ประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. สิ่งที่รถทุกคันต้องมี

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

February 9, 2017


ประกันภัยภาคบังคับ

ประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์นั้น ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยเนื้อความของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ บ่งบอกว่ากฎหมายมีข้อบังคับให้รถยนต์ทุกคัน ทุกประเภท ทำการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยจะต้องมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยผู้ที่ไม่ทำ พ.ร.บ.รถยนต์จะมีความผิด โดยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากทำแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ที่รถยนต์ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต่อนั้น วันนี้ MoneyGuru.co.th จะพาไปดูกันค่ะ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า รวมถึงทายาทของผู้ประสบภัยด้วย และหากประสบภัยจากรถแล้วได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน ก็จะได้รับความคุ้มครองอีกเช่นกัน

รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วย

ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.

  • รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี พระรัชทายาท และรถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  • รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
  • รถของกระทรวง ทบวงกรม  เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
  • รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใด ๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

ทำไมต้องบังคับให้ทำ ประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ?

ทำไมกฎหมายถึงต้องบังคับให้ทำประกันรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ? คำตอบคือ เพราะว่าภาครัฐจะต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือทุก ๆ คนให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที กรณีที่บาดเจ็บ หรือเป็นค่าปลงศพกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิตค่ะ นอกจากนี้ ยังเป็นหลักประกันให้แก่โรงพยาบาลอีกด้วย ว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาผู้ประสบภัยจากรถยนต์ โดยเรียกว่าเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นความช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลได้ยื่นมือเข้ามาช่วยให้กับผู้ประสบภัยทางรถยนต์ และครอบครัวของผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นั่นเองค่ะ

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ในปัจจุบัน ได้มีผู้ประกอบการคือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เข้ามาทำหน้าที่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยจากรถแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทค่ะ โดยผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด และไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน

ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (จ่ายทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดภายใน 7 วัน) นั่นคือ ค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และเมื่อรวมกับความเสียหายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ ที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน 35,000 บาทต่อคน รวมแล้วจะมีวงเงินความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นสูงสุดคนละ 65,000 บาท

ซึ่งในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่นั้น ให้ยึดตามอัตรามาตรฐานกลางค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากผู้ขับขี่รถประกันภัยที่เป็นฝ่ายกระทำผิดนั้น จะได้ถูกกำหนดสิทธิโดยกฎหมายให้ได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้น เพราะกฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองต่อบุคคลที่ถูกกระทำเป็นหลักเท่านั้นค่ะ และหากท่านใดอยากจะติดตามบทความและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ การเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ ก็สามารถกด Subscribe เพื่อรับสาระความรู้แบบนี้จาก MoneyGuru.co.th ได้เลยค่ะ เราจะส่งตรงถึงอีเมลของคุณทุก ๆ สัปดาห์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน