ถูกเรียกค่าปรับเป็นแสนบาทกรณีจ่ายหนี้ช้า แก้ปัญหาอย่างไร


เมื่อเร็วๆเราได้รับข้อมูลมาว่า ถูกเรียกค่าปรับล่าช้าโดยต้องเสียเงินเป็นแสน โดยสาเหตุมาจากการ ยกให้เพื่อนผ่อนต่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนสัญญา ทำให้ถูกเรียกค่าปรับ ดังนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบว่าหาก ถูกเรียกค่าปรับเป็นแสนบาทกรณีจ่ายหนี้ช้า จากสัญญาเช่าซื้อรถจะแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย

ถูกเรียกค่าปรับเป็นแสนบาทกรณีจ่ายหนี้ช้า จากสัญญาเช่าซื้อรถจะแก้ปัญหาอย่างไร

ถูกเรียกค่าปรับเป็นแสนบาทกรณีจ่ายหนี้ช้า

โดยเรื่องราวสาเหตุมีอยู่ว่า เมื่อหลายปีก่อน คุณแม่เราได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไว้หนึ่งคัน แล้วหลังจากนั้นก็ยกให้เพื่อนผ่อนต่อ แต่ไม่ได้เปลี่ยนสัญญาค่ะ คือยังเป็นสัญญาเช่าซื้อชื่อแม่อยู่แล้วคุณแม่ก็แต่งงานไปต่างประเทศผ่านไป5-6 ปี (ตามที่แม่เล่านะคะ) ก็มีเอกสารแจ้งการค้างชำระค่างวดรวมทั้งหมด 35 งวด เป็นจำนวนเงิน 86,275 บาท และค่าปรับล่าช้า 109,320 บาท แพงกว่าค่ามอเตอร์ไซค์อีก ส่วนเพื่อนที่นำไปผ่อนต่อตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วก็ชิ่งหายไปเลย ไม่ได้ผ่อนอย่างที่ตกลงกันไว้

แนวทางการแก้ปัญหา

เบื้องต้นให้ท่านเตรียมเงินประมาณ 1แสนต้นๆ และเข้าไปเจรจาดูก่อนโดยเราควรไปปิดหนี้ 86,275 บาท ที่เป็นเอกสารแจ้งการค้างชำระค่างวดรวมเพื่อทำการต่อรองลดค่าปรับแต่หากเจ้าหนี้เขาไม่ยอมหรือไม่กลัวหรือติดเรื่องคนค้ำจะเดือดร้อน ก็ปล่อยให้ท่านนั้นฟ้องศาลมาก่อนค่าปรับล่าช้า 109,320 บาท เวลาขั้นศาลเราอาจจะไม่ต้องจ่าย (ส่วนเรื่อค่าปรับเขาคิดเป็นวันละ 100บาท  ปล่อยไว้ 5-6ปี มันก็เป็นแสนเป็นเรื่องปกติแต่เราสามารถต่อรองได้)

โดยส่วนใหญ่ตัวหนี้ตัวจะขายมาหลายทอดแล้ว(โดยขายให้บริษัททวงหนี้ เราจะต้องสังเกตุดูหัวจดหมายว่ามาจากไหน) เพราะปกติธนาคารใหญ่ๆพอทวงไม่ได้ก็มั่กจะขายหนี้ต่อไปเรื่อยๆ และหากท่านรอให้เขาฟ้องท่านอาจจะต่อรองลดค่าปรับล่าช้าได้ เพราะ เวลาโดนฟ้องศาลนัดแรก จะมีการนัดไกล่เกลี่ยก่อน ซึ่งเราต้องแจ้งไปว่าจะสู้คดีหรือจะยอม ถ้าสู้คดี  ก็จะไปหน้าบัลลังค์เพื่อแจ้งศาล ศาลก็ให้ไปตั้งทนายมา และมักจะซักไซ้ไล่เรียงถึงประเด็นต่างๆเพื่อดูโอกาสทางคดีของทั้งสองฝ่าย หรือ บางครั้งศาลก็ลูกหนี้ไปเจรจากับเจ้าหนี้กันมาก่อนเจอกันรอบหน้า ถ้ารอบหน้ายังตกลงกันไม่ได้จึงนัดสืบพยานกัน ดังนั้นท่านอาจจะรอให้เขาฟ้องก่อนก็ได้ แต่ช่วยเวลานี้อีกในอนาคตท่านอาจจะทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นพวกขอสินเชื่อ ไม่ผ่าน 

กรณีที่ไม่มีแม้แต่จะจ่ายเงินต้น 

แนะนำให้ท่านไปลองลงทะเบียนมาตราการพักชำระหนี้รถยนต์ โดยกลุ่มผู้ที่สามารถเข้าร่วม มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ได้

กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) หรือเป็น NPL แล้วแต่รถยังไม่ถูกยึด

  • ลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL หรือเป็น NPL แล้วแต่รถยังไม่ถูกยึด แนวทางช่วยเหลือจะสอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 ของ ธปท. ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง สามารถขอพักชำระค่างวดได้ 3 เดือน หรือตามผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับ โดยแนวทางใหม่จะคำนวณดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้จากฐานของค่างวดที่ได้พักชำระหนี้ตามเกณฑ์ของ สคบ. ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยในช่วงที่พักชำระหนี้ถูกลงอย่างมาก (แนวทางเดิมเป็นการคำนวณดอกเบี้ยจากฐานของเงินต้นคงค้างทั้งหมด)สำหรับลูกหนี้ที่เคยพักชำระค่างวดหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ สามารถคืนรถยนต์เพื่อลดภาระหนี้ได้ และหากราคาขายรถทอดตลาดที่ได้รับต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง ลูกหนี้สามารถขอผ่อนปรนเพิ่มเติมได้โดยผู้ให้บริการทางการเงินอาจพิจารณายกหนี้ส่วนที่เหลือให้ตามความเหมาะสม

กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกยึดแล้วแต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาด 

  • ลูกหนี้เช่าซื้อสามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในครั้งนี้ เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ร่วมงานเพื่อขอรถที่ถูกยึดไปคืน โดยเจ้าหนี้เช่าซื้อจะชะลอการขายทอดตลาด และปรับโครงสร้างหนี้ งานมหกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกหนี้เช่าซื้อมีโอกาสที่จะนำรถกลับไปประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหนี้กับลูกหนี้เช่าซื้อจะเจรจากันเอง ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ทำให้โอกาสที่ลูกหนี้จะได้รถที่ถูกยึดคืนมีไม่มาก แต่ในครั้งนี้หวังว่าลูกหนี้ที่ถูกยึดรถไป ส่วนหนึ่งจะมีโอกาสที่จะได้รับรถคืนซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

กลุ่มลูกหนี้ที่รถถูกขายทอดตลาดแล้ว แต่ยังมีหนี้เช่าซื้อส่วนขาด

  • กรณีรถถูกขายทอดตลาดแล้ว ปรากฏว่าเงินที่ได้รับนั้นน้อยกว่ายอดหนี้เช่าซื้อคงเหลือ ทำให้มียอดหนี้ส่วนขาด หรือ “ติ่งหนี้” ในงานมหกรรมครั้งนี้ สคบ.และ ธปท. ได้ร่วมกันศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการคำนวณยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาด และได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาดแบบง่ายๆ เพื่อให้ลูกหนี้จะได้ใช้คำนวณ โดยลูกหนี้เช่าซื้อที่มีปัญหาเกี่ยวกับยอดหนี้เช่าซื้อส่วนขาดสามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมในครั้งนี้ไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทั้งในส่วนที่ยังไม่มีการฟ้อง หรือฟ้องแล้ว ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้เป็นธรรมมากขึ้น และช่วยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เช่าซื้อสามารถตกลงกันได้ง่ายขึ้นและตรงไปตรงมา

ขั้นตอนวิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

เริ่มแรกให้ท่านไปที่เว็บไซต์ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์ หรือคลิกที่รูปด้านบน

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลให้ครบตามตัวอย่างด้านบน จากนั้นกด ดำเนินการต่อ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นทำการเลือก อาชีพ และ ผลกระทบ จากนั้นกด ดำเนินการต่อ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการ อ่านข้อตกลงให้ครบถ้วน จากนั้นทำการติ๊กที่ช่อง ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการใช้งานนี้ จากนั้นกด ยอมรับ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

เลือก สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

ทำการอ่านรายละเอียดให้ครบจากนั้น กด ดำเนินการต่อ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

ทำการกรอกรายละเอียดให้ครบ(รายละเอียดที่เลือกต้องเป็นความจริงเท่านั้น)จากนั้น ติ๊กที่ช่อง ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อมูลถูกต้อง และประสงค์ลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยหนี้ จากนั้นกด ยอมรับ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

กดที่ปุ่มตกลง

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นนำ รหัสส่งข้อมูล ที่ได้รับจากอีเมล์หรือ SMS มากรอกใน ช่องรหัสส่งข้อมูล
กดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อ

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

หลังจากส่งรหัสไปแล้วจะปรากฏข้อความดังรูปภาพด้านบน จากนั้น กดตกลง

วิธีสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

จากนั้นท่านก็แค่รอทาง ธนาคาร ที่ท่านเลือกติดต่อกลับมาโดยจะใช้เวลาภายใน 2 สัปดาห์ โดยท่านควรเก็บหรือ save รูปภาพหน้าจอตามตัวอย่างด้านบนไว้เป็นหลักฐานด้วย

กรณีที่ท่าน ไม่สะดวก สมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินเชื่อรถยนต์แบบออนไลน์

  • ประชาชนที่ไม่ถนัดในการกรอกข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทรศัพท์ 1213 เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หากนอกเวลาทำการสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งอีเมลมาที่ Debtfair@bot.or.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

โดยมีเป้าหมายให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่รายได้ลดลงในช่วงโควิด 19 สามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถนำรถที่ถูกยึดกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพและนำรถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ช่วงนี้อีกทางหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติทุกแห่ง จะต้องให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 หากลูกหนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ “ทางด่วนแก้หนี้” ของแบงก์ชาติ หรือ โทร. 1213  ทั้งนี้ ขอให้ลูกหนี้ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลอย่างละเอียด และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพราะข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะทำให้คำขอไกล่เกลี่ยของท่านไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand