วิธีแก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับคนผ่อนต่อไม่ไหวแล้ว  - MoneyGuru.co.th

วิธีแก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับคนผ่อนต่อไม่ไหวแล้ว 


มาดูขั้นตอน วิธีแก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับคนผ่อนต่อไม่ไหวแล้ว จะมีแนวทางอย่างไรบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

วิธีแก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

วิธีแก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าลักษณะหนี้เช่าซื้อนั้นเป็นอย่างไร หนี้เช่าซื้อเกิดจากการที่ ผู้ให้เช่าซื้อ ชำระเงินค่าพาหนะประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ รถตู้ รถมินิบัส ให้แก่บริษัทผู้จำหน่ายรถทั้งจำนวนแทนโดย ผู้เช่าซื้อ จะทำสัญญาผ่อนชำระเงินคืนให้แก่ ผู้ให้เช่าซื้อ หรือเหล่าสถาบันการเงินที่ท่านไปทำการกู้เงินมา โดยท่านจะต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือน ตามสัญญาเช่าซื้อจะระบุข้อตกลงต่างๆ รวมทั้งดอกเบี้ยและจำนวนงวดที่ท่านจะต้องจ่าย ผู้ให้เช่าซื้อจะมีชื่อเป็นเจ้าของรถ ขณะที่ลูกหนี้เป็นผู้เช่าหรือผู้ครอบครอง จนกว่าลูกหนี้จะผ่อนชำระครบตามสัญญา กรรมสิทธิ์จึงจะโอนมายังลูกหนี้ หากท่านไม่ผ่อนยอมชำระค่างวดติดต่อกัน 3 งวด เจ้าหนี้ก็สามารถยึดรถเพื่อบังคับขายทอดตลาดได้นั้นเอง…

หากผ่อนต่อไม่ไหวแล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

สำหรับท่านที่ไม่สามารถจ่ายชำระค่างวดได้ อันดับแรกท่านจะต้องรีบติดต่อเจ้าหนี้ เพื่อขอพักชำระหรือลดค่างวดชั่วคราว โดยลูกหนี้ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบถึงผลกระทบด้านรายได้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) นอกจากนี้ ลูกหนี้ควรศึกษามาตรการช่วยเหลือของเจ้าหนี้ ให้ความร่วมมือในการเจรจา และแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบ หลังจากการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระค่างวดแล้ว ลูกหนี้ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ที่ตกลงไว้ รักษาสภาพรถ ไม่นำไปจำนำ ไม่ส่งคืนรถโดยไม่รับรู้ทั้งสองฝ่าย และไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม

ทางเลือกของลูกหนี้ในการรอดวิกฤตนี้

1.รีบทำการปิดบัญชีก่อนกำหนด

 • ลูกหนี้ปกติจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 • ลูกหนี้ค้างชำระอาจมีค่าปรับและค่าติดตามด้วย

2.การโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ผ่อนต่อ

 • ถ้าเป็นลูกหนี้ค้างชำระ ต้องชำระค่างวดที่ค้างให้เป็นปกติก่อน

3.การขอเปลี่ยนสัญญา (refinance)

 • ลูกหนี้ควรศึกษาเงื่อนไขของเจ้าหนี้ และคำนวณว่าสินเชื่อใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าคุ้มค่าหรือไม่

4. การพักชำระค่างวด

 • เหมาะกับลูกหนี้ที่รายได้ลดลงชั่วคราว และคาดว่ารายได้จะกลับมาเท่าเดิมเมื่อสถานการณ์เป็นปกติ

5.การขยายเวลา/ลดค่างวด

 • เหมาะกับลูกหนี้ที่รายได้ลดลงอย่างชัดเจนในระยะยาว หรืออาจต้องใช้เวลาปรับตัวนาน

6.การรวมกับสินเชื่อบ้านภายใต้กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน

 • ลดภาระการผ่อนชำระรายเดือน
 • ช่วยลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ

7. การคืนรถ

 • ไม่โดนฟ้องร้อง
 • หากมีหนี้ส่วนต่าง อาจเจรจาขอผ่อนชำระ หรือจ่ายชำระทั้งจำนวนเพื่อปิดหนี้ทันที

8.รวมมาตรการความช่วยเหลือขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้เช่าซื้อ

 • โดยสำหรับการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้เจ้าหนี้ (1) พักชำระค่างวด โดยยกเว้นดอกเบี้ยในช่วงที่พัก หรือคิดดอกเบี้ยจากฐานค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้ หรือ (2) แจ้งขอคืนรถ โดยสามารถคืนรถยนต์เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำออกขายทอดตลาดได้ ซึ่งหากเกิดส่วนขาดทุนจากภาระหนี้ตามสัญญา ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมตามนโยบายภายใน เช่น การยกหนี้ให้บางส่วนหรือทั้งหมด การช่วยเหลือโดยไม่ฟ้องบังคับคดี และไม่เรียกเก็บหนี้ตามนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจ หากภาระหนี้ที่เหลือมีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท นอกจากนั้น ลูกหนี้สามารถขอรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยอื่น (debt consolidation) เพื่อลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาการชำระคืน ตลอดจน หากลูกหนี้ชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชี ให้ลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามข้อกำหนดของ สคบ. ซึ่งลูกหนี้สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้จากสถาบันการเงินเจ้าหนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วิธีแก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

วิธีแก้ไขหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์

ขั้นตอนวิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

เริ่มแรกให้ท่านไปที่เว็บไซต์ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์ หรือคลิกที่รูปด้านบน

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลให้ครบตามตัวอย่างด้านบน จากนั้นกด ดำเนินการต่อ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นทำการเลือก อาชีพ และ ผลกระทบ จากนั้นกด ดำเนินการต่อ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการ อ่านข้อตกลงให้ครบถ้วน จากนั้นทำการติ๊กที่ช่อง ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการใช้งานนี้ จากนั้นกด ยอมรับ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

เลือก สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

ทำการอ่านรายละเอียดให้ครบจากนั้น กด ดำเนินการต่อ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

ทำการกรอกรายละเอียดให้ครบ(รายละเอียดที่เลือกต้องเป็นความจริงเท่านั้น)จากนั้น ติ๊กที่ช่อง ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อมูลถูกต้อง และประสงค์ลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยหนี้ จากนั้นกด ยอมรับ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

กดที่ปุ่มตกลง

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นนำ รหัสส่งข้อมูล ที่ได้รับจากอีเมล์หรือ SMS มากรอกใน ช่องรหัสส่งข้อมูล
กดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

หลังจากส่งรหัสไปแล้วจะปรากฏข้อความดังรูปภาพด้านบน จากนั้น กดตกลง

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นท่านก็แค่รอทาง ธนาคาร ที่ท่านเลือกติดต่อกลับมาโดยจะใช้เวลาภายใน 2 สัปดาห์ โดยท่านควรเก็บหรือ save รูปภาพหน้าจอตามตัวอย่างด้านบนไว้เป็นหลักฐานด้วย

กรณีที่ท่าน ไม่สะดวก สมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

 • ประชาชนที่ไม่ถนัดในการกรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทรศัพท์ 1213 เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หากนอกเวลาทำการสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งอีเมลมาที่ Debtfair@bot.or.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

โดยมีเป้าหมายให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่รายได้ลดลงในช่วงโควิด 19 สามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถนำรถที่ถูกยึดกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพและนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ช่วงนี้อีกทางหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติทุกแห่ง จะต้องให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 หากลูกหนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ “ทางด่วนแก้หนี้” ของแบงก์ชาติ หรือ โทร. 1213  ทั้งนี้ ขอให้ลูกหนี้ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพราะข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะทำให้คำขอไกล่เกลี่ยของท่านไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ประกันรถยนต์ราคาพิเศษพร้อมรับพร้อมส่วนลด ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand