พรบ. ทำไมกฎหมายบังคับให้ต้องทำด้วย

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

September 18, 2017


พรบ.

ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์คงจะรู้กันดีว่า กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พรบ. ซึ่งคุณผู้อ่านคงจะกำลังสงสัยกันอยู่ว่า ทำไมจึงต้องออกกฎหมายบังคับให้ทำด้วยนะ วันนี้ MoneyGuru.co.th มีคำตอบมาฝากกันแล้ว

พรบ. รถยนต์ คืออะไร?

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร รู้แต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำตอนที่จะต่อภาษีรถยนต์ ถ้าไม่ทำจะต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี ถือเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับก็ว่าได้ มีไว้เพื่อคุ้มครองบุคคลที่อยู่ในรถหรือนอกรถที่ประสบภัย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับรถ ซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะในส่วนค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเพียงเท่านั้น

วัตถุประสงค์ที่กฎหมายบังคับให้ทำ

ทำไมกฎหมายถึงต้องบังคับให้ทำ คำตอบคือ เพราะว่าภาครัฐจะต้องคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือทุก ๆ คนให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีกรณีที่บาดเจ็บ หรือเป็นค่าปลงศพกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิตค่ะ นอกจากนี้ ยังเป็นหลักประกันให้แก่โรงพยาบาล ว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาผู้ประสบภัยจากรถยนต์อีกด้วย โดยถือว่าเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นความช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลได้มอบให้กับผู้ประสบภัยทางรถยนต์ และครอบครัวของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นั่นเองค่ะ

รถที่ได้รับการงดเว้นไม่ต้องทำ

  1. รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี พระรัชทายาท และรถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  2. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
  3. รถของกระทรวง ทบวงกรม  เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
  4. รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใด ๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถยนต์จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดภายใน 7 วัน) นั่นคือ ค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และเมื่อรวมกับความเสียหายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 35,000 บาทต่อคน รวมแล้วจะมีวงเงินความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นสูงสุดคนละ 65,000 บาท

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการคือ บริษัท คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เข้ามาทำหน้าที่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยจากรถแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทค่ะ โดยผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด และไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน
แล้วค่าซ่อมรถ ค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมในส่วนที่ พรบ. ไม่ครอบคลุม และอื่น ๆ อีกมากมายล่ะ ใครจะต้องรับผิดชอบ? นี่คือส่วนที่ประกันภัยภาคสมัครใจจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ประกันภัยรถยนต์ เจ้าของรถจะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ขับและผู้โดยสาร จากภาระทางการเงินหากเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ขึ้น ซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายขนาดนี้เลยหรือ ไหนจะค่ารักษาพยาบาลของเราและผู้โดยสารในรถ ไหนจะค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี ไหนจะค่าเสียหายที่ต้องจ่าย ไหนจะค่าซ่อมรถ ยิ่งอุบัติเหตุรุนแรง อาจจะเสียรถไปทั้งคัน ทั้ง ๆ ที่ยังผ่อนไม่หมดเสียด้วยซ้ำ ถ้าเป็นคดีความฟ้องร้องคุณก็ต้องเสียเงินค่าทนาย ค่าดำเนินการอีกมากมาย และที่สำคัญ อาจจะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้ คือ เสียชีวิต
ประกันรถยนต์คือวิธีจัดการ “ความเสี่ยง” ที่ดีที่สุดสำหรับเหตุการณ์ที่เรากล่าวถึงไปข้างต้น บางคนอาจจะคิดว่าประกันรถยนต์ไม่เห็นจะมีความจำเป็น เพราะมีความมั่นใจในความสามารถในการขับรถของคุณ ซึ่งคุณอาจจะลืมไปว่าอุบัติเหตุไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจากคุณฝ่ายเดียวเท่านั้น บางทีจอดรถริมถนนอยู่ดี ๆ มีรถแหกโค้งเข้ามาชนคุณก็เป็นไปได้ บนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน