ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านมือถือ - MoneyGuru.co.th

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านมือถือ


เนื่องด้วยสถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เวลานี้ กรมขนส่ง ต้องการลดความเสี่ยงในการติดโรคสำหรับผู้ใบขับขี่ใกล้หมดอายุ เปิดให้สามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ ที่บ้านสะดวก ได้แล้วโดยท่านที่สนใจสามารถดู ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านมือถือ ได้ดังนี้…

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านมือถือ อย่างละเอียด BY GenPon_Redline

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านมือถือ

1. เข้าเว็บ  https://www.dlt-elearning.com/
กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับอบรม”

2. กรอกรายละเอียดให้ครบ

  • บัตรประชาชน
  • เลขใบขับขี่
  • วันออกใบอนุญาต
  • วันสิ้นอายุ
  • เลือกการอบรม
  • รถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์)
  • รถขนส่ง (บ. 1, 2, 3, 4) (ท. 1, 2, 3, 4)
  • รถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือTAXI, รถยนค์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ)

จากนั้นกด ขั้นตอนต่อไป

3.  เมื่อหน้าต่างขึ้นลงทะเบียนเรียบร้อย
กด “ขั้นตอนต่อไป”

4. รับชมวีดีโอ อบรม ได้เลย เวลา 1 ชม.

5. ระหว่างรับชมวิดีโอ จะมีการสุ่มคำถามทั้งหมด 3 ครั้ง ให้ตอบให้ครบทั้ง 3 คำถาม
โดย คำตอบเป็น ช้อย ปรนัย
ให้เราเลือกคำตอบ จากนั้น กดปุ่ม “ตอบ”   ดังนั้น ห้ามเปิดวีดีโอทิ้งไว้ เด็ดขาด!  ตั้งใจดู และตอบคำถามกันให้ดี

6. เมื่อชม VDO จบ ให้กดปุ่มตามภาพ

7. กลับเข้าสู่หน้าจอหลัก ให้กด “กรอกข้อมูล”

8. กรอก รายละเอียด
– บัตรประชาชน
– เลขใบขับขี่

กด “เสร็จสิ้นการอบรม”

9. เมื่อเสร็จเรียบร้อย จะต้องเป็นดังภาพ
ให้กดปุ่ม “กลับไปยังหน้าแรก”

10. กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์”

11. กรอก รายละเอียด
– บัตรประชาชน
– เลขใบขับขี่
กด “ตรวจสอบสถานะ”

12. เมื่อคุณผ่าน จะมีหน้าตาดังตัวอย่างนี้

หลังจากนี้ ก็ให้ รอ กรมการขนส่งทางบกเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตอีกครั้ง ผู้ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และมีผลการอบรมในระบบ e-Learning จะต้องยื่นคำขอภายใน 15 วันทำการ หลังจากมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอื่น โดยต้องมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ชำระค่าธรรม ถ่ายรูปใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ที่สำนักงานขนส่ง (สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ที่มา GenPon_Redline สามาชิกจากเว็บไซต์ Pantip.com


วิธีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

สำหรับขั้นตอนการจองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น  โดยท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับ IOS สำหรับ Android หรือผ่าน เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กดเข้ามาที่แอปพลิเคชันจากนั้นเลือกที่บัตรประชาชน หรือหากใครมีพาสปร์ตก็เลือกที่พาสปร์ต

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนลงไป เมื่อใส่ครบแล้วระบบจะนำไปสู่หน้าต่อไป

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ จากนั้นกดที่ แก้ไขรหัสผ่าน หรือจะเสร็จสิ้นก็ได้หากทั้งไม่สนใจตั้งรหัสผ่าน

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

หน้านี้ให้ท่านสร้างรหัสผ่าน โดยแถวบนสำหรับรหัสผ่านของท่าน แถวล่างสำหรับยืนยันรหัสผ่าน เมื่อเสร็จแล้วกด ยืนยัน เพื่อกลับไปหน้า กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดเสร็จสิ้น

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อสมัครเรียบร้อยให้ท่านเลือกบริการที่ท่านจะใช้จากนั้นเลือกสาขาที่ท่านจะไป

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อท่านเลือก บริการ วัน เวลา สถานที่ เสร็จแล้ว ระบบจะทำการ แจ้งเตือนข้อมูลที่ท่านต้องทราบ เมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วให้ท่านกด ตกลง

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

ระบบจะส่งหมายเลยบัตรคิวมาให้ท่าน ท่านสามารถนำหมายเลขคิวนี้ ไปส่งให้ ทางขนส่ง  ที่ทานเลือกได้เลย

วิธีสมัครผ่าน  เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เข้าไปที่หน้าเว็บ gecc.dlt.go.th จากนั้น ไปกดที่ ลงทะเบียน จะอยู่มุมขวาบนสุดของเว็บ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อมาที่หน้าลงทะเทียนให้ผู้อ่าน กรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความยืนยัน ปรากฎขึ้นมาจากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านกรอก หมายเลขบัตรประชาชน กับ รหัสผ่าน ที่ท่านทำในช่วงลงทะเบียนมาใส่ จากนั้นไปคลิก เข้าสู่ระบบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วในหน้านี้ ให้ท่านผู้อ่าน จังหวัด สำนักงานที่จะไป และเลือกว่าท่านจะไปทำอะไร (ในตัวอย่างไปต่อภาษี)  เมื่อเลือกครบแล้วระบบจะขึ้นคำแนะนำตามภาพที่ปรากฎจากนั้นคลิก รับทราบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก วัน ที่ท่านสะดวก

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก ช่วงเวลา ที่ท่านสะดวก จากนั้นคลิก ยืนยันการจอง

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะได้ใบแบบนี้มาท่านสามารถ ปริ้น หรือ จะถ่ายรูป จากนั้นนำไปให้ที่กรมขนส่งได้เลย

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

ก่อนจากกันไปเนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนฟรี!! ไม่มีดอกเบี้ยพร้อมรับส่วนลด 10% รับเดือนกันยายน

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand