วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์ปี 2564 แบบทำได้ด้วยเองทุกขั้นตอน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "Car and Insurance Tips,ประกันรถยนต์"

December 8, 2020


สำหรับปี  2564 นี้ใครที่ใบขับขี่กำลังใกล้หมดแล้วหรือใครก็ตามที่กำลังจะไปทำใบขับขี่ทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถมอเตอร์ไซต์ เรามาดูกันดีกว่าว่า การ วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์ปี 64 แบบง่ายๆทำได้เองทุกขั้นตอน นี้มี ระบบระเบียบการ ในการต่อใบขับขี่ มีอะไรบ้าง พร้อมด้วยวิธีการ จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์ปี 2564 แบบทำได้ด้วยเองทุกขั้นตอน

วิธีต่อใบขับขี่รถยนต์ปี-2564-แบบทำได้ด้วยเองทุกขั้นตอน

โดยตามปกติใบขับขี่ครั้งแรกนั้นจะมีอายุแค่ 2 ปีเท่านั้น เมื่อหมดแล้วไปท่านผู้อ่านจำเป็นที่จะต้องไปต่อใบขับขี่ใหม่ โดยเจ้าใบขับขี่ใหม่ที่มีอายุ 5 ปี นี้จะเป็นใบขับขี่ที่ได้ต่อจากชั่วคราว โดยท่านต้องต่อล่วงหน้าภาย 60 วัน เพราะถ้าหมดเกิน 1 ปีเป็นต้นไปจะได้สอบข้อเขียนใหม่ 50 ข้อ แต่หากเกิน 3 ปี ก็ได้สอบใหม่ทั้งหมดนั้นคือ ต้องเสียเวลาถึง 2 วันนั้นคือ วันแรก อบรมและทำข้อสอบ วันที่สองก็มาสอบภาคสนามนั้นเองและต้องมีใบรับรอง แพทย์ด้วย  ส่วนกรณีต่ออายุจาก 5 ปี หลังจากที่ใบขับขี่หมดอายุแล้วสามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี หากท่านผู้อ่านเกินจะต้องสอบข้อเขียนเพิ่ม 50 ข้อ ถึงจะต่ออายุได้ แต่ถ้าหากต่อหลังจาก 3 ปีไปแล้ว ท่านผู้อ่านจะต้อง สอบใบขับขี่ใหม่หมดเหมือนเช่นกัน โดย ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่มีดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ 5ปีเป็น 5ปี

ต่อใบขับขี่รถยนต์2563

 

1.เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคลฉบับจริง (ใบเดิม)
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์กรณีทำให้ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

2.เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้าน  จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ  โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น.

3.ยื่นเอกส ารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (เขียว แดง เหลือง)
 • ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก
 • ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า สำหรับการเหยียบเบรกหากเห็นไฟสัญญาณต่างๆ

4.อบรม 1 ชั่วโมง (บางที่ก็อาจจะไม่ต้องอบรม)  อบรม 2 ชั่วโมง สำหรับผู้ต่อใบขับขี่แบบเกิน 3 ปี

5.ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี จะชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท

 

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล แบบชั่วคราวเป็น 5ปี

ต่อใบขับขี่รถยนต์2563

 

1.เตรียมเอกสารได้แก่

 • ใบขับขี่เดิม
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

2.เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้าน  จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ  โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

3.ยื่นเอกสารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (เขียว แดง เหลือง)
 • ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก
 • ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า สำหรับการเหยียบเบรกหากเห็นไฟสัญญาณต่างๆ

4.ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี   จะชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท

 

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

 

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซต์  แบบ 5ปีเป็น 5ปี

ต่อใบขับขี่รถยนต์2563

 

1.เตรียมเอกสารได้แก่ 

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบขับขี่เดิม

2.เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้าน  จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ  โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

3.ยื่นเอกส ารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (เขียว แดง เหลือง)
 • ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก
 • ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า สำหรับการเหยียบเบรกหากเห็นไฟสัญญาณต่างๆ

4.อบรม 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ต่อใบขับขี่แบบ 5 ปีเป็น 5 ปี (บางที่ก็อาจจะไม่ต้องอบรม)

5.ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี จะชำระค่าธรรมเนียม 255 บาท

 

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซต์  แบบชั่วคราวเป็น 5ปี

1.เตรียมเอกสารได้แก่

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบขับขี่เดิม
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

2.เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้าน  จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ  โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

3.ยื่นเอกสารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (เขียว แดง เหลือง)
 • ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก
 • ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า สำหรับการเหยียบเบรกหากเห็นไฟสัญญาณต่างๆ

4.ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี จะชำระค่าธรรมเนียม 255 บาท

 

 ไม่ต้องรอนานกับ วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการด้านต่อใบอนุญาตขับรถ โดยในระยะแรกของการผ่อนคลายมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปซึ่งต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น  โดยท่านสามารถโหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับ IOS สำหรับ Android หรือผ่าน เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

 

วิธีสมัครผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กดเข้ามาที่แอปพลิเคชันจากนั้นเลือกที่บัตรประชาชน หรือหากใครมีพาสปร์ตก็เลือกที่พาสปร์ต

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนลงไป เมื่อใส่ครบแล้วระบบจะนำไปสู่หน้าต่อไป

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ จากนั้นกดที่ แก้ไขรหัสผ่าน หรือจะเสร็จสิ้นก็ได้หากทั้งไม่สนใจตั้งรหัสผ่าน

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

หน้านี้ให้ท่านสร้างรหัสผ่าน โดยแถวบนสำหรับรหัสผ่านของท่าน แถวล่างสำหรับยืนยันรหัสผ่าน เมื่อเสร็จแล้วกด ยืนยัน เพื่อกลับไปหน้า กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดเสร็จสิ้น

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อสมัครเรียบร้อยให้ท่านเลือกบริการที่ท่านจะใช้จากนั้นเลือกสาขาที่ท่านจะไป

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อท่านเลือก บริการ วัน เวลา สถานที่ เสร็จแล้ว ระบบจะทำการ แจ้งเตือนข้อมูลที่ท่านต้องทราบ เมื่อท่านอ่านเสร็จแล้วให้ท่านกด ตกลง

 

จองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

ระบบจะส่งหมายเลยบัตรคิวมาให้ท่าน ท่านสามารถนำหมายเลขคิวนี้ ไปส่งให้ ทางขนส่ง  ที่ทานเลือกได้เลย

 

วิธีสมัครผ่าน  เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เข้าไปที่หน้าเว็บ gecc.dlt.go.th จากนั้น ไปกดที่ ลงทะเบียน จะอยู่มุมขวาบนสุดของเว็บ

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อมาที่หน้าลงทะเทียนให้ผู้อ่าน กรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เมื่อเสร็จแล้วจะมีข้อความยืนยัน ปรากฎขึ้นมาจากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านกรอก หมายเลขบัตรประชาชน กับ รหัสผ่าน ที่ท่านทำในช่วงลงทะเบียนมาใส่ จากนั้นไปคลิก เข้าสู่ระบบ

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วในหน้านี้ ให้ท่านผู้อ่าน จังหวัด สำนักงานที่จะไป และเลือกว่าท่านจะไปทำอะไร (ในตัวอย่างไปต่อภาษี)  เมื่อเลือกครบแล้วระบบจะขึ้นคำแนะนำตามภาพที่ปรากฎจากนั้นคลิก รับทราบ

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก วัน ที่ท่านสะดวก

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

คลิกเลือก ช่วงเวลา ที่ท่านสะดวก จากนั้นคลิก ยืนยันการจอง

 

วิธีจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์

เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะได้ใบแบบนี้มาท่านสามารถ ปริ้น หรือ จะถ่ายรูป จากนั้นนำไปให้ที่กรมขนส่งได้เลย

 

 

ใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

รู้หรือไม่หากใบขับขี่หมดอายุ ตัองต่อใบขับขี่ในระยะเวลาเท่าไร

 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ หรือเรียกง่ายๆว่าทำใบขับขี่ใหม่นั้นเอง

 

เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่าน สำหรับข้อมูลที่เรานำมาฝากกัน ก่อนจากกันไปหากท่านไหนที่กำลังออกรถแล้วถ้าต้องการต่อประกันรถยนต์กับ MoneyGuru.co.th สามารถ เช็คราคาประกันรถยนต์ได้ง่ายภายใน 1 นาที สะดวก รวดเร็ว ครบจบที่เดียว พร้อมรับใบเสนอราคาฟรี

;

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน