วิธีเบิกเงินจาก พ.ร.บ.รถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

February 1, 2021


รู้หรือไม่สำหรับ เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุรถชน พ.ร.บ. ที่ท่านมีนั้นสามารถเบิกค่าเสียหายได้ นะ โดยสามารถได้ ดังนั้นวันนี้เราเมื่อท่านมีเหตุให้ต้องเจออุบัติเหตุโดนรถชน ท่านสามารถค่ารักษาและค่าสินไหมทดแทนได้ โดยดู ขั้นตอน วิธีเบิกเงินจาก พ.ร.บ.รถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรถทุกคันต้องมี โดยท่านสามารถเรียกค่าเสียหายได้มากสุดอยู่ที่ 5 แสนบาทเลยที่เดียว โดยค่ารักษาจะอะไรบ้าง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย


พิเศษ…!! ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% ❗


วิธีเบิกเงินจาก พ.ร.บ.รถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน เบิกสูงสุดได้ 5แสนบาท

วิธีเบิกเงินจาก-พ.ร.บ.รถยนต์-เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

รู้หรือไม่สำหรับ สำหรับ พ.ร.บ.รถยนต์ ถือว่าเป็นประกันภัยภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี เพราะหากไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ รวมถึงยังผิดกฎหมายอีกด้วย ทำให้จำเป็นต้องทำ พ.ร.บ. แต่เรื่องที่หลายๆ ท่านยังไม่ทราบและเสียโอกาสไป หลายคนนั้นพลาดอะไรดีๆ และเงินก้อนโตที่เรามีสิทธิ์ได้รับ โดยสามารถเบิกสูงสุดได้ 5แสนบาทโดยตั้งแต่ 1 เมษายนปี  63 ที่ผ่านมาสมาคมประกันวินาศภัยไทย มีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ. ว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยได้ทำการปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  พ.ร.บ. จากเดิม 300,000 บาท เป็น 504,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย 

ดังนั้นผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย  จะรับการชดใช้ความเสียหายที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามวงเงินความคุ้มครองที่ปรับเพิ่ม การปรับเพิ่มความคุ้มครองในครั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนมีหลักประกันความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอีกด้วย

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่ พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครอง มีอะไรบ้าง ?

 1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง โดยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
 2. กรณีทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ หากผู้ประสบภัยเกิดกรณีทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
 3. กรณีเสียชีวิต หากผู้ประสบภัยเกิดกรณีทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

เบิกค่าสินไหมทดแทน กรณีเป็นฝ่ายถูก หากพิสูจน์ความรับผิดแล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

 1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
 2. เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร รับสูงสุดไม่เกิน 504,000 บาทต่อหนึ่งคน
 3. กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะในร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 500,000 บาท แต่หากอวัยวะในร่างกายตั้งแต่ข้อมือหรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้ารวมไปจนถึงความสามารถในการพูด ฟัง หรือจิตพิการอย่างอื่นใด ได้รับ 250,000-500,000 บาท ส่วนกรณีสูญเสียชิ้นส่วนในร่างกายแบบเล็กน้อยตั้งแต่นิ้วเดียว หรือหลายนิ้ว รับ 200,000 บาท
 4. ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด ในกรณีที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 504,000 บาท
 5. ค่าเงินชดเชยรายวัน กรณีสูญเสียรายได้ในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทหรือไม่เกิน 20 วัน
 6. วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับกรณีรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง
 7. วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์กรณีเกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง
 8. หากมีผู้ประสบภัยเสียชีวิต โดยจะได้รับค่าชดใช้เป็นค่าปลงศพ เป็นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
 9. กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตในภายหลัง หลังจากได้รับการรักษาพยาบาล จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพเบื้องต้นรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

เปรียบเทียบประกันรถยนต์


เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเบิกเงินจาก พ.ร.บ.รถ

กรณีบาดเจ็บ

 • 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • 2.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

กรณีเบิกค่าชดเชยผู้ป่วยใน

 • 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • 2.ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

กรณีทุพพลภาพ

 • 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • 2.ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
 • 3.สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

กรณีเสียชีวิต

 • 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • 2.ใบมรณบัตร
 • 3.สำเนาบัตรประชาชนทายาทสำเนาทะเบียนบ้าน
 • 4.สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (จ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดภายใน 7 วัน) นั่นคือ ค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และเมื่อรวมกับความเสียหายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ ที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน 35,000 บาทต่อคน รวมแล้วจะมีวงเงินความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นสูงสุดคนละ 504,000 บาท  ซึ่งในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่นั้นให้ยึดตามอัตรามาตรฐานกลางค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากผู้ขับขี่รถประกันภัยที่เป็นฝ่ายกระทำผิดนั้น จะได้ถูกกำหนดสิทธิโดยกฎหมายให้ได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้น เพราะกฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองต่อบุคคลที่ถูกกระทำเป็นหลักเท่านั้น

พิเศษ…!! ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% ❗ เพียงแค่ท่านลงทะเบียนซื้อประกันกับ MoneyGuru ที่ลิงค์นี้ : http://bit.ly/3p4wf1l เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

;

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน