คุณทำ ประกันภัยรถยนต์ กับ 2 บริษัทพร้อมกันได้หรือไม่?

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

November 11, 2015


TH_CarInsurance2+_blog

ในการทำ ประกันภัยรถยนต์ นั้น ปกติจะทำกันไว้กับบริษัทประกันภัยเพียงแห่งเดียว เพราะจะได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียงที่เดียว แต่ก็มีบางคนคิดไปอีกว่า ถ้าหากทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทสองแห่ง น่าจะได้ความคุ้มครองที่สูงขึ้น เพราะนำวงเงินของบริษัทประกันภัยทั้ง 2 แห่งมารวมกัน น่าจะได้เงินชดเชย หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่มากกว่าการทำ ประกันภัยรถยนต์ ไว้กับบริษัทเพียงแห่งเดียว จึงน่าจะคุ้มค่าที่จะยอมจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยสองแห่ง แต่ก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ว่า เราสามารถทำ ประกันภัยรถยนต์ พร้อมกันกับบริษัท 2 แห่งได้หรือไม่??
เพื่อเป็นการสร้างความกระจ่างแก่ผู้บริโภค MoneyGuru.co.th มีคำตอบมาให้ครับ
การทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยสองแห่งนั้น ตามกฎหมายสามารถทำได้ ครับ และมีข้อดีตรงที่ว่า ในกรณีที่บริษัทประกันภัยจำกัดวงเงินความคุ้มครองไว้ และเกิดความเสียหายมากกว่าจำนวนวงเงินที่จำกัดไว้ และภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำการเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแห่งแรกแล้ว แต่จำนวนเงินที่เคลมได้ไม่มากพอที่จะครอบคลุมค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยก็สามารถไปเคลมกับบริษัทประกันภัยอีกแห่งหนึ่งได้ เพื่อให้ได้เงินชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่หากวงเงินประกันภัยของทั้งสองบริษัทเมื่อรวมกันแล้ว เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับเงินชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนเท่าที่เกิดขึ้นจริงๆ ครับ เราสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ดังนี้
นาย ก. ไปประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัท ข. และต่อมา ก็ได้ทำประกันภัยกับบริษัท ค. โดย บริษัทประกันภัย ข. จำกัดวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกไว้ที่ 500,000 บาท และบริษัท ค. ก็จำกัดไว้ที่ 500,000 บาทเช่นเดียวกัน ต่อมา นาย ก. ขับรถไปชนคนภายนอกเสียชีวิต และนาย ก. ถูกศาลพิพากษาให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน 1,000,000 บาท กรณีนี้ นาย ก. สามารถเรียกให้บริษัท ข. ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 500,000 บาท และเรียกบริษัท ค. ให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้อีก 500,000 บาท ซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงพอดี แต่หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปเล็กน้อย เป็นบริษัท ข. มีวงเงินคุ้มครอง 700,000 บาท บริษัท ค. มีวงเงินคุ้มครอง 700,000 บาท กรณีนี้ นาย ก. จะเรียกให้บริษัท ข. ใช้เงินได้ 700,000 บาท และเรียกกับบริษัท ค. ได้อีก 300,000 บาทเท่านั้น รวมเป็น 1,000,000 บาท ตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆ ครับ
การทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยสองแห่งที่จะมีลักษณะข้างต้น จะต้องเป็นการทำประกันวินาศภัยเดียวกัน โดยบริษัททั้งสองแห่ง จะต้องรับประกันภัยในเหตุวินาศภัยอันเดียวกัน เช่น ประกันภัยรถยนต์ถูกไฟไหม้เหมือนกันทั้งสองแห่ง ประกันภัยรถยนต์ถูกชนเหมือนกันทั้งสองแห่ง แต่หากทำประกันภัยรถยนต์ไว้คนละประเภท ก็จะไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นได้ครับ เมื่อเกิดเหตุบริษัท แต่ละบริษัทก็จะต้องใช้เงินชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนเฉพาะที่ตนรับประกันภัยไว้เท่านั้น ดังนี้
นาย ก. ทำประกันภัยรถหายไว้กับบริษัท ข. วงเงิน 500,000 บาท และทำประกันภัยรถยนต์ไฟไหม้ไว้กับบริษัท ค. วงเงิน 500,000 บาท ต่อมารถยนต์ของนาย ก. ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด เป็นความเสียหาย 1,000,000 บาท กรณีนี้นาย ก. จะสามารถเรียกเงินชดเชยได้จากบริษัท ค. เท่านั้นครับ เพราะบริษัท ข. และ ค. ไม่ได้รับประกันภัยในวินาศภัยอันเดียวกัน ต่างคนต่างรับประกันภัย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเกินวงเงินที่บริษัท ค. รับประกันภัยไว้
โดยสรุป การทำ ประกันภัยรถยนต์ ไว้กับบริษัทประกันภัย 2 แห่งสามารถทำได้ และมีข้อดีสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง มากไปกว่าวงเงินที่บริษัทรับประกันภัยแห่งแรกรับประกันภัยไว้ จึงต้องเพิ่มวงเงินโดยการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอีกแห่ง แต่ก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งสองแห่ง ซึ่งก็น่าจะมีราคาสูงพอสมควร จึงไม่เหมาะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางครับ และหากคุณผู้อ่านสนใจข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ ก็สามารถติดตามต่อได้ ที่นี่ ครับ

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ออนไลน์กับ MoneyGuru

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน