วิธีแก้ปัญหาและป้องกันเมื่อโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถยนต์

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "Car and Insurance Tips"

July 15, 2020


เมื่อโดนตรวจค้นรถยนต์โดยที่เราไม่ยินยอมเรามาดู วิธีแก้ปัญหาและป้องกันเมื่อโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถยนต์ โดยคำแนะนำนี้มาจาก ทนาย สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ที่ได้โพสต์ข้อปฏิบัติเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกค้น เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียเปรียบ ในกรณีที่เราโดนใส่ร้ายหรือหากรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

วิธีแก้ปัญหาและป้องกันเมื่อโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถยนต์

วิธีแก้ปัญหาและป้องกันเมื่อโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถยนต์

โดยทนาย สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ได้กล่าวว่าในสังคมไทยเรานั้น เชื่อว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปทุกสาขาวิชาชีพ” ใช่หรือไม่ ? ฉะนั้น ต้องรู้หลักแบบเท่าทันกันและหลักกฏหมายไว้ป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่ง โดยกระผมมิได้มีเจตนาที่จะชี้โพรงให้กระรอกใดๆ แต่กระผมจะให้ความรู้กับประชาชนทางด้านกฏหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถรู้และเอาไว้ใช้ป้องกันตัวตามสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นหากรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน โดยตามประมวลกฎหมาย จะประกระกอบด้วย

 • ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 บัญญัติว่า ผู้ใดจำต้อง กระทำการใดเพื่อป้อ งกันสิทธิ์ของตน หรือ ของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อก ฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้น เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

 

ขั้นตอนป้องกันเมื่อโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถยนต์

พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เคยออกมากล่าวว่า การบันทึกวีดีโอ ในขณะเจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติหน้าที่ตรวจค้นรถ สามารถทำได้ หากไม่ได้ขัดขวางการปฎิบัติงานของ จนท.ตำรวจ ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

 • ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจจะทำการตรวจค้น

หากท่านไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายใดๆในรถยนต์ ให้ท่านแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ทราบเลยว่า ขอบันทึกวีดิโอไว้เป็นหลักฐานขณะตรวจค้น ถ้าท่านมีสิ่งของผิดกฎหมายก็จะได้เป็นพยานหลักฐานดำเนินคดีกับตัวของเราเอง ดังนั้นสิ่งนี้จึงจำเป็นมากๆเพราะหากมีหลักฐาน ท่านสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้สำหรับการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวท่านเอง

 • ขอบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน

ในระหว่างการตรวจค้น ท่านสามารถขอบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้  โดยสิ่งนี้ถือว่าไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะถือว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์พื้นฐานของตัวท่านเอง โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นถือว่าไม่ผิด

 •  ท่านต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยเช่นกัน

ท่านเองหากมั่นใจว่าไ ม่ได้มี สิ่งผิดกฎหมาย ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการดึงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างออกให้เจ้าพนักงานดูเปิดกระเป๋าให้ดู (แนะนำให้ทำด้วยตนเอง ห้ามให้เจ้าหน้าที่มาค้น)

 • กรณีที่ท่านถูกควบคุมตัวแบบไรเหตุผล

เรื่องนี้สำคัญมากๆ ถ้าหากถูกควบคุมตัวแล้วของกลางมิใช่ของท่านสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามหยิบ ห้ามจับ ห้ามแตะ เป็นอันขาด เพราะจะทำให้มีลายนิ้วมือเราไปปรากฎอยู่บนของกลาง

 • หากท่านไม่ผิดให้สวมวิญญาณนักร้องเรียน ทันที

ถ้าเราไม่ผิดควรเข้าร้องเรียนเพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน หรือสื่อตามโซเชียลต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นกระแสได้ไวมากกับข่าวแบบนี้

 • ให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกัน

ก่อนการตรวจค้นเราก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่จะทำการตรวจค้นแสดงตนโดยเปิดเผย ไม่ใส่หน้ากากคุมหน้า ให้บอก ชื่อ ย ศ ตำแหน่ง , แสดงบัตรประจำตัว , ตรวจดูมือ , ดึงเสื้อแขนยาวขึ้น, ล้วงกระเป๋าควักออกมาเพื่อให้เห็นว่าไม่มีสิ่งซุกซ่อนอยู่ หรือให้ท่านขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพียงคนเดียว และ ทำการบันทึกวีดิโอไปพร้อมๆกันในการตรวจค้นแต่ละจุดไปพร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย

 • หากกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

หากเกิดปัญหาขึ้นให้รีบติดต่อญาติ หรือ คนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุดให้มาหาเรา ณ จุดเกิดเหตุ สมมติว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวตะโกนดังว่าขอให้พี่ๆไทยมุงอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันเยอะๆได้โปรดอยู่เป็นเพื่อนก่อน อย่าชี้ตามที่เจ้าหน้าที่บอก

 • อย่าอาย ให้ตะโกนช่วยด้วยๆ

ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในการตรวจค้น เพื่อให้คนอื่นที่ผ่านไปมามองเห็น แล้วใช้วิกฤตเป็นโอกาส ให้คนที่มามุงใครก็ได้ช่วยถ่ายวีดีโอไว้ขณะนั้น หรือ ร้องขอให้ไทยมุงช่วยโทรแจ้งนักข่าวมายังที่เกิดเ หตุ

 • ขณะถูกควบคุมตัว

ขณะถูกควบคุมตัวให้ญาติ,พี่น้อง,คนไว้วางใจ นั่งเฝ้าจนกว่าจะนำตัวส่งศาล และทำการร้องขอให้จนท.ติดตามผู้ซึ่งไว้วางใจหรือ ทนายความ เข้าฟังการสอบสวนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

MoneyGuru จัดโปรใหม่ ไฉไลกว่าเดิม! ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% เพียงแค่ท่านลงทะเบียนซื้อประกันกับ MoneyGuru ที่ลิงค์นี้ : http://bit.ly/2wkmc1E  ให้เราคุ้มครองรถยนต์ของคุณ มั่นใจ ไร้กังวล ด้วยประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย  รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ไม่ต้องใช้บัตรเคติด ช่วยให้คุณประหยัดได้สูงสุดถึง 50% สนใจทักมาที่ โทร. 02-653-0020  *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10%

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ทนาย สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน