ข้อดี-ข้อเสียของการ ฝากประจำ ที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจ

|Posted by | Financial Tips, Lifestyle
Tags: , , , , ,

ฝากประจำ

การฝากประจำ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงินของคนในปัจจุบัน เพราะมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ธรรมดา แต่ของทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนมีข้อดีและข้อเสีย การฝากประจำก็เช่นกัน ซึ่ง MoneyGuru.co.th ได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียต่าง ๆ ของการฝากเงินในบัญชีฝากประจำ ให้คุณผู้อ่านได้พิจารณาก่อนตัดสินใจออมเงิน

ฝากประจำคืออะไร?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากประจำกันก่อน การฝากประจำก็คือการนำเงินจำนวนหนึ่งไปฝากธนาคาร โดยที่จะต้องนำเงินจำนวนเท่ากันนี้ มาฝากเข้าบัญชีทุก ๆ เดือน เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา ก็จะได้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ที่สูงกว่าการฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ทั่วไป โดยธนาคารจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 3 เดือนไปจนถึง 5 ปี ยิ่งฝากนานเท่าไหร่ ก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย

ข้อดีของการ ฝากประจำ

การออมเงินโดยใช้วิธีฝากประจำนั้น มีข้อดีอยู่มากมาย โดยเราจะแบ่งข้อดีของการฝากประจำเป็นข้อ ๆ เพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ดังต่อไปนี้

1. ทำให้มีวินัย การออมเงินโดยการฝากประจำ จะทำให้คุณมีวินัยในการออมเงินมากขึ้น เพราะถูกบังคับให้ต้องฝากเข้าไปทุกเดือน ในจำนวนที่เท่า ๆ กัน หากต้องการดอกเบี้ยอัตราพิเศษที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์

2. เสริมสร้างเครดิตที่ดี การฝากประจำจะช่วยเสริมสร้างเครดิตที่ดีให้กับคุณ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า การมีเครดิตที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการขอกู้สินเชื่อก้อนใหญ่ในอนาคต หากคุณมีเครดิตที่ดี การกู้สินเชื่อก็จะได้รับการอนุมัติโดยง่ายนั่นเอง

3. อัตราดอกเบี้ยสูง การฝากประจำนั้นมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่สูงกว่าการฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ยิ่งฝากระยะเวลานานเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงมากขึ้นเท่านั้น ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีต่อผู้ฝากเป็นอย่างมาก

4. การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย การออมเงินด้วยการฝากประจำ เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย เงินต้นไม่หายแถมยังได้ดอกเบี้ยมาด้วย

5. เป็นแหล่งเงินสำรอง เหมือนกับประโยชน์ของการออมเงินประเภทอื่น ๆ การฝากประจำถือเป็นแหล่งเงินสำรองที่ดี หากมีกรณีฉุกเฉิน หรือมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินก้อน เงินส่วนนี้จะช่วยให้คุณมีเงิน ไปใช้จ่ายในเรื่องจำเป็นเหล่านั้น โดยที่ไม่ทำลายสถานะทางการเงินของคุณ และไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

ข้อเสียของการ ฝากประจำ

มีข้อดีก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสีย เหมือนกับสิ่งอื่น ๆ ในโลกนี้ การฝากประจำก็มีข้อเสียเช่นกัน ดังต่อไปนี้

1. ถอนเงินก่อนกำหนดอดได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ การฝากประจำ จะต้องฝากให้ถึงระยะเวลาที่กำหนดก่อน จึงจะสามารถถอนเงินออกมาได้ โดยที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษยังคงอยู่ โดยหากคุณถอนเงินออกมาก่อนระยะเวลาที่กำหนด คุณจะได้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับการฝากออมทรัพย์

2. ได้กำไรน้อยกว่าการลงทุนประเภทอื่น การลงทุนในการฝากประจำ อาจจะได้กำไรเป็นดอกเบี้ยมากกว่าการฝากแบบออมทรัพย์ปกติ แต่ถ้าหากเทียบกัน จะถือว่าได้กำไรน้อยกว่าการลงทุนแบบอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงมากกว่า เช่น การเล่นหุ้น เป็นต้น

3. มีวงเงินฝากขั้นต่ำค่อนข้างสูง ซึ่งในแต่ละเดือนต้องฝากเป็นจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน เพื่อแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้อาจจะเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก หรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สำหรับบุคคลธรรมดา

ธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

24 เดือน

กรุงเทพ

1.0000 1.2500 1.5000 1.7500

กรุงไทย

0.9000

1.1500 – 1.3500 1.3000

1.4500

กสิกรไทย

0.9000 1.1500 1.3000

1.4500

ไทยพาณิชย์

0.9000 1.1500 1.4000

1.4500

กรุงศรีอยุธยา

0.9000 – 1.0000

1.1500 – 1.2000 1.3500

1.5000

ทหารไทย

0.5000 – 0.6500 0.6500 0.7500 – 1.0000

1.0000 – 1.2500

ยูโอบี

0.8000

1.0500 1.3000

1.4500

ซีไอเอ็มบี ไทย

1.0500

1.3000 1.5500

1.8000

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

0.5500 – 0.8000

0.8000 – 1.0500 1.0500 – 1.3000

1.1500 – 1.4000

ธนชาต

0.9500 – 1.0000 1.1500 – 1.2000 1.5000

1.7000

ทิสโก้

1.3000 – 1.4000

1.4000 – 1.5000 1.6000

1.7000

เมกะ สากลพาณิชย์

1.1000 – 1.2000

1.2500 – 1.3500 1.4000 – 1.5000

เกียรตินาคิน

1.2000 – 1.3500

1.300 – 1.4500 1.3500 – 1.5000

1.4000 – 1.5500

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

1.4500

1.5000 1.7000

1.8000

ไอซีบีซี (ไทย)

1.5500 1.6500 1.7500

1.8000

ไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย

1.5000

1.6000 1.7000

1.7000

แห่งประเทศจีน

1.2500 – 1.5000

1.3750 – 1.5000 1.5000 – 1.6250

1.5000 – 1.6250

ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ 0.2500 – 1.5500 0.2500 – 1.6500 0.2500 – 1.7500

1.0000 – 1.8000

(ข้อมูลประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

และนี่คือข้อมูลเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยฝากประจำของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้คุณผู้อ่านใช้ประกอบการพิจารณา ก่อนตัดสินใจออมเงินด้วยวิธีการฝากประจำ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะ และอย่าลืมกด subscribe เพื่อรับบทความสาระดีดีแบบนี้ ที่ MoneyGuru.co.th จะส่งตรงถึงอีเมลล์ของคุณผู้อ่านทุกสัปดาห์เลยนะคะ

เคล็ดลับการเงิน