วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "Car and Insurance Tips,ประกันรถยนต์"

September 24, 2020


กรมการขนส่งทางบกเป็นให้ประชาชนสามารถ จองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ง่ายแล้ววันนี้โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้


ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563


วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

สำหรับการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ ท่านที่สนใจที่ต้องการจองเลขทะเบียนรถยนต์ รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ สามารถใช้อินเตอร์เพื่อเข้ามาจองเลขทะเบียนได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ กรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นการประหยัดเวลา  โดยท่านที่สนใจก่อนจองเลขทะเบียน ควรอ่านหลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต

 • กรณีรถใหม่ ท่านจะต้องได้รับรถยนต์มาแล้ว จึงจะสามารถจองเลขทะเบียนได้
 • ท่านสามารถ ใส่เลขทะเบียน ที่เปิดให้จอง ตามตารางจองเลขได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้
 • เลขทะเบียนรถยนต์ ที่ท่านจองได้นั้น ต้องนำรถมาจดทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่กำหนดให้จดทะเบียน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในเลขทะเบียนนั้น จะตกไป กรมฯ จะนำเลขทะเบียน ที่ท่านจองได้ไปจดทะเบียนให้ผู้อื่น
 • เมื่อท่านจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว ท่านจะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน
 • เลขทะเบียนรถยนต์ ที่ท่านจองได้นั้นจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้
 • ข้อควรระวัง ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้น หากอักษร หรือตัวเลข ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท ไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคลให้ถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
 • ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง ต้องติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น
 • หากรูปแบบการใส่ ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนดให้ตกเป็นโมฆะ
 • การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลข
 • คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ
 • กรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีรถใหม่(ป้ายแดง) ที่ยังไม่จดทะเบียน หากท่านไม่มีความประสงค์จะจองเลขทะเบียน ท่านสามารถดำเนินการแจ้งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยไม่ต้องจองหมายเลขทะเบียน

 

ขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์

 

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือคลิกที่รูปภาพด้านบน จากนั้น กดคลิกที่  จองเลขทะเบียนรถ

 

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

ในหน้านี้ให้ท่านกดเข้าระบบเพื่อทำการจองเลขทะเบียนรถยนต์ หรือคลิกที่รูปภาพด้านบนก็ได้

 

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

กดที่ยอมรับหลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถ

 

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เลือกประเภทรถยนต์ที่ต้องการจะจองเลขทะเบียน (มีระยะเวลาการกดเหลือ 15 นาที)

 

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้ จากนั้นใส่ตัวเลขลงไปจากนั้นกดจองเลข

 

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

 

เมื่อกด จองเลข แล้วจากปรากฏป๊อปอัพตามรูปด้านบนจากนั้น กดตกลง

 

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

หากเลขทะเบียนที่ท่านใส่ลงไปนั้น ซ้ำกับเลขทะเบียนคนอื่นท่านก็เเค่กลับไปกรอกเลขทะเบียนใหม่อีกครั้ง

 

วิธีการจองเลขทะเบียนรถยนต์แบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต

เมื่อจองเลขทะเบียนผ่านแล้วท่านสามารถตรวจผลการจองได้ตามข้อมูลที่ปรากฏ โดยใช้เลขบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือเดินทาง จากนั้นกดค้นหา เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

ข้อควรระวัง ก่อนจองเลข

 • เปิดบริการจองเลข ตั้งแต่ 10.00น – 16.00น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
 • ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
 • อ่าน หลักเกณฑ์การจอง ให้เข้าใจก่อนจองเลข
 • ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร ก่อนจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
 • กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ

กรณีรถใหม่ ต้องได้รับรถแล้วจึงจะจองเลขได้ ให้อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ และตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่จดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้อง ก่อนกดจองเลข เพราะถ้าผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนกับรถยนต์ของคุณ และจะไม่สามารถจองเลขทะเบียนรถได้อีกเป็นเวลา 3 เดือน

 

พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาท ฟรี..!! เพียงแค่ท่านซื้อประกันรถยนต์กับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมัน-1500-บาท-ฟรี..-ยิ่งซื้อมาก-ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน