มีประกันรถยนต์ต้องรู้ ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร?

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

March 22, 2019


หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เคยทราบว่า ถ้าหากรถของคุณเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้ต้องนำรถเข้าอู่ซ่อมรถ คุณจะสามารถเรียกร้อง ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ จากคู่กรณีหรือประกันของคู่กรณีได้ โดยจะเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น ซึ่งวิธีการในการเรียกร้องขอค่าขาดประโยชน์นี้นั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง วันนี้  MoneyGuru.co.th มีคำแนะนำมาฝากครับ

1. เตรียมใบเคลม

เอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ประกันออกให้กับคุณเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่ารถของคุณเสียหายส่วนไหนบ้าง และคุณเป็นฝ่ายถูก ซึ่งคุณควรจะถ่ายเอกสารสำเนาเก็บไว้ให้ดี

2. แจ้งความจำนงต่อบริษัทประกันของคู่กรณี

คุณจะต้องดำเนินเรื่องแจ้งความต้องการรับสินไหมทดแทน ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ ของคุณ กับบริษัทประกันของคู่กรณี โดยส่วนใหญ่แล้วฝ่ายสินไหมจะไม่ค่อยแนะนำกับคุณในเรื่องนี้ คุณจำเป็นจะต้องสอบถาม และแจ้งความต้องการด้วยตัวคุณเอง

3. รวบรวมรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

คุณจะต้องรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดจากการที่คุณไม่สามารถใช้รถของคุณได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นจากการเดินทาง รายได้ในแต่ละวันขาดหายไปจากการที่คุณไม่มีรถเอาไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ และรวบรวมใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินไหมทดแทนจากการขาดผลประโยชน์ในการใช้รถ

4. รวมเอกสารให้พร้อม แล้วส่งเลย

โดยเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมเพื่อขอสินไหมทดแทนจากการขาดผลประโยชน์ในการใช้รถ จะประกอบไปด้วย

• สำเนาใบเคลม

• สำเนาใบรับมอบรถคืน

• สำเนาใบขับขี่

• สำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาหน้าสมุดบัญชีของคุณ

• เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีรถใช้งาน

เมื่อรวบรวมเอกสารพร้อมทุกอย่างแล้วก็ดำเนินการเพื่อส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินเรียกร้อง

ค่าสินไหมกับบริษัทประกันของคู่กรณีได้ทันที แต่อย่าลืมที่จะสอบถามถึงระยะเวลาในการดำเนินเรื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ในการเรียกร้องสิทธิของตัวคุณเองหากเกิดเหตุรถชนขึ้น ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกร้องสิทธิของตัวคุณเองกันนะครับ และถ้าคุณกำลังมองหาประกันรถยนต์ที่ดีและคุ้ม ให้ MoneyGuru.co.th ช่วยคุณได้นะครับ โทรเลย 02 653 0020 หรือ Add LINE เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2ALS4f7