เปิดให้ต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 64 นี้ - MoneyGuru.co.th

เปิดให้ต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 64 นี้


ข่าวดี…ขนส่งเตรียม เปิดให้ต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 64 นี้ สามารถเลือกวันและเวลารับบริการได้ก่อน ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ตั้งแต่ 17 มิ.ย.เปิดให้ต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 64 นี้

เปิดให้ต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 64 นี้

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ และ ศบค. ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้นควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้จองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือการอบรมที่สำนักงาน ที่เคยได้รับคิวระหว่าง 16 เม.ย.-18 มิ.ย. 64 สามารถเลือกวันและเวลารับบริการได้ก่อน ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ตั้งแต่ 17 มิ.ย. ผู้ที่จองคิวได้แล้วตั้งแต่ 21 มิ.ย. สามารถรับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

สำหรับผู้ที่ได้จองคิวและได้รับคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

  • ให้เข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายตามปกติ พร้อมกันนี้ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งติดตามและประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นอกจากนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ ดังนี้

  • ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน
  • กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บัตรเครดิตสำหรับคนเงินเดือน 15000 บาท


วิธีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กดเข้ามาที่แอปพลิเคชันจากนั้นเลือกที่บัตรประชาชน หรือหากใครมีพาสปร์ตก็เลือกที่พาสปร์ต

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนลงไป เมื่อใส่ครบแล้วระบบจะนำไปสู่หน้าต่อไป

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ จากนั้นกดที่ แก้ไขรหัสผ่าน หรือจะเสร็จสิ้นก็ได้หากทั้งไม่สนใจตั้งรหัสผ่าน

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

หน้านี้ให้ท่านสร้างรหัสผ่าน โดยแถวบนสำหรับรหัสผ่านของท่าน แถวล่างสำหรับยืนยันรหัสผ่าน เมื่อเสร็จแล้วกด ยืนยัน เพื่อกลับไปหน้า กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดเสร็จสิ้น

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อสมัครเรียบร้อยให้ท่านเลือกบริการที่ท่านจะใช้จากนั้นเลือกสาขาที่ท่านจะไป

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อท่านเลือก บริการ วัน เวลา สถานที่ เสร็จแล้ว ระบบจะทำการ แจ้งเตือนข้อมูลที่ท่านต้องทราบ เมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วให้ท่านกด ตกลง

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

ระบบจะส่งหมายเลยบัตรคิวมาให้ท่าน ท่านสามารถนำหมายเลขคิวนี้ ไปส่งให้ ทางขนส่ง  ที่ทานเลือกได้เลย

วิธีสมัครผ่าน  เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เข้าไปที่หน้าเว็บ gecc.dlt.go.th จากนั้น ไปกดที่ ลงทะเบียน จะอยู่มุมขวาบนสุดของเว็บ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อมาที่หน้าลงทะเทียนให้ผู้อ่าน กรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความยืนยัน ปรากฎขึ้นมาจากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านกรอก หมายเลขบัตรประชาชน กับ รหัสผ่าน ที่ท่านทำในช่วงลงทะเบียนมาใส่ จากนั้นไปคลิก เข้าสู่ระบบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วในหน้านี้ ให้ท่านผู้อ่าน จังหวัด สำนักงานที่จะไป และเลือกว่าท่านจะไปทำอะไร (ในตัวอย่างไปต่อภาษี)  เมื่อเลือกครบแล้วระบบจะขึ้นคำแนะนำตามภาพที่ปรากฎจากนั้นคลิก รับทราบ

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก วัน ที่ท่านสะดวก

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก ช่วงเวลา ที่ท่านสะดวก จากนั้นคลิก ยืนยันการจอง

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะได้ใบแบบนี้มาท่านสามารถ ปริ้น หรือ จะถ่ายรูป จากนั้นนำไปให้ที่กรมขนส่งได้เลย

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ