การทำประกันรถยนต์ในยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่คนมีรถยนต์ส่วนตัวส่วนมากจะต้องทำการซื้อประกันภัยรถยนต์ไม่ว่าจะชั้นไหนๆก็ตาม ดังนั้นการเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่มีบริการที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างมาก นั้นก็เพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรืออุบัติเหตุต่างๆกับตัวท่านผู้ขับขี่รถ ก็จะได้รับการดูแลจากบริษัทประกันรถยนต์ที่ท่านได้ทำไป โดยที่ท่านไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและไม่ต้องจ่ายเงินดูแลทั้งฝ่ายตัวเองและฝ่ายคู่กรณี ทั้งค่าซ่อมรถหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็ตาม ดังนั้นวันนี้ MoneyGuru จะพาไปดู แนวทางเลือก ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี ที่ตอบโจทย์มากที่สุด และแต่ละบริษัทประกันรถยนต์มีแนวทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แบบไหน

ประกันรถยนต์ชั้น 1

แนวทางเลือก ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี ที่ตอบโจทย์มากที่สุด

ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

สำหรับท่านที่เวล่นี้กำลังมองหาประกันรถยนต์ในเวลานี้ สำหรับบริษัที่มีความน่าเชื่อถือ ที่ให้บริการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีและมีรูปแบบประกันหลากหลายแผนให้เลือกตามความต้องการ สำหรับการเลือกบริษัทประกันว่า คุณควรพิจารณาด้านไหนบ้าง

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยรถยนต์

สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยรถยนต์ คือ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทประกันจะจ่ายให้ ตามความคุ้มครองด้านต่างๆ เช่น ความเสียหายต่อตัวรถที่เอาประกันเนื่องจากการชน บริษัทอาจกำหนดจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาทต่อครั้ง หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทอาจกำหนดจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง เป็นต้น

  • เบี้ยประกันภัยรถยนต์

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ คือจำนวนเงินที่ผู้ทำประกันจะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อแลกกับความคุ้มครองที่จะได้รับ ซึ่งเบี้ยประกันภัยรถยนต์นี้จะคิดเป็นต่อปี ส่วนจำนวนเบี้ยนั้นจะมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัย ความคุ้มครอง และทุนประกันของตัวรถที่ผู้ทำประกันได้เลือกไว้

  • การระบุผู้ขับขี่

การระบุผู้ขับขี่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่กำหนดเบี้ยประกัน เพราะการระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น จะทำให้ลดเบี้ยประกันลงไปได้บ้าง เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีผู้ขับขี่ที่แน่นอนและไม่เกิน 2 คน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ ประกันก็ยังให้ความคุ้มครองครับ เพียงแต่ว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายในบางส่วนเอง

ปัจจัยอื่นๆในการเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้การเลือกบริษัทประกันยังมีอีกปัจจัยเพิ่มเติมในการเลือกประกันภัยรถยนต์ โดยคุณสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่อไปนี้…

  • ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยรถยนต์
  • ชื่อเสียงของบริษัทประกันว่ามีชื่อเสียงในทางที่ดีหรือไม่
  • การให้บริการของพนักงานบริษัทประกัน
  • ความยากง่ายในการร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ
  • เครือข่ายของอู่ซ่อมรถที่จัดไว้บริการหากเกิดอุบัติเหตุ
  • มีตัวแทน หรือนายหน้าที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้
  • ตัวแทน หรือนายหน้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างดี

โดยในเวลานี้มีบริษัทประกันมากมาย ที่ท่านสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ได้อย่างสะดวกและหลายช่องทางที่สามารถเปรียบเทียบแผนประกันภัยรถยนต์จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ว่ามีความคุ้มครองเป็นอย่างไร โดยเราจะมาแนะนำบริษัทประกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเว็บไซต์ moneyguru.com

บริษัทประกันรถยนต์ ชั้นนำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเว็บไซต์ MoneyGuru.com

กรุงเทพประกันภัย ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง มากกว่า 70 ปี มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การแนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ  และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จากสถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ระดับ A- (Excellent) สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน ความมีเสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของจุดบริการที่มีสาขาและศูนย์ฯ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 52 แห่ง มีศูนย์ซ่อมมาตรฐานอู่วิริยะ ในโครงการมากกว่า 1,399 แห่งทั่วประเทศ…

ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี วิริยะประกันภัย

กว่า 74 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย เราดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” มาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด เรายังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยขน์ของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อเป็นรากฐานบริษัทประกันภัยที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศ เพื่อสังคมไทยที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป สำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัยด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยสำหรับบ้านละทรัพย์สิน, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุภาพ เป็นต้น โดยในส่วนของประกันรถยนต์วิริยะนั้น มีความโดดเด่นในเรื่องของจุดบริการที่มีสาขาและศูนย์ฯ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 138 แห่ง มีศูนย์ซ่อมมาตรฐานอู่วิริยะ ในโครงการมากกว่า 553 แห่งทั่วประเทศ และสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 518แห่ง พร้อมด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุวิริยะ ตลอด 24 ชั่วโมง

เมืองไทยประกันภัย ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด มหาชน ได้ดำเนินการมากว่า 80 ปี เป็นธุรกิจในเครือของบริษัทเมืองไทยโฮลดิ้ง ที่ดำเนินธุรกิจโดยตระกูลล่ำซำ นั่นก็คือธุรกิจในเครือเดียวกับธนาคารกสิกรไทย หรือที่ใคร ๆ เรียกว่า K-Bank ซึ่งการที่มีธนาคารเป็นเครือเดียวกันแถมเป็นธนาคารอันดับต้น ๆ ของประเทศ น่าจะตอบโจทย์ว่าบริษัท เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ดีไหม ได้แล้วล่ะว่า เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูง ผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ดั่งสโลแกนที่ว่า “ยิ้มได้เมื่อภัยมา” ปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทที่ตั้งใจจะเป็นบริษัทประกันภัยอันดับต้น ๆ ของประเทศ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากลูกค้า และคู่ค้า แสดงให้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินกิจการในธุรกิจด้านประกันวินาศภัยอย่างแท้จริง

ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี นวกิจประกันภัย

ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำ บริษัทนึงในประเทศไทย ซึ่งมีระบบการรับประกัน, การวิเคราะห์, การคาดคะเนการเกิดเหตุ, การจ่ายเคลมและด้านบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งนวกิจประกันภัย ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการและดูแลลูกค้า ให้ดียิ่งขึ้น โดย ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าและเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า กับลูกค้าอย่างแน่นอน และทางนวกิจประกันภัยก็ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ โดยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขานั่นเอง นอกเหนือจากนั้น การบริการหลังการขายของทางนวกิจประกันภัย นั้นก็ถือว่าดูแลดีเยี่ยม และมีอู่และศูนย์ซ่อมที่มีคุณภาพทั่วประเทศ เคลมง่ายง่าย และไม่จุกจิก และหากพูดถึงการนำ Techonology เข้ามาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดระบบของทางประกันภัยนั้น ทางนวกิจประกันภัยก็ทำได้ดีเยี่ยมเช่นกัน ไม่ว่าจะนำในเรื่องของ InsureTech, E-Policy, E-Policy, หรือเป็นส่วนของการ Underwriting Tech ที่ทางนวกิจได้นำเข้ามาในองกรณ์อีกด้วย ปัยจัยหลายๆปัจจัยนี้จัดให้นวกิจประกันภัย นั้นเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและความเชื่อถือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นบริษัทหนึงในประเทศไทย

ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาทต่อปีใน ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี” เรามุ่งหวัง เป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบรรษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ” “เรามีช่องทางการตลาดที่ หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี ทิพยประกันภัย

บริษัทประกันรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ ที่มีแผนประกันภัยรถยนต์เฉพาะกลุ่มลูกค้าอย่าง ประกันรถยนต์ ทิพย “TIP Lady” ที่จะดูแล คุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่เป็นผู้หญิงได้อย่างอุ่นใจยิ่งขึ้น มีบริการซื้อประกันออนไลน์พร้อมต่ออายุประกันภัยโดยการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน พร้อมทั้งการดูแลอย่างใส่ใจ เบอร์โทรทิพยประกันภัย บริการแจ้งอุบัติเหตุ และเคลมประกันรถยนต์ออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 400,000 บาท สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่เยาวราช โดยดำเนินการรับบริการประกันอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว ปี 2536 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจประกันภัยที่ขยายตัวมากขึ้น

ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชีย ในเครือ ลิเบอร์ตี้ มิวชวล อินขัวรันส์ กรุ๊ป ครอบคลุมด้วยสำนักงานสาขากว่า 50 แห่งทั่วประเทศ และมีพนักงานกว่า 900 คน หากต้องการทราบข้อมูลบริษัทฯ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานบริการ ของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้เอาประกันภัย เป็นสิ่งผลักดันให้ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยความมั่นคงนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ลิเบอร์ตี้ มิวซวล กรุ๊ป บริษัทประกันภัยระดับโลกแห่งสหรัฐอเมริกา

ประกันรถยนต์บริษัทไหนดี

เจมาร์ท อินชัวร์ ก้าวสู่การเป็นผู้นำ InsurTech ได้อย่างมั่นคงและสมบูรณ์แบบ ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง รวมกว่า 697 ล้านบาท และด้วยศักยภาพของบริษัทในเครือหรือกลุ่ม Synergy ที่มีสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้เข้าใจความแตกต่างของความต้องการในแต่ละกลุ่มลูกค้า บริษัทฯ จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแต่ละฤดูกาล หรือแต่ละท้องถิ่น และทันต่อสถานการณ์ที่เหมาะสมในปัจจุบัน โดยทุกผลิตภัณฑ์จะเน้นความโปร่งใส เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองจาก เจมาร์ทอินชัวร์ ตามสัญญาประกันภัยอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน


เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่าน สำหรับข้อมูลที่เรานำมาฝากกัน ก่อนจากกันไปหากท่านไหนที่กำลังออกรถแล้วถ้าต้องการต่อประกันรถยนต์กับ MoneyGuru.co.th สามารถเช็คราคาประกันรถยนต์ได้ง่ายภายใน 1 นาที สะดวก รวดเร็ว ครบจบที่เดียว พร้อมรับใบเสนอราคาฟรี นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา ท้ายที่สุดเราต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันสุงสุด 5,000 บาท รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

รับส่วนลดสูงสุด 5000 บาท

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

บทความแนะนำ