ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีดียังไง? ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดในไทย

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

January 30, 2015


TH Types of Car Insurance Coverage Explained

การทำประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ขับรถทุกคนต้องทำกันอยู่แล้ว ซึ่งก็คือการทำประกันรถยนต์ขึ้นพื้นฐาน พ.ร.บ. ที่คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ แต่ทั้งนี้ ผู้ขับรถสามารถเลือกทำประกันเพิ่มเติมได้เพื่อให้มีความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่า
ในประเทศไทยมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจอยู่ 5 แบบหลัก คือ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 2+ และชั้น 3+ ซึ่งเราเคยพูดถึงกันไปแล้วเกี่ยวกับความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภท วันนี้ เราจะมาพูดถึงประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด ประกอบด้วยความคุ้มครอง 3 ประเภท มาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้าง

1. ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกัน (Own Damage)

ในส่วนนี้หมายถึง ความคุ้มครองที่ประกันรถยนต์ในกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหาย รถสูญหาย ถูกไฟไหม้ หรือน้ำท่วม โดยจะมีทุนประกันและค่าความเสียหายส่วนแรก (อย่างต่ำ 1,000 บาท) โดยทั้งสองอย่างนี้ต้องตกลงกันกับบริษัทประกันแต่แรกด้วย
หากรถยนต์ของคุณได้รับความเสียหายและต้องการซ่อมแซม ในกรณีที่คุณประสบอุบัติเหตุมีคู่กรณีและคุณไม่ใช่ฝ่ายผิด บริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมให้กับคุณ แต่ถ้าคุณไปชนคนอื่นเข้าทำให้เกิดความเสียหายต่อรถตนเอง คุณต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (ที่ตกลงกันไว้แต่แรกกับบริษัทประกัน) ส่วนที่เหลือบริษัทประกันจะรับผิดชอบภายใต้กรอบวงเงินของทุนประกัน
ฉะนั้น บริษัทประกันจะให้เงินคุณเป็นจำนวนเท่ากับทุนประกัน แม้ว่ารถของคุณอาจได้รับความเสียหายอย่างมากจนค่าซ่อมแซมสูงกว่าทุนประกัน เช่นเดียวกันกับกรณีรถของคุณหาย

2. ความคุ้มครองเพิ่มเติม (Additional Coverage)

ประกอบด้วยความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล จำนวนคนที่คุ้มครอง และการประกันตัวผู้ขับขี่
กล่าวคือ หากคุณขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้คุณและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ คุณและผู้โดยสารสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันได้โดยต้องอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายจริง  นอกจากนี้ หากคุณไม่สามารถไปทำงานได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณก็สามารถเรียกค่าความคุ้มครองจากบริษัทประกันได้เช่นกัน
ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิดและต้องเข้าโรงพัก บริษัทประกันจะสามารถประกันตัวคุณออกมาได้ตามจำนวนเงินที่กรมธรรม์ระบุก่อนจะดำเนินคดีหรือขึ้นศาลกันต่อไป

3. ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability)

ส่วนสุดท้ายนี้หมายถึง ความคุ้มครองบุคคลที่สามต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ถ้าคุณขับรถชนรถอีกคันโดยที่คู่กรณีรวมถึงผู้โดยสารของเขาบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความคุ้มครองในส่วนนี้จะให้เงินเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงกรณีที่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีอีกด้วย
เวลาเลือกประกันรถยนต์ หลายๆ คนอาจมุ่งความสนใจไปที่ความคุ้มครองของประกันต่อรถที่เอาประกันเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว ความคุ้มครองเพิ่มเติมและความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเช่นกัน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในท้องถนน คนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ตัวคุณและรถของคุณ แต่รวมถึงผู้ที่โดยสารรถมากับคุณ คู่กรณี และผู้โดยสารของคู่กรณีเช่นกัน
จะเห็นได้ว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะต่อตัวคุณเอง รถของคุณ คู่กรณี รวมถึงผู้โดยสารของคุณและคู่กรณีเช่นกัน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้นเวลาขับรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆ ที่การจราจรหนาแน่น ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่สูงขึ้น
เลือกประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่ MoneyGuru เพื่อความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของตัวคุณเองและผู้อื่นในท้องถนนนะครับ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน