สำหรับท่านที่เวลานี้ไม่สามารถผ่อนรถยนต์ต่อไหวหรือต้องการจะให้คนอื่นจะต่อทำอย่างไรและเมื่อเปลี่ยนสัญญารถผ่อนแล้วคนที่รับรถยนต์ต่อไปจะไปผ่อนยอดที่เคยผ่อนชำระค้างไว้ หรือว่าจะต้องเริ่มผ่อนใหม่หมดวันนี้เราไปหาคำตอบกันกับบทความ วิธีการเปลี่ยนสัญญารถยนต์เพื่อให้คนอื่นผ่อนต่อ ต้องทำอย่างไร เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย

วิธีการเปลี่ยนสัญญารถยนต์เพื่อให้คนอื่นผ่อนต่อ ต้องทำอย่างไร

วิธีการเปลี่ยนสัญญารถยนต์เพื่อให้คนอื่นผ่อนต่อ-ต้องทำอย่างไร

สำหรับการเปลี่ยนสัญญารถเพื่อให้คนอื่นผ่อนต่อสิ่งแรกที่ควรทำคือการไปติดต่อไฟแนนซ์ที่คุณใช้บริการอยู่จากนั้นทางไฟแนนซ์เขาจะบอกขั้นตอน โดยในตัวอย่างนี้เราจะยกตัวอย่างกรณีไฟแนนซ์ กรุงศรี ออโต้ สำหรับวิธีการที่ผู้เช่าซื้อต้องการโอนสิทธิ์การเช่าซื้อรถให้กับผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ให้เช่าซื้อและรับไปซึ่งหน้าที่และสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซื้อ โดยบุคคลที่เข้ามารับโอนสิทธิจะเป็นผู้ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อและเป็นผู้ครอบครองและใช้รถที่เช่าซื้อ ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์ฯได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด เช่น ทำสัญญาไว้ 48 งวด ท่านต้องผ่อนชำระมาแล้ว 12 งวดขึ้นไปจึงจะสามารถดำเนินการโอนสิทธิ์ฯได้

กรณีบุคคลธรรมดา

กรุณานำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่กรุงศรี ออโต้ฯ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาคือ

 1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เช่าซื้อเดิม สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อใหม่และสำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 2 ชุด
 2. หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด
 3. วาดหรือหาแผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
 4. ทำการลอกลายเลขตัวถังรถคันที่เช่าซื้ออย่างละ 4 ชุด

ทางผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคุณสมบัติ ท่านละ 500 บาท โดยทางกรุงศรี ออโต้ฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนัดผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่เข้ามาทำสัญญาที่ธนาคารฯ และผู้เช่าซื้อท่านใหม่จะชำระเงิน ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ 0.642% ของยอดค่าเช่าซื้อคงเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า 2,140 บาท
 • ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง ไม่เกิน 1,500 บาท( รถยุโรป / รถนำเข้า / รถตู้ / รถติดก๊าซ LPG นัดตรวจรถที่กรมขนส่ง)
 • ค่าต่อภาษีรถประจำปีกรณีภาษีเหลือน้อยกว่า 3 เดือน
 • ค่าเบี้ยประกันภัย

กรณีลูกค้าทำประกันประเภท 1 ประกันภัยจะคุ้มครองสมบูรณ์ได้ดังนี้

 • มีการรับเบี้ยประกันภัยครบตามที่ตกลงทำประกันภัยไว้
 • บริษัทประกันภัยตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อย และต้องไม่มีร่องรอยความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • มีการยืนยันเรื่องความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย

กรณีลูกค้าทำประกันภัยมาเองและมีอายุประกันคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

ท่านจะต้องแจ้งสลักหลังเปลี่ยนชื่อ ผู้เอาประกันเป็นชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิและระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ เป็น ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวันเซ็นสัญญา ให้นำสำเนากรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสลักหลังมาด้วย

 

คนที่รับรถยนต์ต่อไปจะไปผ่อนยอดที่เคยผ่อนชำระค้างไว้ หรือว่าจะต้องเริ่มผ่อนใหม่

กรณีนี้การขายดาวน์หากตั้งแพงคนซื้อจะหันไปดาวน์รถใหม่เลยเพราะนอกจากเงินดาวน์ค่าเปลี่ยนสัญญายังมีการเก็บค่างวดล่วงหน้า2-3เดือนกรณีที่ผู้ซื้อรายใหม่ผ่านเกณฑ์ แต่สำหรับ 2-3 งวดนี้เขาก็หักจำนวนเดือนให้นะ ตัวอย่างเช่นหากผ่านไฟแนนซ์แล้วคนที่รับรถจากคุณต่อก็จะผ่อนต่อจากคุณทันทีเช่นเดิม คุณผ่อน 60 เดือน สมมติว่าคุณผ่อนมา 10 เดือนแล้วจากทั้งหมด 60 เดือน คนที่รับรถยนต์ต่อจากคุณก็ผ่อนส่วนที่เหลือคือ 50 เดือน และหักด้วยค่างวดล่วงหน้าที่ได้จ่ายไปตอนเรื่องผ่านก็จะต้องผ่อนต่ออีกแถวๆ47-48 เดือน นั้นเอง

นอกจากนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาของไฟแนนซ์ก็จะเหมือนซื้อรถใหม่นั่นแหละคือดูรายได้ผู้ซื้อใหม่ว่ารองรับกับค่างวดหรือไม่ที่อยู่มั่นคงหรือไม่อันนี้ไม่ใช่ลักษณะบ้านว่าใหญ่โตหรือไม่แต่ไฟแนนซ์จะดูว่าอยู่มานานกี่ปีแล้วซึ่งจริงๆลักษณะบ้านก็มีส่วนนะแต่เขาจะดูปีที่อยู่อาศัยก่อนอาชีพมั่นคงมั้ยเพิ่งเริ่มทำงานหรือทำนานแล้วโดยดูจากจำนวนปีที่ทำงานหากเพิ่งเปลียนงานก็ดูว่าเกิน 6 เดือน หรือยัง

 

หากต้องการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชีต้องทำอย่างไร?

ธนาคารจะจัดส่งเอกสารการโอนก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวดสุดท้าย 30 วัน กรุณาเซ็นชื่อในเอกสารตามจุดที่มีเครื่องหมายกากบาทให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือชี้แจงการโอน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งกลับมายังธนาคาร และชำระค่าธรรมเนียมทางขนส่ง ตามที่ระบุในเอกสาร ธนาคารจะดำเนินการและจัดส่งเล่มทะเบียนให้ท่านประมาณ 7-10 วันทำการ ในกรณีที่ท่านทำการปิดบัญชีก่อนกำหนด ธนาคารจะจัดส่งเอกสารชุดโอนให้ท่านภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับยอดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

 

MoneyGuru จัดโปรใหม่ ไฉไลกว่าเดิม! ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% เพียงแค่ท่านลงทะเบียนซื้อประกันกับ MoneyGuru ที่ลิงค์นี้ : https://bit.ly/2wkmc1E  ให้เราคุ้มครองรถยนต์ของคุณ มั่นใจ ไร้กังวล ด้วยประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย  รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10% ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ไม่ต้องใช้บัตรเคติด ช่วยให้คุณประหยัดได้สูงสุดถึง 50% สนใจทักมาที่ โทร. 02-653-0020  *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10%

อ้างอิงจาก กรุงศรี ออโต้