ขับรถย้อนศร แล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน ประกันคุ้มครองไหม?

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "driving tips,ประกันรถยนต์"

May 28, 2018


ขับรถย้อนศร
หนึ่งในวิธีการขับรถที่ผิดกฎจราจร แต่เราก็มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ ตามท้องถนน นั่นก็คือ การ ขับรถย้อนศร นั่นเอง จะเรียกว่าเป็นความมักง่ายของผู้ขับรถก็ว่าได้ เพราะเห็นแก่ความสะดวกของตนเองจนไม่สนใจความปลอดภัยของผู้อื่นบนท้องถนน รวมถึงไม่สนใจด้วยว่าจะผิดกฎจราจรหรือไม่ นอกจากนี้ที่หลายครั้งการขับรถย้อนศร ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ว่าแล้ววันนี้ MoneyGuru.co.th ก็มีเรื่องเกี่ยวกับ ขับรถย้อนศร และ ประกันภัยรถยนต์ มาฝากกัน ว่าแต่ทั้งสองเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามมาดูกันเลย

ขับรถย้อนศรมีโทษอย่างไรบ้าง?

“การขับรถย้อนศร นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2522 มาตรา 41 กำหนดว่าทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตาม ทิศทางที่กำหนดไว้ และหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท”
นอกจากนี้หากว่าผู้ขับรถกระทำความผิดขับรถย้อนศรเป็นประจำ ไม่ว่าจะถูกยึดใบขับขี่ หรือ เสียค่าปรับ ก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมการขับรถแบบนี้ อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ขับรถที่ทำถูกกฎจราจร และอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
จะมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. จราจร พ.ศ. 2522 ควบคู่กับมาตรา 43(8) ที่ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ โดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 160 วรรคสาม

ขับรถย้อนศร แล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน ประกันคุ้มครองไหม?

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถย้อนศร ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ขับรถย้อนศรเองแล้วเกิดการชน หรือ รถเราถูกรถคันอื่นที่ขับย้อนศรมาชน ก็ถือเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเรานั้นสามารถที่จะแจ้งเคลมได้ตามเงื่อนไขปกติของประกันภัยรถยนต์  สรุปง่ายๆ ว่า
 • กรณีที่ขับรถย้อนศรแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ประกันภัยรถยนต์ก็ให้ความคุ้มครอง แต่ความคุ้มครองจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่รถยนต์เราทำไว้เท่านั้น
รวมถึงอุปกรณ์ส่วนเสริมต่างๆ ก็จะได้รับความคุ้มครองด้วย แต่เราต้องมีการแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัยทราบด้วย ว่าเรานั้นได้ทำการตกแต่งรถเพิ่มเติมมา หากว่าเราไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทประกันทราบ ประกันภัยรถยนต์ก็จะไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ครับ
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : รถติดแก๊ส ต้องแจ้งบริษัทประกันหรือไม่?
ข้อควรระวัง
หากว่ารถของเรานั้นทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไว้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนจากกรณีขับรถย้อนศร ประกันรถยนต์จะให้คุ้มครองค่าความเสียหายเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถเรานั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองค่าความเสียหาย เพราะประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้นเป็นประกันรถยนต์ที่คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกนั่นเอง
ส่วนใครที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้ ก็เบาใจได้เลย เพราะจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายของรถจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ตามทุนประกันที่ทำไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตาม

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
  • คือประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายบังคับว่ารถยนต์ทุกคันต้องมี หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือ พ.ร.บ. นั่นเอง
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  • คือประกันภัยรถยนต์ที่เราสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ตามใจเรา ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ก็จะแบ่งออกเป็นอีก 5 ประเภท ดังนี้
   • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
   • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
   • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
   • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
   • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : ความคุ้มครองค่ารักษา พยาบาล กับประกันรถยนต์
(ขอบคุณข้อมูลจาก : directasia , oic.or.th)
เมื่อรู้แล้วว่าการขับรถย้อนศรนั้นเป็นการขับขี่ที่ไม่ดี หากใครที่มีพฤติกรรมขับรถย้อนศรอยู่ ก็ขอให้เลิกเถอะครับ นอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนนคันอื่นๆ แถมมีบทลงโทษที่ไม่เบาอีกด้วย คงจะดีกว่าหากเรานั้นยอมสละเวลาสักนิดเพื่อไปกลับรถในที่ที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยและไม่ผิดกฎจราจรอีกด้วยครับ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน