์BIG BIKE  วันนี้ ธนาคารกสิกรไทย เปิดบริการสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนครบได้กรรมสิทธิ์รถในทันที ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชิลๆ สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชิลๆ สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ-ผ่อนชิลๆ-สำหรับคนเงินเดือน-15000-บาท

ท่านที่ต้องการออก รถยนต์ หรือ  มอเตอร์ไซต์BIG BIKE วันนี้เรามีสินเชื่อสุดพิเศษที่จะให้ท่านผู้อ่านสามารถออกรถยนต์ในฝันได้อย่างง่ายๆ สำหรับ สินเชื่อออกรถใหม่ โดยลีสซิ่งกสิกรไทยเป็นผู้ให้บริการ ท่านผู้อ่านที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชำระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยผู้เช่าซื้ อจะผ่อนชำระเงินโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่(อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินเช่าซื้อหรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี) ชำระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้ ธนาคารพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวให้ผู้เช่าซื้อเมื่อชำระะเงินค่างวดครบตามที่กำหนดไวในสัญญา

 

 

จุดเด่นสำหรับ สินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดง ธนาคารกสิกรไทย

 • เลือกเงินดาวน์ที่ต้องการ ผ่อนง่าย จ่ายสบายๆ ดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ผ่อนครบได้กรรมสิทธิ์รถในทันที
 • คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นทันที   ประเมินสินเชื่อรถ
 • สามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อให้ผู้อื่นได้โดยผู้รับสิทธิ์โอนจะได้เป็นผู้เช่าซื้อรถแทน
 • เลือกระยะเวลาผ่อนได้ตามใจ สูงสุด ตั้งแต่ 12 – 72 เดือน
 • ไม่เสียค่าปรับเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด พร้อมรับส่วนลดดอกเบี้ย 50%*

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-70 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ​รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน

สำหรับนิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดตั้งในประเทศไทย
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

 

วิธีสมัคร สินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดง ธนาคารกสิกรไทย

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ

ท่านผู้อ่านที่สนใจสมัครแค่คลิกที่รูปภาพด้านบน หรือคลิกที่ลิงค์นี้ สินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดง

 

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ

 

จากนั้นให้ท่านผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบ จากตัวอย่างด้านบน โดยหากท่านต้องตรวจสอบความสามารถในการขอสินเชื่อเบื้องต้น ให้กดที่ ต้องการ หาไม่ กดไม่ต้องการ เมื่อกรอกครบแล้วจากนั้นกดคลิกที่ปุ่มฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเมื่อกดคลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

 

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ

เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นท่านแค่รอทางเจ้าหน้าที่ ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกลับมาโดยเร็วที่สุด

 

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด /เอกสารประกอบอาชีพ (กรณีเจ้าของกิจการ)

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/เอกสารประกอบอาชีพ (กรณี​เจ้าของกิจการ)

สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้านของ

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 1 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด

 

อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่อออกรถใหม่ป้ายแดงดอกเบี้ยต่ำ

 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจลีสซิ่งกสิกรไทย เบอร์  02-6969999  พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาท ฟรี..!! เพียงแค่ท่านซื้อประกันรถยนต์กับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

 

แจกบัตรเติมน้ำมัน-1500-บาท-ฟรี..-ยิ่งซื้อมาก-ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน