จริงหรือเมื่อ ใบขับขี่หาย ทำใหม่ได้โดยไม่ต้องไปแจ้งความ แล้วในเวลานี้ขอแค่ท่านทำการจองคิวผ่านแอปฯ กรมขนส่ง เพียงเท่านั้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความแล้วส่วนขั้นตอนและวิธีการนั้นจะมีอย่างไรบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…


สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร


ใบขับขี่หาย ทำใหม่ได้โดยไม่ต้องไปแจ้งความ จริงหรือ…!!

ใบขับขี่หาย

สำหรับท่านไหนที่เวลานี้ได้ทำใบขับขี่หายไม่ต้องตกใจ เวลานี้ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งความให้เสียเวลา เพราะกรมขนส่งได้ออกระบบช่องทางจองคิวออนไลน์ผ่านแอปฯ ของกรมขนส่งสะดวก ประหยัดเวลา  โดยท่านสามารถจองคิวผ่านแอปฯ แล้วนัดหมายวันทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้…

ขั้นตอนแจ้งและจองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันกรมขนส่ง

สำหรับการจองคิววันนี้สามารถทำได้ทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยต้องผ่านแอป DLT Smart Queue

สมัครผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กดเข้ามาที่แอปพลิเคชันจากนั้นเลือกที่บัตรประชาชน หรือหากใครมีพาสปร์ตก็เลือกที่พาสปร์ต

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนลงไป เมื่อใส่ครบแล้วระบบจะนำไปสู่หน้าต่อไป

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ จากนั้นกดที่ แก้ไขรหัสผ่าน หรือจะเสร็จสิ้นก็ได้หากทั้งไม่สนใจตั้งรหัสผ่าน

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

หน้านี้ให้ท่านสร้างรหัสผ่าน โดยแถวบนสำหรับรหัสผ่านของท่าน แถวล่างสำหรับยืนยันรหัสผ่าน เมื่อเสร็จแล้วกด ยืนยัน เพื่อกลับไปหน้า กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดเสร็จสิ้น

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อสมัครเรียบร้อยให้ท่านเลือกบริการที่ท่านจะใช้จากนั้นเลือกสาขาที่ท่านจะไป

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อท่านเลือก บริการ วัน เวลา สถานที่ เสร็จแล้ว ระบบจะทำการ แจ้งเตือนข้อมูลที่ท่านต้องทราบ เมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วให้ท่านกด ตกลง

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

ระบบจะส่งหมายเลยบัตรคิวมาให้ท่าน ท่านสามารถนำหมายเลขคิวนี้ ไปส่งให้ ทางขนส่ง  ที่ทานเลือกได้เลย


วิธีสมัครผ่าน  เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เข้าไปที่หน้าเว็บ gecc.dlt.go.th จากนั้น ไปกดที่ ลงทะเบียน จะอยู่มุมขวาบนสุดของเว็บ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อมาที่หน้าลงทะเทียนให้ผู้อ่าน กรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความยืนยัน ปรากฎขึ้นมาจากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านกรอก หมายเลขบัตรประชาชน กับ รหัสผ่าน ที่ท่านทำในช่วงลงทะเบียนมาใส่ จากนั้นไปคลิก เข้าสู่ระบบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วในหน้านี้ ให้ท่านผู้อ่าน จังหวัด สำนักงานที่จะไป และเลือกว่าท่านจะไปทำอะไร (ในตัวอย่างไปต่อภาษี)  เมื่อเลือกครบแล้วระบบจะขึ้นคำแนะนำตามภาพที่ปรากฎจากนั้นคลิก รับทราบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก วัน ที่ท่านสะดวก

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก ช่วงเวลา ที่ท่านสะดวก จากนั้นคลิก ยืนยันการจอง

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะได้ใบแบบนี้มาท่านสามารถ ปริ้น หรือ จะถ่ายรูป จากนั้นนำไปให้ที่กรมขนส่งได้เลย

โดย กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ จะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


สรุปขั้นตอนจองคิวทำใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันกรมขนส่ง

หากใครทำใบขับขี่หายตอนนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปจองคิวด้วยตัวเองอีกต่อไป เพราะสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (มีให้บริการทั้งระบบ Android และ iOS)
 2. จากนั้นเข้าแอปพลิเคชัน จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยใช้บัตรประชาชน
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและสร้างรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ
 4. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่
 5. เลือกประเภทงานบริการเป็น งานใบอนุญาต
 6. เลือกประเภทบริการที่ต้องการ เช่น ต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี หรือต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี เป็นต้น
 7. เลือกวันและเวลาที่ต้องการจองคิวทำใบขับขี่ จากนั้นกดยืนยันการจอง
 8. จากนั้นทำการแคปภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่กรมขนส่งในวันนัดหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียมทำใบขับขี่

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน ประทับตราสถานพยาบาลชัดเจน

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่กับกรมการขนส่ง

 • ทำการยื่นเอกสารและหลักฐานการจองคิวผ่านแอปฯ แก่เจ้าหน้าที่
 • เขียนใบคำร้องขอทำใบขับขี่ใหม่
 • ตรวจสภาพร่างกาย 4 ประการ คือ ตรวจตาบอดสี วัดสายตาทางกว้าง ทางลึก และตรวจการตอบสนอง
 • จากนั้นทำการขอชำระค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใหม่และรอรับใบขับขี่

ใบขับขี่หายอย่าเพิ่งตกใจ ไม่จำเป็นต้องแจ้งความให้เสียเวลา เพราะเวลานี้เราสามารถจองคิวออนไลน์ผ่านแอปฯ ได้แล้ว ดังนั้นเมื่อท่านทำใบขับขี่หายท่านควรรีบทำใบขับขี่ใหม่ให้เร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นท่านอาจจะโดนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วไม่มีใบขับขี่อาจมีโทษปรับ 1,000 บาทหรือจำคุก 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมี สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และ ประกันรถยนต์ ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันรถยนต์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นสามารถเข้ามาเปรียบเทียบประกันรถยนต์ได้ทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ย 5% พร้อมรับบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท  รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้ รวมถึงสามารถเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลกับทาง MoneyGuru ได้เลย

ซื้อประกันรถยนต์ กับ MoneyGuru คุ้ม 2 ต่อ รับส่วนลดและบัตรเติมน้ำมันฟรี

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand