รถยนต์ไฟไหม้ ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองไหม?

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "Car care,driving tips,ประกันรถยนต์"

December 25, 2017


รถยนต์ไฟไหม้
หากพูดถึงรถไฟไหม้หลายๆ คนก็คงว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไกลตัว แต่อันที่จริงนั้นกลับใกล้ตัวเรามากๆ เพราะมักจะมีข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟไหม้อยู่เสมอๆ ดังนั้นเราจึงอยากให้คนที่ใช้รถยนต์ได้ศึกษารายละเอียดในส่วนนี้กันไว้ ว่าประกันภัยรถยนต์สามารถช่วยอะไรเราได้ในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้รถขึ้น โดยวันนี้ MoneyGuru.co.th ก็ได้นำรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรถไฟไหม้และความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์มาแนะนำให้ทราบกัน มีรายละเอียดดังนี้

รถยนต์ไฟไหม้ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองไหม?

– ประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองในกรณีไฟไหม้นี้ด้วย โดยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 2 และ 2 พลัส (2+)  จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ไฟไหม้รถในทุกกรณีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เราทำ ส่วนประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 3 และ 3 พลัส (3+)  นั้นจะไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  2 และ 2 พลัส (2+) จะให้คุ้มครองกรณี รถยนต์ไฟไหม้ อะไรบ้าง?

– ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  2 และ 2 พลัส (2+) จะให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับรถคันที่ทำประกันไว้ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งที่เกิดจากสาเหตุรถไฟไหม้เอง หรือ ไฟไหม้จากสาเหตุอื่นๆ  โดยความรับผิดชอบที่ทางประกันจะดูแลแบ่งได้เป็น 2 กรณี และมีคำเรียกตามกรมธรรม์ คือ รถเสียหายสิ้นเชิง (รถเสียหายหนัก) และ รถได้รับความเสียหาย ซึ่งทั้งสองกรณีบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่รถคันที่เกิดเหตุไฟไหม้ทำไว้ เรามาดูกันว่าทั้ง 2 กรณีนั้นแตกต่างกันอย่างไร

รถเสียหายสิ้นเชิง หรือ รถเสียหายหนัก

คือ รถคันที่ประสบเหตุไฟไหม้ และได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้  โดยความเสียหายที่ได้รับจะไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น แต่หากทุนประกันภัยรถต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี จะต้องโอนกรรมสิทธิ์รถให้แก่บริษัทประกันทันที โดยบริษัทประกันจะทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเรา (ผู้เอาประกัน) เต็มจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และให้ถือว่าการคุ้มครองรถนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

รถได้รับความเสียหาย

คือ รถที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ แต่ความเสียหายไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง เราและบริษัทประกันสามารถตกลงกันได้ว่าจะซ่อมให้กลับมามีสภาพเดิม หรือ เปลี่ยนเป็นรถที่มีสภาพเดียวกัน หรือจะให้ชดเชยเป็นเงินก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย รวมถึงอุปกรณ์ของรถคันที่เกิดเหตุด้วย
ส่วนรถที่ติดแก๊สแล้วเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  2 และ 2 พลัส (2+) ก็ให้ความคุ้มครอง แต่เราต้องมีการแจ้งให้บริษัทประกันทราบในตอนที่ทำประกันด้วย โดยให้ส่งเป็นเอกสารยืนยันการติดตั้งแก๊สให้แก่บริษัทประกัน เพื่อให้ทางบริษัททราบว่ารถเรานั้นมีการติดตั้งแก๊สไว้ และเราต้องแจ้งทางกรมขนส่งทางบกให้รับทราบ ทั้งนี้เราต้องติดตั้งถังแก๊สที่ได้มาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) และปฏิบัติตามรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วย
หลังจากรู้รายละเอียดความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ไปแล้ว เราก็มาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้รถเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้บ้าง โดยวันนี้ MoneyGuru.co.th ก็ยกตัวอย่างที่ใกล้ๆ ตัวมาให้ดูกัน

ตัวอย่างสาเหตุใกล้ตัวที่ทำให้เกิด รถยนต์ไฟไหม้

น้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว

– ถือเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งในการเกิดไฟไหม้รถเลยก็ว่าได้ กับการที่น้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว เนื่องจากมีจุดเผาไหม้ที่ต่ำ โอกาสติดไฟจึงมีสูง โดยแค่อุณหภูมิสูงกว่า 72 องศาก็มีโอกาสติดไฟแล้ว

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

– สาเหตุใกล้ตัวต่อมาก็คือ ระบบไฟฟ้าภายในรถ โดยต้นเหตุของการเกิดไฟไหม้นั้นมาจากแบตเตอรี่ที่ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจน  และก๊าซไฮโดรเจนนี้สามารถติดไฟได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้หากว่าสายไฟในห้องเครื่องชำรุด หลุดหลวม จนเกิดประกายไฟ

อุบัติเหตุรถชน

– หากว่าเกิดการชนกันอย่างแรงจนทำให้ถังน้ำมันแตกหรือร้าวและเกิดประกายไฟ ก็จะเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาได้
(ขอบคุณข้อมูลจาก : directasia)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รถไฟไหม้ ต้องทำอย่างไร
*** หากสนใจอยากหาข้อมูลและเปรียบเทียบรายละเอียดของประกันภัยรถยนต์ สามารถกดคลิกที่นี่เพื่อไปหาข้อมูลได้เลย >>> MoneyGuru.co.th เปรียบเทียบประกันรถยนต์ <<< ***
หากดูจากสาเหตุของการเกิดไฟไหม้รถแล้วนั้น สาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความประมาทและการไม่ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดังนั้นเราที่ใช้รถควรหันมาใส่ใจดูแลรถของเราให้มากขึ้นครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน